Societatea de Studii Istorice din România

Dorin Dobrincu

Dorin Dobrincu is researcher at the „A.D. Xenopol” Institute of History (Romanian Academy, Iași Branch), and Director of the Center for Studies on Communism and Post-communism, „Alexandru Ioan Cuza University”, Iaşi. His fields of interest include social and political history of contemporary Romania (primarily, the history of communism), the history of Christianity in Romania, regional history (with special emphasis on Moldavia in Central-East European context). He is currently involved in various national and international academic projects as well as projects for the interest of the general public.

Area of Interest:
 • History of Romania, particularly the Second World War, the Holocaust in Romania, the communist period (mainly the Soviet occupation, the beginnings of the Communist regime, armed resistance to communism, the collectivization of agriculture, the Romanian Gulag, post-war Romanian exiles), the memory of fascism and communism.
 • The history of the Romanian Christianity, especially church-state relations, religious nationalism, the communist repression of the Church, and the history of protestant denominations.
 • Regional history, with special regard on Moldova in Central-Eastern European context.
 • Editing sources of contemporary history.
Affiliation:
Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi, Academia Romană
Education:
 • 1990-1995: Faculty of History, Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania; BA in history, 1995.
 • 1995-1996: Master program at Faculty of History, Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania; MA in history, 1996.
 • 2006: PhD, Magna cum laude, University “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Romania; title of the PhD thesis ‘Armed Anti-Communist Resistance in Romania, 1944 to the beginning of the 1960s’.
Professional experience:
 • 1 December 1995: Junior Research Assistant, „A.D. Xenopol” Institute of History, Romanian Academy, Iaşi, Romania.
 • 1 January 1998: Assistant Researcher, „A.D. Xenopol” Institute of History, Romanian Academy, Iaşi, Romania.
 • 1 December 2000: Researcher, „A.D. Xenopol” Institute of History, Romanian Academy, Iaşi, Romania.
 • 1 April 2003-present: Scientific Researcher, „A.D. Xenopol” Institute of History, Romanian Academy, Iaşi, Romania.
 • 2005-2013: Associate Professor, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of History, The Center of Jewish History and Hebrew Studies; I taught courses Holocaust in Romania. Jews during the Second World War and Jews in Communist Romania.
 • 2006-present: director (and co-founder) of The Center for Studies on Communism and Post-communism, under the auspices of The „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (in the Faculty of History) and The Institute for the Investigation of the Crimes of Communism and the Memory of Romanian Exile.
 • 2008-2013: co-founder at Faculty of History, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi of a master degree – The History of Romanian Communism, involving a large number of professors and researchers from Iaşi, Bucharest, Chişinău, Washington, London and Oxford; I taught courses Society and Economy in Communist Romania and The Opposition and Repression in Romania, 1945-1989.
 • April 2007-December 2009: coordinator of Presidential Advisory Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania (together Cristian Vasile; president Vladimir Tismăneanu).
 • 2007-2011: member in Scientific Council of „A.D. Xenopol” Institute of History, Iași.
 • 12 iulie 2007-15 iunie 2012: General Director of the National Archives of Romania, Bucharest.
Publications:

