Societatea de Studii Istorice din România

Adrian Cioflâncă

Adrian Cioflâncă este membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la  International Holocaust Remembrance Alliance (fosta Holocaust Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research). A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013.

Domenii de interes:

Istoria Holocaustului

Istoria comunismului

Violența politică

Istoria culturală

Teoria istoriei

Afiliere:

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Academia Română
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Studii:
 • 1997-1998 Program masteral în istoria relaţiilor internaţionale, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 • 1993-1997 Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi;  licenţă obţinută pentru lucrarea cu titlul Construcţia simbolică a autorităţii. Începutul domniei lui Mihail Sturdza (1834-1837), coordonată de prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti şi asist. univ. Mihai-Răzvan Ungureanu.
 • 1989-1993 Liceul teoretic „Calistrat Hogaş” – Piatra-Neamţ, profil filologie-istorie.

Evoluţie profesională:

 • Din martie 2012, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
 • Între aprilie 2010 – martie 2012, director al departamentui „Societate, Economie și Instituții” în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), coordonând proiecte privind istoria instituţională, politică şi socială a regimului comunist din România.
 • Din august 1999, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi, în cadrul colectivului de istoria culturii. Domenii de interes: istoria culturală, teoria şi metodologia studiilor istorice, istoria modernă a României şi a Europei de Est, istoria Holocaustului şi a comunismului, cultura politică, discursul, moştenirea şi memoria regimurilor nedemocratice.
 • Din 2011, doctorand al Şcolii Doctorale de Ştiinţă Politică, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, cu tema Antisemitism şi violenţă colectivă. Pogromul de la Iaşi (iunie 1941), sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Stanomir.
 • Din ianuarie 2005, desemnat de către Ministerul Afacerilor Externe ca expert din partea României în The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (organizație care acum poartă numele International Holocaust Remembrance Alliance), la grupul de lucru academic. A participat la reuniunile plenare ale ITF de la Varşovia (iunie 2005), Budapesta (mai şi decembrie 2006), Praga (iunie şi decembrie  2007), Linz (iunie 2008), Viena (decembrie 2008), Trondheim (noiembrie-decembrie 2009), Ierusalim (iunie 2010), Stockholm (Ten Years with the Stockholm Declaration, ianuarie 2010), Paris (aprilie 2010), Haifa (decembrie 2010), Amsterdam (iunie 2011), Mechelen (iunie 2012), Liège (decembrie 2012), Toronto (noiembrie 2013), Londra (mai 2014), Manchester (decembrie 2014). Pentru detalii, vezi www.holocaustremembrance.com/.
 • În intervalul octombrie 2003 – noiembrie 2004, a fost membru în Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România constituită la iniţiativa Preşedinţiei României şi prezidată de laureatul premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel. A participat la reuniunile plenare ale Comisiei la Washington (16-22 mai 2004), Ierusalim (5-9 septembrie 2004) şi Bucureşti (noiembrie 2004). Raportul Comisiei a fost făcut public în noiembrie 2004 (raportul şi alte detalii se pot găsi la adresa www.inshr-ew.ro).
 • În intervalul aprilie-decembrie 2006, a fost expert în Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, constituită la iniţiativa Preşedinţiei României şi prezidată de profesorul Vladimir Tismăneanu. Raportul Comisiei a fost făcut public în decembrie 2006 (raportul şi alte detalii se pot găsi la adresa www.presidency.ro). Între 2007-2009, a fost membru al Comisiei prezidenţiale consultative pentru analiza dictaturii comuniste din România, constituită de Preşedinţia României pentru a facilita implementarea recomandărilor Raportului Comisiei Tismăneanu.
 • Din 2011, cercetător delegat al United States Holocaust Memorial Museum pentru relația cu Arhivele Militare ale României (Pitești).

Publicaţii:

Volume:

 • Coautor: Raport Final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România, Iaşi, Polirom, 2005, 424 p. (tipărit şi în versiunea engleză, Final Report of the International Commission on Holocaust in Romania, Iaşi, Polirom, 2005, 416 p.).
 • Coautor: Raport Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Bucureşti, Humanitas, 2007, 880 p.

