Societatea de Studii Istorice din România

Andrei Cușco

Andrei Cușco este doctor în istorie și cercetător asociat la Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova. Are preocupări științifice precum istoria modernă a Europei de Est și de Sud-Est, istoria comparată a imperiilor moderne din spațiul euro-asiatic, istoria intelectuală a Europei de Est și de Sud-Est sau geografia simbolică a Imperiului Rus, României și Basarabiei. Cărțile și studiile sale, publicate în limbile română, engleză și rusă,  tratează despre Basarabia în cadrul Imperiului Rus și identitatea națională și culturală a basarabenilor, despre memorie și discurs istoric în Estul Europei.

Domenii de interes:

1. Istoria modernă a Europei de Est și de Sud-Est;

2. Istoria comparată a imperiilor moderne din spațiul euro-asiatic;

3. Istoria intelectuală a Europei de Est și de Sud-Est;

4. Geografia simbolică a Imperiului Rus, României și Basarabiei.

Afiliere:
Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova
Studii:

2002-2008

Central European University (CEU), Budapesta, Ungaria

Ph.D. (Dr.) în Istoria Comparată a Europei Centrale, de Est şi de Sud_Est

Denumirea tezei: Between Nation and Empire: Russian and Romanian Competing Visions of Bessarabia in the Second Half of the 19th and Early 20th Century. Data susţinerii: 4 iunie 2008 (Magna cum Laude).

2006-2007

Bursier (Bursă “Petre Ţuţea”), Colegiul Noua Europă (NEC),  Bucureşti, România

2004 (Octombrie- Decembrie)

Cercetător Invitat (Visiting Scholar), Centrul pentru Studii Eurasiatice, Ruse şi Est-Europene (CERES), Universitatea Georgetown, Washington, D.C.

2001-2002

Central European University (CEU), Budapesta, Ungaria

Masterat (MA) în Istoria Europei Centrale

Denumirea tezei de masterat: Representations of the Identity of the Bessarabian Romanians in the Russian Historiography, 1812-1918

1997-2001

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie

Licenţiat în istorie şi limba engleză

Evoluţie profesională:

Octombrie 2010 – prezent

Cercetător asociat, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova

Noiembrie 2009 –

Co-editor, PONTES. Review of South-East European Studies

Septembrie 2008 – prezent

Lector, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”, Chişinău

Octombrie- Decembrie 2005

Asistent (Teaching Assistant), Departamentul Istorie, Central European University (CEU)

Publicaţii:

Carte de autor

Андрей Кушко, Виктор Таки. «Бессарабия в составе Российской Империи (1812-1917)» [Basarabia în componenţa Imperiului Rus (1812-1917)] (Москва: Новое Литературное Обозрение, 2012). ISBN 978-5-86793-970-0

Volume editate

Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru Negură, eds. Al Doilea Război Mondial: memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei. Chisinau: Cartier, 2013. ISBN 978-9975-79-803-7

Flavius Solomon, Bogdan Ceobanu, Andrei Cușco, Grigorii Șkundin, eds. Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898). Iași: Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2014. 460 pag. ISBN: 978-606-714-087-3

Studii şi articole:

1. (în colaborare cu Igor Şarov) “Identitatea naţională a basarabenilor în istoriografia rusă: între trecut şi prezent” în: Moldova între Est şi Vest: Identitate naţională şi orientare europeană. Materialele conferinţei ştiinţifice. Chişinău, 2001, pp. 219-226

2. (în colaborare cu Igor Şarov) “Identitatea naţională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul XIX” în: Flavius Solomon şi Alexandru Zub, ed. Basarabia. Dilemele identităţii. Iaşi: Editura Fundaţiei Academice “A. D. Xenopol”, 2001, pp. 21-35

3. (în colaborare cu Igor Şarov) „Mitul „misiunii divine a Rusiei de eliberare şi civilizare a popoarelor” şi impactul lui asupra istoriografiei ruse din secolul al XIX-lea”, în: Republica Moldova şi România: Un deceniu de relaţii complexe.  Chişinău, 2002, pp. 42-46

4. “The Attitude of the Local Romanian Population of Bessarabia towards the Russian Authorities and the Problem of “Reactive Identity,” in: Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi- Seria Istorie, fascicolul 19, Vol. I, 2002, pp. 69-85

5. Some Considerations on the Ethnic and Cultural Identity of the Bessarabian Romanians Reflected in the Russian Historiography”, in: XENOPOLIANA. Revista Fundaţiei Academice “A. D. Xenopol”,- Iaşi, Nr. 10 (1-4), 2002, pp. 88-105

6. „Basarabia văzută de celălalt sau eterna dilemă a identităţii”, în: CONTRAFORT. Revista Tinerilor Scriitori din Republica Moldova, Nr. 9-10, 2002, p. 21

7. (în colaborare cu Victor Taki). “Kto my?” Istoriograficheskii vybor: Rumynskaia natsiia ili moldavskaia gosudarstvennost’” [“Cine suntem?” O opţiune istoriografică: Între naţiunea română şi statalitatea moldovenească], in: AB IMPERIO. Theory and History of Nationalism and Empire in the Post-Soviet Space, Nr. 1, 2003, pp. 485-495

8. “Some Considerations on the Ethnic Identity of the Bessarabian Romanians Reflected in XIX-century Russian Historiography”, in: In Memoriam Professoris Mihail Muntean. Chişinău: Cartdidact & USM, 2003, p. 232-252