Volumes

 1. Proba Infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962[The Inferno Test: Clergy of religious groups in the Romanian prison system according to Securitate records, 1959-1962], Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004, XXXVI + 155 pp. (editor). ISBN 973-86983-2-4.
 2. Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962) [Peasantry and Power. The process of the collectivization of agriculture in Romania (1949-1962)], Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 2005, 502 pp. (author and editor together with Constantin Iordachi). ISBN 973-681-800-4.
 3. Raportul final al Comisiei Prizidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România [The Final Report of the Presidential Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania], Bucureşti, Monitorul Oficial, 2006, 665 pp. (co-author şi co-editor); Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport Final [The Presidential Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania, The Final Report], ediţie revăzută şi îmbunătăţită [revised edition], Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, 879 pp. (co-author; editor together with Vladimir Tismăneanu, and Cristian Vasile). ISBN 978-973-50-1836-8.
 4. O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu [A history of the Communism in Romania. High school textbook], Iaşi, Editura Polirom, 2008, 192 pp. ISBN 978-973-46-1147-8; ediţia a II-a revăzută, Iaşi, Editura Polirom, 2009, 192 pp. ISBN 978-973-46-1359-5; ediţia a III-a, Iaşi, Editura Polirom, 2014, 192 pp. ISBN 978-973-46-4149-9 (co-author togther with Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Andrei Muraru, Liviu Pleşa, and Sorin Andreescu).
 5. Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958 [The lists of Death. Political prisoners deeds in the Romanian prison system according to Securitate records, 1945-1958], Iaşi, Editura Polirom, 2008, 240 pp. (editor). ISBN 978-973-46-1186-7.
 6. Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949–1962, Budapest, New York, Central European University Press, 2009, 530 pp. (coeditor împreună cu Constantin Iordachi). ISBN 978-963-9776-25-8.
 7. Istoria comunismului din România. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965) [The History of Communism in Romania. Documents. Gheorghe Gheorghiu-Dej period (1945-1965)], Bucureşti, Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Editura Humanitas, 2009, 848 pp. (editor together with Mihnea Berindei, and Armand Goşu). ISBN 978-973-50-2455-0.
 8. Ghidul Arhivelor Naţionale ale României [A Guide to National Archives of Romania], [Bucureşti], Arhivele Naţionale ale României, 2009, 120 pp. (editor together with Şerban Marin, and Andrei Muraru). ISBN 973-973-8308-42-8.
 9. Istoria comunismului din România, volumul II, Documente Nicolae Ceauşescu (1965-1971) [The History of Communism in Romania. Documents Nicolae Ceaușescu (1965-1971)], Iași, Editura Polirom, 2012, 704 pp. (editor together with Mihnea Berindei, and Armand Goşu; Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România). ISBN print 978-973-46-2553-6; ISBN ePub 978-973-46-2850-6.
 10.  Refugiații polonezi în România, 1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale României/Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii[Polish refugees in Romania, 1939-1947. Documents from the National Archives of Romania], ediţie bilingvă (română-poloneză), Varșovia-București, Arhivele Naționale ale României, Institutul Memoriei Naţionale – Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Natiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 2013, vol. I-II, 1576 p. + 32 p. foto (initiator of the project and editor together with Florin Anghel, Cristian Aniţa, Jerzy Bednarek, Elena Cârjan, Margarita Chilińska, Wanda Chudzik, Tadeusz Dubicki, Claudia Grigoraş, Łukasz Kamiński, Janusz Kurtyka, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Stejărel Olaru, Marius Oprea, Gabriela Preotesi). ISBN 978-83-7629-397-4.

Institutional reports

 1. Arhivele Naţionale ale României, Raport de activitate – 2007 [National Archives of Romania, Activity Report – 2007], Arhivele Naţionale ale României, 2008, 112 pp. (coordinator toghether with Şerban Marin). ISBN 973-973-8308-36-7.
 2. Arhivele Naţionale ale României. Raport de activitate – 2008 [National Archives of Romania, Activity Report – 2008], Arhivele Naţionale ale României, 2009, 128 pp. (coordinator toghether with Şerban Marin). ISBN 973-973-8308-40-4.
 3. Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului. Raport de activitate: 2007-2009 [The Center for Studies on Communism and Post-Communism. Activity Report: 2007-2009], Iaşi, 2009, 30 pp. (co-editor toghether with Ovidiu Buruiană, Andrei Muraru, and Alexandru Muraru)

Edited journals

 1. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. I, 2009, 480 pp. (editor-in-chief). ISSN 2067-3930. [journal has peer review].
 2. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. II, 2010, 466 pp. (editor-in-chief).
 3. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. III, 2011, 478 pp. (editor-in-chief).
 4. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. IV, 2012, 546 pp. (editor-in-chief).
 5. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. V, 2013, 608 pp. (editor-in-chief).
 6. Archiva Moldaviae [Iaşi], vol. VI, 2014, 632 pp. (editor-in-chief).
 7. Archiva Moldaviae, Supliment I, Studii de istorie socială. Noi perspective (coordinators: Constantin Iordachi, Alin Ciupală), [Iaşi], 2014, 170 p. (editor-in-chief).