Volume editate:

 • Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013, 1050 p.
 • Represiune și control social în România comunistă, Adrian Cioflâncă, Luciana Jinga (editori), număr tematic al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, nr. V-VI (2010-2011), Polirom, Iași, București, 2011, 480 p.
 • In medias res. Studii de istorie culturală, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (editori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2007, 606 p.
 • Ritualuri politice în România modernă, număr tematic al revistei “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, editat împreună cu Andi Mihalache, XIV, 1-4, 2006, 236 p.
 • Cultură politică şi politici culturale în România modernă, Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (editori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2005, 460 p.
 • Memorie şi uitare în istorie, număr tematic al revistei “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, XI, 3-4, 2003, 260 p.
 • Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti, Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (editori), Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2002, 320 p.

Studii şi articole:

 • Antisemitismul ca falsă știință. Șama Salzberger vs. Nicolae Paulescu, studiu introductiv la Șama Salzberger, Adevăruri despre Talmud și Iudaism. Documente și lămuriri, ediția a treia, București, Hasefer, 2012, p. IX-XXVII.
 • Instalarea comunismului văzută de la balcon și din stradă. Mobilizare și represiune în România până la moartea lui Stalin (scris în colaborare cu Adriana Radu), în Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Iaşi, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2013, p. 289-335.
 • Rolul Uniunii Tineretului Comunist din România în angrenajul totalitar, în Sergiu Musteaţă, Igor Caşu (coord.), Fără termen de prescripție. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa, Chișinău, Editura Cartier, 2011, p. 266-305; versiunea în limba engleză: Preliminaries for the History of the Romanian Communist Youth Union, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia”, număr tematic editat de Virgil Ţârău, vol. 52, nr. 1-2, 2007, p. 48-78.
 • The Communist Propagandistic Model. Towards a Cultural Genealogy, in „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. X, no. 3, 2010, p. 447-482; versiunea în limba română: Pentru o genealogie culturală a modelului propragandistic comunist, în Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (editori), In medias res. Studii de istorie culturală, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2007, p. 159-191;
 • Istorie şi justiţie. Un model german pentru „procesul comunismului”, în Ruxandra Cesereanu (ed.), Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească, Cluj, număr tematic al revistei „Caietele Echinox”, vol. 13, Cluj, 2007, p. 121-132.
 • Studiul ritualurilor politice. O retrospectivă istoriografică, în Ritualuri politice în România modernă, număr tematic al revistei “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, editat de Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, XIV, 1-4, 2006, p. 3-17.
 • The “Grammar of Exculpation” in Communist Historiography: Distortion of the History of the Holocaust under Ceauşescu, în Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (editori), Cultură politică şi politici culturale în România modernă, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2005, p. 245-262; o versiune prescurtată a fost publicată în „Romanian Journal of Political Science”, vol. 4, n. 2, Winter 2004, p. 29-46; versiunea în limba română a acestui studiu, cu titlul „Gramatica disculpării” în istoriografia comunistă. Distorsionarea istoriei Holocaustului în timpul regimului Ceauşescu, se află în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. XLII, 2005, p. 627-644.
 • Naţionalism şi parohialism în competiţie. Note pe marginea dezbaterilor politice privind unirea Principatelor Române, în Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc, Florin Cântec (coord.), Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Iaşi, Fundaţia Academică “A. D. Xenopol”, 2001, p. 109-134; versiunea în limba engleză a studiului, cu titlul Political Debates  before the Union of the Romanian Principalities, Between Nationalism and Parochialism, a fost publicată în „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XLIII, nr. 1-4, 2004, p. 111-139.
 • Tentaţii neopopuliste în Europa de Est, în Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (coord.), Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2002, p. 192-206; text reluat în “Romanian Journal of Political Science”, vol.2, n.1, April 2002, p. 196-210.
 • Politics of Oblivion in Postcommunist Romania, în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, IX, 1-4, 2001, p. 107-114; text reluat în “Romanian Journal of Political Science”, vol.2, n.2, September 2002, p. 85-93.
 • Democraţie şi transparenţă în România postcomunistă. Implementarea legii liberului acces la informaţii, în Jörn Rüsen, Hans-Klaus Keul, Adrian-Paul Iliescu (coord.), Drepturile omului la întâlnirea dintre culturi, Piteşti, Paralela 45, 2004, p. 239-250.
 • Cunoaşterea alterităţii ca formă de putere. Despre orientalism şi balcanism, în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, X, 1-4, 2002, p. 116-123.
 • Griurile memoriei postbelice, în Memorie şi uitare în istorie, număr tematic al revistei “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, XI, 3-4, 2003, editat de Adrian Cioflâncă, p. 227-232.
 • Memorii şi grupuri concurente în lumea satului, în Memorie şi uitare în istorie, număr tematic al revistei “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, XI, 3-4, 2003, editat de Adrian Cioflâncă, p. 243-248; text reluat în “Arche. Revistă de Etnologie şi Antropologie” editată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, nr. 2/203, p. 5-6.
 • Conspiraţionismul – ideologie sau mit?, în “Sfera Politicii”, nr. 90, an IX (2001), p. 59-61 (reluat în formă extinsă în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XXXVIII, Iaşi, Editura Academiei Române, 2001, p. 277-280).
 • A treia cale în cultură, în “Sfera Politicii”, nr. 93-94, an IX (2001), p. 81-83 (reluat în formă extinsă în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XXXVIII, Iaşi, Editura Academiei Române, 2001, p. 287-289).