Exhibition Catalogs

 1. Catalogue of the exhibition 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Marea Britanie, Franţa şi Germania [130 years of diplomatic relations between Romania and the UK, France and Germany], Bucharest, National Archives of Romania, 31 March-28 May 2010 (co-coordinator of the exhibition); and introductory text – „Expoziţia 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Marea Britanie, Franţa şi Germania”, pp. 11-12 (toghether with Stelian Obiziuc).
 2. Catalogue of the exhibition Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească [The Cession of Basarabia, Northern Bucovina, and Herța (June 1940) – between helplessness and irresponsibility. A Romanian perspective], Bucharest, National Archives of Romania, 21 September-22 December 2010 (co-coordinator of the exhibition); and introductory text – „Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940). O relectură a unui moment istoric controversat” [„The Cession of Basarabia, Northern Bucovina, and Herța (June 1940). A Re-reading of a Controversial Historical Moment”], pp. 2-5; the exhibition was presented on DVD.
 3. Catalogue of the exhibition Viaţa urbană în Moldova şi Muntenia, 1830-1916 [The Urban Life in Moldova and Wallachia, 1830-1916], Bucharest, National Archives of Romania, 10 January-10 June 2012 (co-coordinator of the exhibition); and introductory text – „Transformarea spaţiului urban în Moldova şi Muntenia, 1830-1916” [„The Transformation of Urban Space in Moldova and Wallachia, 1830-1916”], pp. 1-9.

Studies

 1. „Dările în Moldova epocii fanariote” (I), in Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, vol. XV-XX, II, 1993-1998, pp. 37-69; (II), vol. XX-XXIV, I, 2001-2003, pp. 215-234; (III), vol. XX-XXIV, I, 2001-2003, pp. 235-259.
 2. „Începuturile rezistenţei armate anticomuniste în România”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XXXIV, 1997, pp. 111-136.
 3. „Naţiune şi confesiune. Reflecţii asupra coabitării în spaţiul românesc”, in Xenopoliana, vol. V, 1997, nr. 1-4, pp. 84-90.
 4. „Privilegiile fiscale în Moldova epocii fanariote” (I), in Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, vol. XXIV-XXV, 1997-1998, 2000, pp. 199-216; (II), vol. XXIX-XXX, vol. II, 2002-2003, pp. 35-62.
 5. „Modificări în modul de impunere şi percepere a dărilor în Moldova epocii fanariote”, in Carpica, vol. XXVII, 1998, pp. 148–169.
 6. „Note pentru o istorie a exilului politic românesc. Primul deceniu postbelic”, in Xenopoliana, vol. VII, 1999, nr. 1-2, pp. 134-141.
 7. „Ajutorul Marelui Frate. Consilierii sovietici în România lui Gheorghe Gheorghiu-Dej”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, vol. XLVI-XLVII, 2000-2001, pp. 211-248.
 8. „«Guvernul Naţional Român» de la Viena (1944-1945)”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XXXVIII, 2001, pp. 155-169.
 9. „Colectivizarea, cote şi revolte ţărăneşti în vestul României (1949)”, in Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, vol. I, 2002, pp. 282-318.
 10. „Transformarea socialistă a agriculturii, răscoalele ţărăneşti şi deportările din nordul Moldovei (1949)”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XXXIX-XL, 2002-2003, pp. 459-487.
 11. „«Marea nedreptate». Ocupaţia sovietică şi deportarea germanilor din România în URSS (1945-1949)”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, vol. XLVIII-XLIX, 2002-2003, pp. 179-222.
 12. „Vămile şi ocnele în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale”, in Cercetări istorice (serie nouă), vol. XXI-XXIII, 2002-2004, pp. 199-206.
 13. „Sfidarea Securităţii în Bucovina. Grupul de rezistenţă armată anticomunistă Gavril Vatamaniuc (1949-1958)”, in Revista de Istorie Socială, vol. VIII-IX, 2003-2004, pp. 363-412.
 14. „«Un ‘23 august invers»? Tentativa de readucere a României în Axă (toamna 1944- primăvara 1945)”, in Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, vol. II, 2003, pp. 221-290.
 15. „Peasants’ resistance against agrarian Policy of Romanian Labour Party in Northern Moldavia (1940). Documentary Perspectives”, in Strabon. Bulletin d’Information Historique [Iasi], tome I, Numero 1, Janvier-Juin 2003, pp. 59-63.
 16. „Activity of the Romanian Christian Committee for the Defence of Religious Freedom and of Conscience (ALRC) (1978-‘80s). Reference contributions from private archives”, in Strabon. Bulletin d’Information Historique, Tome I, Numéro 2, Juillet-Décembre 2003, pp. 61-72.
 17. „O catastrofă uitată: campania armatei române din 1916”, in Xenopoliana, vol. XI, nr. 3-4, 2003 (Memorie si uitare in istorie), pp. 143-157.
 18. „Prestaţiile în muncă faţă de stat şi turci în Moldova epocii fanariote”, in Istros [Muzeul Brăilei], vol. XI, 2004, pp. 311-325.
 19. „Fapte uitate: Iaşul şi rezistenţa anticomunistă (1946-1950)”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLI, 2004, pp. 389-412.
 20. „Un «front» puţin cunoscut: rezistenţa armată anticomunistă din nordul Moldovei (1948-1954)”, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom L, 2004, pp. 219-251.
 21. „«Oamenii de pădure». Rezistenţa armată anticomunistă din nordul Transilvaniei (1945-1958)”, in “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series historica, vol. XLIII, 2004, pp. 317-371.
 22. „Bucovineni contra sovietici. Rezistenţa armată antisovietică/anticomunistă din Bucovina (martie-august 1944 – iulie 1946)”, in Anuarul Institutului de Istorie Orală, vol. V, 2004, pp. 123-182.
 23. „Organizaţii şi grupuri de rezistenţă armată anticomunistă din zona Aradului (1948-1956)”, in Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, vol. I, 2004, pp. 171-202.
 24. „Informatorii Securităţii în comunităţile religioase din centrul Moldovei (1950)”, in Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I, nr. 1, 2004, pp. 223-232.