Dezbateri:

Trecutul în spatele nostru? Raportul Tismăneanu şi istoria comunismului românesc, Dezbatere organizată de Societatea de Studii Istorice din România, Grupul pentru Dialog Social Iaşi şi Goethe-Zentrum Iaşi (Societate Culturală Româno-Germană), 21 decembrie 2006, coautor, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie”, tom LII-LIII, 2006-2007, pp. 303-331.

Istorie orală:

 • Mărturia lui Leizer Finchelstein, supravieţuitor al celui de-al doilea tren al morţii, în George Voicu (ed.), Pogromul de la Iaşi 28-30 iunie 1941. Prologul Holocaustului din România, Iaşi, Polirom, 2006, p. 247-255.

Traduceri:

 • Jörn Rüsen, Desfacerea ordinii istoriei – modernitate, postmodernitate, memorie, în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, XI, 3-4, 2003, p. 16-18.
Comunicări:

Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale:

 • 24 aprilie 2014, New York (SUA) – Confronting Ex-Cathedra Antisemmitism. Jewish Voices Against Interwar Scholars A. C. Cuza and Nicolar Paulescu,  comunicare susținută în cadrul panelului „Academic Antisemmitism in Romania, Past and Present”, la The Association for the Study of Nationalities 2014 Worl Convention, organizată de Columbia University, în perioada 24-26 aprilie 2014.
 • 28 februarie 2014, Peronne (Franța) – Researching and Exhibiting: How Forensic Photographs of Mass Graves are Handled in Exhibitions, workshop organizat de Imre Kertész Kolleg Jena, la Lille și Peronne, 28 februarie – 1 martie 2014.
 • 22 ianuarie 2014, Cracovia (Polonia) – Researches of Oral History and Contemporary Archeology in Romania, „Killing Site – Research and Remembrance”, conferință organizată de International Holocaust Remembrance Alliance, 22-23 ianuarie 2014.
 • 5 noiembrie 2013, Tel Aviv (Israel) – Participare la conferința internațională „Autonomous Histories and Studies of the Holocaust”, organizată de Universitatea Tel Aviv, Universitatea Bar Ilan și Fundația Friedrich Ebert, cu comunicarea „The Micropolitics of Violence”: Ordinary Perpetrators and Victims of the 1941 Masscres in Romania and the Romanian-Occupied Territories.
 • 22 mai 2013, Stockholm (Suedia) – Participarea la dezbaterea despre „Fascismul din România” organizată de Institutul Cultural Român din Suedia, alături de Henrik Arnstad, cu comunicarea The Romanian Fascism and Its Role in the Holocaust.
 • 12-14 septembrie 2012, Paris (Franța) – Participare la Workshop-ul internațional „Corpses and Destruction” făcând parte din Programul internațional de cercetare „Corpses of Mass Violence and Genocide”, organizat la École des Hautes Études en Sciences Sociales, cu comunicarea Destruction and Anonymization. Holocaust-Era Mass Graves in Romania.
 • 20-21 iunie 2012, Coimbra (Portugalia) – Participant la  programul „Processos de Memória Politica. Roménia e Portugal em Diálogo”, organizat de Institutul Cultural Român din Lisabona. A susținut conferința Coming to Terms with the Past: Lessons from Romania la Centro de Estudos Sociais al Universității din CoimbraParticipant, alături de Ioan Stanomir, la dezbatere prilejuită de prezentarea filmului „Amfiteatre și închisori” dedicată memoriei fostului deținut politic Nicolae Mărgineanu, la Bar do Teatro da Cerca de São Bernardo din Coimbra.
 • 2 martie 2012, Szeged (Ungaria) – participare la masa rotundă „Muzeele comunismului din Europa de Est”, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara.
 • 21 februarie 2012, Washington (SUA) – participare la dezbaterea „New Approaches to the Study of Communism”, organizată la Georgetown University, alături de Michael David-Fox, Vladimir Tismăneanu, Marius Stan, Bogdan Cristian Iacob pentru lansarea anuarelor IICCMER.
 • 9-10 decembrie 2011, Budapesta (Ungaria) – participare la conferința internațională „The Loneliness of Victims: The Methodological, Ethical and Political Aspects of Counting the Second World War’s Human Casualties”, organizată de European Netword Remembrance and Solidarity, Muzeul Germano-Rus Berlin-Karshorst și Institutul de Istorie al Universității Maghiare de Științe, cu comunicarea Counting Holocaust Victims in Romania.
 • 29 noiembrie 2011, Vilnius (Lituania) – participare la conferința internațională „History and Memory. The Soviet Past 1953-1990”, organizată de Comisia Internațională de Studiere a Crimelor Regimurilor de Ocupație Nazist și Sovietic din Lituania, în colaborare cu IICCMER și alte instituții, în Parlamentul lituanian, cu comunicarea The Illusion of Change. The Romanian Youth and the Communist Organizations after Stalin’s Death.
 • 7 noiembrie 2011, Tel Aviv (Israel) – participare la conferința internațională „History of the Romanian Jews in the 20th Century. Myth and Reality”, organizată de Institutul Cultural Român la Universitatea Tel Aviv, cu comunicarea Urban Mythologies. Anti-Semitic Rumors, Diversion and Propaganda during the Iași Pogrom (June, 1941).
 • 21 octombrie 2011, Budapesta (Ungaria) – participare la conferința internațională „1956. Who have died for thee…”, organizată de Memorialul Terror Háza, cu comunicarea The Thaw as a Trap. Echoes of 1956 in Communist Romania.
 • 1 iulie 2011, București – participare la conferința internațională „Mass Graves of the Holocaust”, organizată de Centrul de Studii Avansate al United States Holocaust Memorial Museum, Yahad-In Unum și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, cu comunicarea Genocidal Killings in Romania: Holocaust-Era Mass Graves Discovered in Iași.
 • 27 iunie 2011, Iași – participare la colocviul internațional „70 de ani de la Pogromul de la Iași (28-30 iunie 1941)”, organizat de Universitatea „Al. I. Cuza” și Universitatea Paul Valéry Montpellier III, cu comunicarea Pogromul de la Iași în contextul declanșării operațiunii Barbarossa. Cauze situaționale ale violenței colective.
 • 15 iunie 2011, București – participare la simpozionul internațional „Dealing with the Past: The Role of Historians’ Commission – The Swiss and the Romanian Experience”, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și Ambasada Elveției în România, cu comunicarea Holocaust and Communism. Intertwined Pasts and Parallel Historiographies.
 • 20 mai 2011, Timișoara – participare la colocviul internațional „Utilizarea memoriei / trecutului recent în spațiul public”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, cu comunicarea Making the past comfortable. Autobiographies and memoirs of former communist leaders.
 • 15 mai 2011, Chișinău (Republica Moldova) – participare la conferința internațională „The Memory of the World War II”, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat, cu comunicarea A Forgotten Reality: The Anti-Semitic Massacres of the Romanian Army at the Onset of Operation Barbarossa.
 • 16 aprilie 2011, New York (SUA) – participare la a şaisprezecea Convenţie Mondială Anuală organizată de „The Association for the Study of Nationalities”, la Columbia University, cu comunicarea A New Perspective in the Interpretation of the Iasi Pogrom (June 1941).
 • 21 decembrie 2010, Washington DC (SUA) – comunicarea Genocidal Killings and Mass Graves in 20th Century Romaniasusținută la United States Holocaust Memorial Museum.
 • 1 octombrie 2010, Iași – participare la conferinţa internaţională „130 de ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010)”, organizată de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ Iaşi, Südost-Institut Regensburg, Centrul Cultural German Iaşi, Ambasada Republicii Federale Germania din România, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cu comunicarea Pogromul de la Iaşi din iunie 1941: o evaluare a responsabilităţilor.