 25. „Dinamica represiunii comuniste împotriva ţărănimii din România (1951-1959)”, in Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. I, nr. 2, 2004, pp. 253-267 (editor).
 26. „Rezistenţa armată anticomunistă în Moldova: «Frontul Patriei» (1950-1951)”, in Însemnări ieşene, (I), anul I, nr. 2, decembrie 2004, pp. 59-60; (II), anul II, nr. 3, ianuarie 2005, pp. 61-63.
 27. „Garda Albă” – o formaţiune de rezistenţă anticomunistă din estul Transilvaniei (1948-1949)”, in Pontes. Review of South East European Studies, [Chişinău], vol. II, 2005, pp. 125-135.
 28. „Nesupunere în Bucovina. Grupurile de rezistenţă armată anticomunistă Cenuşă–Motrescu, Pătrăucean-Gherman şi Cenuşă-Pătrăucean (1948-1951)”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLII, 2005, pp. 451-481.
 29. „În numele libertăţii. Organizaţiile anticomuniste «Tinerimea Liberă» şi «T»” (1945)”, in Xenopoliana, vol. XIII, nr. 1-4/2005 [Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități], pp. 127-149. [was taken also in Liviu Brătescu, Ovidiu Buruiană (eds.), Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2013].
 30. „«Organizaţia Naţională Creştină de Luptă împotriva Comunismului, Partizanii României Mari» şi planul de răsculare a Banatului (1948-1949)”, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LI, 2005, pp. 293-316.
 31. „Sarcini ale Securităţii pe linia cultelor (1949-1950)”, in Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II, nr. 1 (3), 2005, p. 228-237 (editor).
 32. “Rezistenţa armată anticomunistă din Bucovina: «Gărzile Decebal» şi grupul Grigore Sandu (1949)”, in Memoria, nr. 51-52, 2-3/2005, pp. 33-48.
 33. „Formaţiuni din rezistenţa armată anticomunistă în sudul Moldovei (1945-1958)”, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, vol. VI, 2005, pp. 163-192.
 34. „Rămăşiţele grupului Ion Uţă”: formaţiunile de rezistenţă din Banat conduse de fraţii Duicu, Dumitru Mutaşcu şi Dumitru Işfănuţ (1949-1954)”, in Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, vol. 9/I, 2005, pp. 193-215.
 35. „Lupta deschisă cu regimul comunist în Banatul de munte. Grupurile de rezistenţă armată conduse de Spiru Blănaru, Petru Domăşneanu şi Gheorghe Ionescu (1948-1950)”, in Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, vol. II, 2005, pp. 119-168.
 36. „«Realizările» Securităţii pe linia cultelor (1949)”, in Arhiva Istorică a României, serie nouă, vol. II, nr. 2 (4), 2005, pp. 145-164.
 37. „Tragedii personale şi colective în rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Apuseni. Grupul Teodor Şuşman (1948-1957)”, in Revista de Istorie Socială, vol. X-XII, 2005-2007, pp. 299-329.
 38. „Grupul bănăţean de rezistenţă Liviu Vuc-Ioan Beg (1948-1958)”, in Memoria, nr. 54, 1/2006, pp. 52-61.
 39. „Grupul de rezistenţă al colonelului Ion Uţă şi încercarea de constituire a “Blocului Naţional” în Banat (1947/1948-1949), in Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, vol. V, 2006, pp. 89-120.
 40. „Grupuri „minore” din rezistenţa anticomunistă bucovineană (1948-1961)”, in Codrul Cosminului, nr. 12, 2006, pp. 179-194.
 41. „«Frontul Apărării Naţionale. Corpul de Haiduci» în luptă contra regimului comunist în sud-estul Munţilor Apuseni (1948-1952)”, in AIO – Anuarul Insittutului de Istorie Orală, vol. VII, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 140-182.
 42. „Formaţiuni «minore» de rezistenţă anticomunistă şi fugari solitari din nordul Transilvaniei (1949-1958)”, in Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, vol. 10/I, 2006, pp. 133-146.
 43. „Anticommunist Resistance Groups [Leon Şuşman, Simion Roşa, Leon Şuşman-Simion Roşa] in Central Transylvania – The Apuseni Mountains (1948-1957)”, in Revue Roumaine d’Histoire, vol. XLV, nos. 1-4, Janvier-Décembre 2006, pp. 245-265.
 44. „Rezistenţa anticomunistă din Crişana (1948-1951)”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Istorie, vol. 51, nr. 2, 2006, pp. 127-144.
 45. „Formaţiunile «minore»” de rezistenţă anticomunistă din Banat, 1947/1948-începutul anilor ’60”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 549-571.