 • 3 septembrie 2010, Iași – participare la Colocviul internaţional „Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al doilea război mondial)”, organizată de Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi” şi Universitatea „Paul Valéry” – Montpellier III, cu comunicarea, susținută împreună cu Eliza Cocea, Membri ai elitei evreieşti, victime ale pogromului de la Iaşi (iunie 1941).
 • 8 septembrie 2010, Chișinău (Republica Moldova) – participare la conferinţa internaţională „Societatea românească între frontiere imperiale”, Secţiunea „Anul 1940 în destinul colectiv al românilor”, organizată de Centrul de Studiere a Totalitarismului din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, cu comunicarea În numele lui 1940. Tema „răzbunării” în timpul pogromului de la Iaşi (iunie 1941).
 • 12-13 iunie 2010, Ierusalim (Israel) – participare la The Seventh International Conference on Holocaust Education, organizată de Yad Vashem și ITF.
 • Participare la Conferinţa Democraţie vs. totalitarism: lecţii învăţate în ultimii 20 de ani, organizată de Fundaţia Soros România, Fundaţia Soros Moldova şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, Bucureşti, 29-30 martie 2010, şi Chişinău, 23-26 mai 2010.
 • 13 mai 2009, Washington D.C. (SUA) – comunicare susţinută la United States Holocaust Memorial Museum, cu tema Categories of Perpetrators in the Iaşi Pogrom (June 1941).
 • 23-25 aprilie 2009, New York (SUA) – participare la a paisprezecea Convenţie Mondială Anuală organizată de “The Association for the Study of Nationalities” la Columbia University, în cadrul panelului  Romania from Parochial Nationalism to National Parochialization (19th Century to Present), cu comunicarea Political Debates before the Union of the Romanian Principalities (1859). Between Nationalism and Parochialism.
 • 10-12 aprilie 2008, New York (SUA) – participare la a treisprezecea Convenţie Mondială Anuală organizată de “The Association for the Study of Nationalities” la Columbia University, în cadrul panelului Romanian Contemporary Issues, cu comunicarea Preliminaries for the History of the Romanian Communist Youth Union.
 • 13-17 iunie 2007, Schloss Blankensee/Berlin (Germania) – participare la workshop-ul Remembering Communism. On Categories and Sources, organizat de Universitatea din Leipzig, în cadrul proiectului Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonat de prof. Maria Todorova şi finanţat de Volkswagen Foundation, cu comunicarea: Attitudes of Former Members of the Romanian Nomenklatura towards the Communist Past.
 • 23-26 martie 2006, New York (SUA) – participare la a unsprezecea Convenţie Mondială Anuală organizată de “The Association for the Study of Nationalities” la Columbia University, în cadrul panelului A Walk On The Wild Side: The Evolution Of Romanian Nationalism In The 20th Century, cu comunicarea: National(istic) Pride and Historical Guilt: Politics of Oblivion in Communist Romania.
 • 20 mai 2004, Washington D.C. (SUA) – participare la simpozionul „The Holocaust in Romania”, organizat de Center for Advanced Holocaust Studies din cadrul United States Holocaust Memorial Museum, cu comunicarea The Question of the Holocaust Denial and Perceptions of Jews in Postwar Romania: What the Polls Show.
 • 14-17 martie 2002, Brno (Cehia) – participare la workshop-ul “Die nationale Wende und das kollektive Gedächtnis in Osteuropa nach 1990”, organizat de Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte şi Austrian Science and Research Liason Office Brno.
 • 22-27 septembrie 1998, Paris şi Die (Franţa) – participare la simpozionul „Les Rencontres Européennes” (ediţia a IX-a), cu tema „Information et démocratie en Europe”, cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi al European Journalism Centre.

Alte comunicări:

 • Date noi despre masacrul din Pădurea Jilava (ianuarie 1941), comunicare susținută la conferința „Pogromul legionar antievreiesc din Capitala țării”, Muzeul Național al Satului „Dumitrie Gusti”, București, 23.01.2015.
 • Jaful de la Banca de Stat, din 1959, și „Banda lui Ioanid” în ancheta Securității, comunicare susținută la A Patra Conferință Națională „Comunismul românesc”, organizată de KAS și CNSAS, la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 28.03.2014.
 • Privire istorică de sinteză asupra Holocaustului din România, prelegere susținută la Academia Româmă, la reuniunea cu tema „Informații istorice și mărturii privind Holocaustul din România”, organizată în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, București, 17.02.2014.
 • Importanța istoriei orale și a arheologiei contemporane în studierea crimelor în masă, comunicare susținută la Arhivele Naționale ale României, București, 9.12.2013.
 • Pogromul de la Iași. Groapa comună de la Popricani, comunicare ținută în cadrul programului „Educație pentru viitor prin înțelegerea trecutului. Pregătirea formatorilor de profesori în domeniul istoriei Holocaustului”, desfășurat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și United States Holocaust Memorial Museum, Cluj, 13.11.2013.
 • Memoria crimelor în masă în mărturii de istorie orală, comunicare susținută la Conferința Națională Interdisciplinară din seria „Memoria trecutului recent” cu tema „Arhivele memoriei. Comunismul românesc din perspectiva istoriei orale”,  organizată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București și Fundația Konrad Adenauer, București, 23.10.2013.
 • Resurse din arhiva CNSAS privind istoria Holocaustului și procesele criminalilor de război, comunicare susținută la A Treia Conferință Națională „Comunismul românesc”, la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București, 14.03.2013.
 • Antisemitism și crime în masă în 1941, comunicare susținută la Institutul de Cercetări Politice, București, în cadrul unei sesiuni de comunicări organizate de Facultate de Științe Politice a Universității București și Centrul Comunitar Evreiesc, 3.02.2013.
 • „Degradarea morții”. Violență fizică și violență simbolică în timpul pogromului de la Iași, comunicarea susținută la Universitatea „Al. I. Cuza”, în cadrul programului de comunicări al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol, 15.11.2012.
 • Violenţa antisemită la începutul operaţiunii Barbarossa. Masacre şi gropi comune în judeţul Iaşi, comunicare susţinută în cadrul workshopului Cercetarea interdisciplinară a istorie Holocaustului. Gropi comune în judeţul Iaşi, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol, 3.04.2011, Iași.
 • Masacrele antisemite de la începutul operaţiunii Barbarossa, comunicare susţinută în cadrul programului de training cu profesori de istorie Holocaustul. Combaterea rasismului şi xenofobiei, organizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, 03.04.2011, Iaşi.
 • Aspecte locale ale Holocaustului: descoperirea gropii comune de la Popricani, comunicare susținută la „Sesiune de instruire a profesorilor de istorie privind predarea problemei Holocaustului”, 10.06.2011, Iași.
 • Pogromul de la Iași și groapa comună de la Popricani, comunicare susținută la manifestarea „Remembering the Past. Training Teacher Trainers in Holocaust”, organizată de United States Holocaust Memorial Museum, Ambasada SUA în România, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”, 26.10.2011, București.
 • Mărturii despre Pogromul de la Iaşi (iunie 1941) colectate de Congresul Mondial Evreiesc, comunicare susţinută în cadrul atelierul „Chestionarele Congresului Mondial Evreiesc privind efectele Holocaustului din România”, organizat de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj, 20.07.2010.
 • Pogromul de la Iaşi. Interpretarea evenimentelor în documente şi istoriografie, comunicare susţinută la programul de training Holocaustul. Combaterea rasismului şi xenofobiei, organizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, 07.05.2010.
 • Căderea comunismului în interpretarea foştilor membri ai nomenclaturii, comunicare susţinută în cadrul Conferinţei „După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe”, organizată de IICCR, Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 12-13.11.2009.
 • Pogromul de la Iaşi. Surse şi interpretări, comunicare susţinută în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări Ştiinţifice a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Bucureşti, 7.10.2009.
 • Embellishing the Evil. Narratives of  Deculpabilization in the Memoirs of Former Members of the Romanian Nomeklatura, comunicare susţinută în cadrul conferinţei “Remembering Communism. Theoretical Approaches to the Memory of Communism”, organizată de Universitatea din Leipzig şi Volkswagen-Stiftung, Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român, 2.10.2009.
 • Political Debates before the Union of the Romanian Principalities (1859). Between Nationalism and Parochialism, comunicare susţinută la a paisprezecea Convenţie Mondială Anuală organizată de “The Association for the Study of Nationalities”, în cadrul panelului  Romania from Parochial Nationalism to National Parochialization (19th Century to Present), 25.04.2009, Columbia University, New York (SUA).
 • Complicitate, indiferenţă şi solidaritate în timpul Holocaustului, comunicare susţinută la Sesiunea de instruire pentru profesori privind predarea problemei Holocaustului, organizată de Centrul de Studii Ebraistice Goldstein-Goren al Universităţii Bucureşti, Iaşi, 10.09.2007.
 • Rolul organizaţiilor de tineret în angrenajul totalitar comunist, prelegere susţinută în cadrul Şcolii de Vară de la Râmnicu Sărat, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 26.08.2007.