 46. „Formaţiuni «minore» de rezistenţă anticomunistă din Muntenia (1948-1957)”, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LII-LIII, 2006-2007, pp. 189-214.
 47. „Câteva amenzi în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale”, in Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, vol. XXIV, 2007, pp. 507-512.
 48. „Collectivisation et répression de la paysannerie en Roumanie, 1949-1962”, in Communisme [Paris, CNRS], no 91/92 – 2007, Dossier: Roumanie: un totalitarisme ordinaire, pp. 65-77.
 49. „Rezistenţa armată anticomunistă din partea sud-estică a Munţilor Apuseni. Grupul Diamandi Ionescu sau “Muntele Băişorii” (1948-1950)”, in Memoria, nr. 58-59, 1-2/2007, pp. 146-152.
 50. „Biografii neconvenţionale în istoria Holocaustului şi Gulagului din România. «Drepţi între popoare» şi luptători în rezistenţa armată anticomunistă, in Caietele Echinox, vol. 13, Gulag şi Holocaust, coordonator Ruxandra Cesereanu, Cluj-Napoca, 2007, pp. 168-175.
 51. „Structuri militare ale «Guvernului Naţional Român» de la Viena (1944-1945)”, in Revista istorică, vol. XVIII, nr. 1-2, 2007, pp. 157-176.
 52. „Rezistenţa armată anticomunistă din Muntenia. Grupurile Dumitru Apostol, Nicolae Diaconescu, Constantin Hocic, Şerban-Drăgoi şi Şerban-Voican (1948-1957)”, in Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, vol. VI, 2007, pp. 67-83.
 53. “Religie şi putere în România. Politica statului faţă de confesiunile (neo)protestante, 1919-1944”, in Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VII, nr. 3, 2007, Actele Colocviului Biserici şi politică în societatea românească a secolului al XX-lea, pp. 583-602.
 54. „Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Făgăraş – versantul nordic. „Grupul carpatin făgărăşan”/grupul Ion Gavrilă (1949/1950-1955/1956)”, in Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series historica, vol. XLVI, 2007, pp. 433-502.
 55. „The Anti-Communist Armed Resistance on the Southern Slope of the Făgăraş Mountains and the Iezer Maountains. The Groups Led by Colonel Gheorghe Arsenescu and Lieutenant Toma Arnăuţoiu (1948-1960)”, (I), in Revista Arhivelor, vol. LXXXIV, nr. 3-4, 2007, pp. 249-272; (II), în Revista Arhivelor, vol. LXXXV, nr. 1, 2008, pp. 283-311; (III), în Revista Arhivelor, vol. LXXXV, nr. 2/2008, pp. 160-186.
 56. „Istoriografie şi memorii concurente. Perspective asupra Pogromului de la Iaşi (28-30 iunie 1941)”, in Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, vol. XLV, 2008, pp. 275-285.
 57. „Rezistenţa armată anticomunistă din zona Aiud, centrul Transilvaniei. Grupul fraţilor Spaniol (1948-1951)”, in Memoria, nr. 62, 1/2008, pp. 28-31.
 58. „Stalin şi pregătirea alegerilor din România anului 1946”, in Memoria, nr. 64-65, 3-4/2008, pp. 47-62 (preluare din revista 22, nr. 31, 29 iulie-4 august 2008, pp. 10-13).
 59. „«Un balon minuscul»: «Mişcarea Naţională de Rezistenţă» (1945-1946)”, in Revista Istorică, (I), tom XIX, nr. 3-4/2008, pp. 321-354; (II), tom XIX, nr. 5-6/2008, pp. 451-496.
 60. “Le rôle des conseillers soviétiques dans le processus de communisation de la Roumanie”, in Pierre-Yves BOISSAU (éd.), La Roumanie aux marches du monde slave, Slavica Occitania, vol. 27, 2008, pp. 89-106.
 61. „Rezistenţa armată anticomunistă şi rezistenţa greco-catolică în centrul Transilvaniei. Organizaţia “Partizanii Regelui Mihai – Armata Secretă” (1948-1950)”, in Revista Arhivelor, vol. LXXXVI, nr. 1/2009, pp. 204-218.
 62. „Ruine, lipsuri şi anarhie. Moldova şi Bucovina de sud în toamna anului 1944”, în Archiva Moldaviae, vol. I, 2009, pp. 227-243.
 63. „Rezistenţa armată anticomunistă din Vrancea. Organizaţia „Vlad Ţepeş II” (1949-1950)”, in Colloquium politicum. Revistă semestrială de analiză pluridisciplinară a politicului, anul I, nr. 1/ianuarie-iunie 2010, pp. 101-142.
 64. „A Brief History of Romanian Archive Access since 1989”, in Euxeinos, nr. 3/2012,    pp.18-25; http://www.gce.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/GCE/Euxeinos%20Folder/Euxeinos%203_2012.ashx?fl=en
 65. „O viaţă între lumi: Leon Volovici” [„A Life Between Worlds: Leon Volovici”], in Archiva Moldaviae, vol. III, 2011, pp. 409-422.
 66. „«Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România». Un memoriu din 1977”, in Archiva Moldaviae, vol. IV, 2012, pp. 351-402.

Chapters in books

 1. „Contribuţia presei la dizolvarea PNŢ”, in Analele Sighet, vol. 5, Anul 1947 – căderea cortinei, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 1997, pp. 646-657.
 2. „Rezistenţa armată anticomunistă la începutul republicii populare”, in Analele Sighet, vol. 6, Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 1998, pp. 210-237.
 3. „Rezistenţa armată anticomunistă în România: Receptare culturală (1945–1989)”, in Romanian Studies at the Turn of the Century, Iași, Oxford, Portland, The Center For Romanian Studies, 2000, pp. 123-131.
 4. „Ocuparea Legaţiei RPR din Berna (februarie 1955) şi propaganda comunistă”, in Analele Sighet, vol. 8, Anii 1954-1960 – Fluxurile şi refluxurile stalinismului, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 2000, pp. 963-976.
 5. „Încheierea colectivizării agriculturii. Ultimul asalt împotriva ţărănimii”, in Analele Sighet, vol. 9, Anii 1961-1972 – Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 2001, pp. 191-197.
 6. „Legionarii şi guvernarea Ion Antonescu (1941-1944)”, in Romania: A Crossroads of Europe, Iaşi, Oxford, Palm Beach, Portland, The Center for Romanian Studies, 2002, pp. 199-230.
 7. „Libertate religioasă şi contestare în România lui Nicolae Ceauşescu: Comitetul Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase şi de Conştiinţă (ALRC)”, in Analele Sighet, vol. 10, Anii 1973-1989 – Cronica unui sfârşit de sistem, editor Romulus Rusan, București, Fundația Academia Civică, 2003, pp. 203-227.
 8. „The Soviet Counsellors’ involvement in postwar Romanian repressive and military structures”, in Alexandru Zub, Flavius Solomon Oldrich Tuma, Jiri Jindra (eds.), Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, Analogies, Consequences, Iaşi, Editura Polirom, 2003, pp. 157-174.
 9. „Macedo-românii şi rezistenţa armată anticomunistă din Dobrogea (1948-1952)”, in Leonidas Rados (ed.), Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), cu o prefaţă de Alexandru Zub, Iaşi, Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”, 2003, pp. 233-275.
 10. „Colectivizarea şi răscoalele ţărăneşti”, in Şcoala Memoriei 2004. Prelegeri şi discuţii de la a VII-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet (5-13 iulie 2004), editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2004, pp. 60-89.
 11. Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, „Introducere”, in Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (eds.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 2005, pp. 21-41.
 12. „Persuasiune, temporizare şi coerciţie. Colectivizarea târzie în nordul Moldovei: cazul Darabani”, în Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi (eds.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iasi, Editura Polirom, 2005, pp. 320-345.
 13. „Richard Wurmbrand’s tours in Great Britain and their international echoes (1968-1972)”, in Dennis Deletant (ed.), In and Out of Focus. Romania and Britain. Relations and Perspectives from 1930 to the Present, Bucharest, British Council Romania, Editura Cavallioti, 2005, pp. 139-162.
 14. „«Arnota» – un grup de rezistenţă armată anticomunistă din Oltenia montană (1949)”, in Dumitru Ivănescu, Marius Chelcu (eds.), Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele XIII-XX). Omagiu profesorului Alexandru Zub, Iaşi, Editura Junimea, 2005, pp. 431-451.
 15. „Die Deportation Deutscher aus Rumänien in die UdSSR gegen Ende des Zweiten Weltkrieges”, in Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, Herausgegeben von Krista Zach in Verbindung mit Flavius Solomon und Cornelius R. Zach, München, IKGS Verlag, 2005, pp. 233-246.
 16. „Colectivizarea agriculturii şi represiunea împotriva ţărănimii din România (1949-1962)”, in Ruxandra Cesereanu (coordonator), Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Iaşi, Editura Polirom, 2006, pp. 108-125.
 17. „Rezistenţa armată anticomunistă din Vrancea: grupul Ion Paragină (1948-1949)”, in Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop (eds.), Rezistenţa anticomunistă – cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, pp. 74-89.
 18. „Rezistenţa armată anticomunistă din munţii României”, in Şcoala memoriei 2006. Prelegeri şi discuţii de la a IX-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet (10-17 iulie 2006), editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, pp. 240-272.
 19. „Organizaţii (mici) de rezistenţă anticomunistă în România anilor 1945-1947”, in Robert Fürtoş, Gheorghe Mihai Bârlea (coordonatori), Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2007, pp. 47-61.
 20. „Formaţiuni „minore” de rezistenţă anticomunistă din Oltenia (1948-1952)”, in In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, editori Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Constantin Mâţă, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2007, pp. 303-316.
 21. „Gulagul lui Gheorghiu-Dej. Despre cifre şi locuri ale represiunii, suferinţă şi moarte, memorie şi cercetare”, introductory study to Dorin Dobrincu (editor), Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958, Iaşi, Editura Polirom, 2008, pp. 7-62.
 22. „Persuasion, Delay and Coercion. Late Collectivization in Northern Moldova: The Case of Darabani (Suceava Region)”, in Constantin Iordachi, Dorin Dobrincu (eds.), Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949–1962, Budapest, New York, Central European University Press, 2009, pp. 275-304.
 23. „Historicizing a Disputed Theme: Anti-communist Armed Resistance in Romania”, in Vladimir Tismăneanu (ed.), Stalinism Revisited – The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Budapest, New York, Central European University, 2009, pp. 305-342.
 24. Noua organizare administrativ-teritorială, in Sorin Bocancea, Daniel Șandru (coordonatori), Zece exerciții de „inginerie constituțională”, Iași, Editura Institutul European, 2013, p. 93-112 (toghether with Flavius Solomon).
 25. „The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949–1962”, in Constantin Iordachi and Arnd Bauerkämper (eds.), The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, Budapest–New York, Central European University Press, 2014, p. 251-287 (toghether with Constantin Iordachi).
 26. „The Communist Take-Over and Land Collectivization in Romania. Chronology of Events, 1945–1962”, in Constantin Iordachi and Arnd Bauerkämper (eds.), The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, Budapest–New York, Central European University Press, 2014, p. 287-292 (toghether with Constantin Iordachi).