 • Preliminarii pentru o istorie a Uniunii Tineretului Comunist, comunicare susţinută la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Iaşi, 31.05.2007.
 • Istorie şi justiţie. Un model german pentru „procesul comunismului”, comunicarea susţinută în cadrul simpozionului internaţional Gulag şi Holocaust în conştiinţa românească, Cluj, 25-26 mai 2007, organizat de Centrul de Istorie a Imaginarului din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai – Cluj, 25.05.2007.
 • Mărturia lui Leizer Finchelstein, supravieţuitor al celui de-al doilea tren al morţii, comunicare susţinută la conferinţa internaţională Pogromul de la Iaşi 28-30 iunie 1941. Prologul Holocaustului din România, organizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi, 28.06.2006.
 • Regionalism şi centralizare în România secolului al XIX-lea, comunicare susţinută la „Academia Interculturală” organizată de Consiliul Europei şi Liga Pro Europa – Târgu Mureş, 20-22 ianuarie 2006.
 • Istorie şi justiţie. Dezbateri recente privind condamnarea comunismului, comunicarea susţinută la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi, 16.03.2006.
 • 9 octombrie 2005, Iaşi, România – Participare la masa rotundă cu tema „Holocaustul în România: memorie, istorie, receptare”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe al României şi Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică de pe lângă Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.
 • Istoriografia Holocaustului în perioada comunistă. Cazul României în perspectivă comparativă, comunicare susţinută la seminarul internaţional „Holocaustul din România: premize, fapte, consecinţe”, desfăşurat în perioada 2-3 iunie 2005 la Centrul de Studii Iudaice „Goldstein Goren” al Universităţii Bucureşti.
 • Lucrări recente privind “Soluţia Finală”, comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică anuală organizată de Universitatea “Mihail Kogălniceanu” – Iaşi, 27.06.2005.
 • Istoriografia recentă a Holocaustului, comunicarea susţinută la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi, 26.05.2005.
 • Ghidurile de călătorie – sursă pentru studierea mărturiilor călătorilor englezi în Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea), comunicare susţinută la British Council, cu ocazia dezbaterii cu tema: „Memorialul de călătorie ca practică intelectuală: condiţie estetică, sursă istorică, teoria relatării de călătorie” – Iaşi, 10.05.2005.
 • “Gramatica disculpării” în istoriografia comunistă. Distorsionarea istoriei Holocaustului în timpul regimului Ceauşescu,comunicarea susţinută la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi, 4.11.2004.
 • Forme de instituţionalizare a memoriei. Muzeele comunismului din Europa Centrală, comunicarea susţinută la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi, 8.04.2004.
 • Politics of Forgetting and Coming to Terms with the Difficult Past. The Romanian Case in East-Central European Perspective, comunicare susţinută la Europa Institut – Budapesta, 9.03.2004.
 • Modelul propagandistic comunist. Origini culturale şi transformări politice, comunicare susţinută la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi, 9.11.2003.
 • Criza comunismului şi răspunsurile propagandei în România anilor ’80, comunicare susţinută la simpozionul „Ideologie şi realitate socială în România şi RDG”, organizat de Konrad-Adenauer Stiftung, Goethe Zentrum şi Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” – Iaşi, 17.11.2002.
 • Pentru o nouă istorie a paşoptismului, comunicare susţinută la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, în cadrul manifestărilor ştiinţifice prilejuite de “Zilele Academiei” – Iaşi, 17.09.2002.
 • Democracy and Transparency in Postcommunist Romania. The Implementation of Freedom of Information Act, comunicare prezentată în cadrul Academiei de toamnă româno-germane de la Sibiu, cu tema „Drepturile omului în conflict cultural”, organizată în perioada 6-11 septembrie 2002 de Kulturwissenschaftliches Institut Essen, Evangelische Akademie Siebenbürgen şi Goethe Institut.
 • O realitate uitată: parohialismul moldovean din a doua parte a secolului XIX, comunicare prezentată la simpozionul “Unirea Principatelor în perspectivă istorică”, organizat de Muzeul de Istorie a Moldovei şi Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, la Complexul Muzeal Naţional “Moldova”, Iaşi, 23 ianuarie 2002.
 • Sărbătorile suveranităţii, o sursă ignorată în istoriografia română, comunicare prezentată la simpozionul internaţional “Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa (secolele XVII-XX)” – Iaşi, 1-3 noiembrie 2001.
 • Tentaţii neopopuliste în Estul Europei, comunicare prezentată în cadrul simpozionului internaţional „Populism, demagogie sau realism politic”, organizat de Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Goethe Zentrum şi Fundaţia Konrad Adenauer – Iaşi, 6.11.2001.
 • Politics of Oblivion in Postcommunist Romania, paper pregătit pentru CEU Summer University – Budapesta, 9-20 iulie 2001.
 • Comunismul ca „festivalocraţie”. Sărbătoare şi propagandă la sfîrşitul regimului Ceauşescu, comunicare prezentată la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Iaşi, 17.05.2001.
 • The Festive Display of Power. Cultic Pageants vs. Change in the Last Year of Ceausescu’s Regimepaper prezentat la Europa Institut, Budapesta, 20.06.2000.
 • Regionalism vs Centralism. Argumentele partidei conservatoare împotriva unirii Principatelor Române (1858-1859), comunicare prezentată la simpozionul „Proiecţii în timp asupra moravurilor din Moldova”, organizată de Muzeul de Istorie Roman, la Roman, 25.09.1999.
Distincţii:

Ordinul “Meritul Cultural”  în gradul de “Cavaler”, Categoria H “Cercetare ştiinţifică”, acordat de Preşedintele României „în semn de apreciere deosebită a meritelor avute în cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România” – noiembrie 2009.

Proiecte:
 • 2014 – Coordonator științific al proiectului Cercetări de istorie orală și arheologie contemporană pentru identificarea unor gropi comune din timpul Holocaustului la Săbăoani (jud. Neamț) și Mircești (jud. Iași), susţinut de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
 • 2009-2010 – Coordonator al proiectului Gropi comune din timpul Holocaustului în judeţul Iaşi. Cercetări exploratorii de istorie orală şi arheologie forensică în comuna Popricani, susţinut de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și United States Holocaust Memorial Museum, soldat cu descoperirea unei gropi comune în pădurea Vulturi din judeţul Iaşi.
 • 2010 – participant la proiectul internaţional Saving, Preserving, and Making Educational Use of the Romanian Jewish Urban Architectural Heritagederulat de Asociaţia IDEE şi susţinut de Rothschild Foundation Europe.
 • iulie 2010 – stagiu de cercetare la Central European University, Budapesta, Ungaria (proiect CNCSIS).
 • ianuarie-iulie 2009 – Tziporah Wiesel Fellow al The Center for Advanced Holocaust Studies al United States Holocaust Memorial Museum din Washington, cu proiectul „Indifference, Complicity, and Solidarity during the Holocaust in Romania: Social Attitudes towards the Pogroms in Bucharest, Iaşi, and Dorohoi”.
 • 2008-2011 – Grant CNCSIS, obţinut pentru proiectul „Populism şi neopopulism în Europa Centrală şi de Est”, coordonat de Michael Shafir.
 • în 2008 – participant la proiectul internaţional Working Together to Save the Jewish Heritage, derulat de Asociaţia IDEE şi susţinut de Rothschild Foundation Europe.
 • 2007 -2009 – titular al proiectului de cercetare cu tema Complicitate, indiferenţă şi solidaritate în timpul Holocaustului. Atitudini ale contemporanilor faţă de pogromurile din România, susţinut de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
 • 2007 – 2009 – participant la proiectul internaţional Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, coordonat de prof. Maria Todorova şi finanţat de Volkswagen Foundation. Tema asumată: Remembering „Good Communism”. Nostalgic Representations of Communism in Romania.
 • în 2006 – participant la proiectul Saving the Jewish Cemeteries of Moldova, derulat de Asociaţia IDEE şi susţinut de Hanadiv Charitable Foundation.
 • februarie-martie 2004, Budapesta, Ungaria – bursă de cercetare oferită de Europa Institut Budapest pentru proiectul Politics of Forgetting and Coming to Terms with the Difficult Past. The Romanian Case in East-Central European Perspective.
 • ianuarie 2003-decembrie 2004 – Grant al Academiei Române, obţinut pentru proiectul cu tema Învăţământ istoric şi politici educative în secolul XX, coordonat de Alexandru Zub.
 • 9-20 iulie 2001, Budapesta, Ungaria – bursă oferită de Central European University şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă pentru a participa la CEU Summer University cu tema History and Memory: The Twentieth Century in Retrospect.
 • iulie 2001-decembrie 2002: Grant al Academiei Române obţinut pentru proiectul cu tema Istoriografia română postbelică. Şcoli, discursuri, metode, coordonat de Alexandru Zub.
 • mai-iunie 2000, Budapesta, Ungaria – bursă de cercetare oferită de Europa Institut Budapest pentru proiectul Political Rituals in Late Communism. An East-European Comparative View.

Adrian Cioflanca CV 2015