Other publications

 • 6 debates published (co-author, transcription, editing) in professional journals.
 • 68 reviews, bibliographical notes, texts regarding scientific life in professional journals.
 • 32 articles on historical or cultural themes published in the cultural press, the daily press, volumes, etc.
Conferences:
 • Main organizer and co-organizer of 11 symposia, conferences, workshops.
 • 82 communications and lectures delivered in România (Iași, București, Cluj-Napoca, Sighetu-Marmației, Suceava, Braşov, Sibiu, Mamaia-Constanța, Oradea, Băile Tușnad, Făgăraş-Sâmbăta de Sus, Moeciu de Sus, Râmnicu Sărat, Arad) and abroad (Paris, Washington, D.C., Philadelphia, Viena, Budapesta, Varșovia, Chișinău, Bad Kissingen).
 • Main organizer and co-organizer of the 40 debates, roundtables, book launches, etc.
 • Participation based on invitation at 45 debates, roundtables, book launches, etc.
Projects:
 • 2000-2005: international grant Transforming Property, Persons, and State: Collectivization in Romania, 1949-1962, coordinated by professor Gail Kligman, University of California, Los Angeles, and by professor Katherine Verdery, University of Michigan, United States of America; I was a researcher, together with 20 other historians, sociologists and anthropologists from United States of America, United Kingdom, and Romania. The grant was supported by the National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER), contract nr. 816-12g, National Endowment for the Humanities (NEH), National Science Foundation (NSF), contract nr. BCS 0003891, from USA, funds administrated by the University of Michigan.
 • 2005-2007: grant Romanian University Personnel: the Beginnings and Affirmation of a Meritocratic Elite. Case Study: University of Iasi, 1860-1948; I was researcher, with 9 other researchers; grant CNCSIS, coordinated by Professor Florea Ioncioaia, through „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of Letters.
 • 2006: Presidential Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania, coordinated by professor Vladimir Tismăneanu, University of Maryland, College Park, USA, together with 18 members and 27 experts; member of the Commission of experts; co-author of Final Report, 665 p.
 • 2007-2009: Presidential Consultative Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania; coordinator (with Cristian Vasile) of the Commission chaired by Professor Vladimir Tismăneanu, University of Maryland, College Park, USA, with 11 members.
 • 2012-2013: The project Places of memory in Iasi, 1944-1989, realized by The Center for Studies on Communism and Post-communism, Faculty of History, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, in partnership with The Institute for the Investigation of the Crimes of Communism and the Memory of Romanian Exile, with financial support of Konrad Adenauer Foundation; coordinator (toghether with Luciana Jinga, executiv director of IICCMER); were involved and three MA students from Master The History of Romanian Communism, Faculty of History, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi.
 • 10 April –10 June 1999: scholar of Europa Institute, Budapest, Hungary.
 • Aprilie 1999–July 2000: fellowship, Open Society Foundation, Romania.
 • 12 February–1 March 2005: guest of Russell Sage Foundation, New York, United States of America, invited by professor Gail Kligman and professor Katherine Verdery, in the framework of the international grant Transforming Property, Persons and State: Collectivization in Romania, 1949-1962.
 • 1 October 2011–31 July 2012: scholar of New Europe College, Bucharest, Romania, project Science as a Political Tool. Atheism, Popularization and Propaganda in „People’s” Romania (1948-1965).
 • 5 August-5 September 2012: guest of Pasts, Inc., Center for Historical Studies, Central European University, Budapest, Hungary.
 • 1 October 2013-31 May 2014: Yetta and Jacob Gelman Fellow, The Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, United States of America, project ‘The Scapgoat’: Attribution of Guilt to Jews in Romania after the Cessation of Bessarabia, Northern Bukovina, and Herta County after June 1940.

Email:
ddobrincu@yahoo.com
ddobrincu@xenopol.acadiasi.ro