9. Between Revolutionary Utopia and State Pragmatism: The Moldavian ASSR as a Controversial “Soviet Piedmont,” in: The Romanian Journal of Society and PoliticsVol. 4, Nr. 1, (May 2004), pp. 7-27

10. (Recenzie-eseu). Terry Martin. “The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union (1923-1939).” Ithaca & London: Cornell University Press, 2001, 496 pp.; Elena Negru. “Politica etnoculturala in RASS Moldoveneasca (1924-1940).” Chisinau: Prut International, 2003, 204 pp. În: PONTES. Review of South East European Studies, Nr. I, 2004, pp. 177-183

11. “Hayden White and His Critics: History vs. Literature and the Problem of Narrative,”  in: Analele Asociaţiei Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). Anuar Istoric. Vol. V, Chişinău: PONTOS, 2004, pp. 165-169

12. “History in a Postmodern Era: Problems and Challenges,” in: Studia Universitatis “Petru Maior.”[Târgu Mureş]. Seria HISTORIAVolumul 5.  Târgu Mureş, 2005, pp. 215-228

13. Three Hypostases of the “Bessarabian Refugee:” Hasdeu, Stere, Moruzi and the Uncertainty of Identity, in: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai” al Academiei Române, Nr. VIII-IX, 2005-2006, p. 104-119

14. “De la graniţă imperială la „frontieră europeană”: istorie, politică şi ambiguitatea apartenenţei în cazul Basarabiei/Republicii Moldova,” în: CONTRAFORT. Revista Tinerilor Scriitori din Republica Moldova, Nr. 4-5, 2007, pp. 20-22

15. (în colaborare cu Igor Şarov) „Der öffentliche Identitätsdiskurs der Historiker: Strömungen, Meinungen, Auseinandersetzungen“ [Discursul identitar public al istoricilor (din R. Moldova): curente, opinii, dispute], in: Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.) Sprachliche Individuation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. 1. Republik Moldova (=Band 1. Veröffentlichungen des Moldova-Instituts Leipzig). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2007, pp. 130-158

16. „From an Imperial Borderland to a “European Frontier:” History, Politics, and the Ambiguity of Belonging (The Case of Bessarabia/ Moldova),” in: Lucian Boia and Anca Oroveanu, eds. The Borders of Europe. An International Symposium (New Europe College, Bucharest, 24-25 November, 2006). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 169-200

17.  “Estate Interest vs. State Service: The (Un)easy Integration of the Bessarabian Nobility into the Russian Imperial System, in: European Review of History / Revue Europeenne d’Histoire (ERH), Nr. 1, 2009, pp. 15-32

18. (în colaborare cu Igor Şarov) Identitate, memorie şi discurs istoric în Moldova postsovietică: O abordare critică,” in: Svetlana Suveică, Ion Eremia et al. (ed.). Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc. Chişinău / Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2009, pp. 72-87

19. “Zwischen ‚Orientalismus‘ und Objektivität. Bessarabien in der russischen Ethnographie des 19. Jahrhunderts“ [Între Orientalism şi obiectivitate: Basarabia în etnografia rusă din secolul al 19-lea], in: Flavius Solomon, Krista Zach şi Juliane Brandt, eds. Vorbild Europa und die Modernisierung in Mittel- und Südosteuropa (=Band 29. Geschichte: Forschung und Wissenschaft). Berlin: LIT Verlag, 2009, pp. 233-251

20. „Imperiu şi naţiune în Estul şi Vestul european: comparaţii, dileme, interpretări şi consecinţe” (Note de curs). In: Andrei Cuşco, Igor Caşu, Yuri Josanu. Imperii, naţionalisme şi sisteme politice (Seria: Cursuri la masterat în studii sud-est europene). CEP USM: Chişinău, 2009, pp. 4-81

21. „Geografie, frontiere şi limitele spaţiale ale modernităţii prin prisma intelectualilor ruşi şi români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea“, in: Irina Vainovski-Mihai, ed. New Europe College. Petre Ţuţea Program Yearbook 2006-2007. Bucureşti, 2009, pp. 33-78

22. “Frontiers, Geography, and the Spatial Limits of Modernity through the Lens of Russian and Romanian Intellectuals (Late 19th and Early 20th Century),” in: Irina Vainovski-Mihai, ed. New Europe College. Petre Ţuţea Program Yearbook 2006-2007. Bucureşti, 2009, pp. 79-120

23. The Russian-Romanian 1878 Controversy: Between Realpolitik and National Dignity,” in: PONTES. Review of South-East European Studies, Vol. 5, 2009, pp. 51-102

24. Андрей Кушко, Виктор Таки. «Конструируя Бессарабию: Имперские и национальные модели построения провинции» [„Construind Basarabia”: Modele imperiale şi naţionale ale edificării provinciei], in: Мартин Ауст, Рикарда Вульпиус, Алексей Миллер (ред.). Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700-1917) (Москва: Новое Литературное Обозрение, 2010), pp. 210-243

25. Andrei Cusco, Victor Taki. „Constructing Bessarabia: Imperial and National Models of Province-Building”, in:  Sorin Şipoş, Ioan Horga, Igor Şarov, Mircea Brie, Ion Gumenâi, eds., Politici imperiale în Estul şi Vestul spaţiului românesc, Oradea-Chişinău, Ed. Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact, 2010, pp. 315-344

26. (în colaborare cu Igor Sarov) „Moştenirile regimului comunist în perioada postsovietică: Memorie, continuităţi, consecinţe”,  in: Sergiu Musteaţă, Igor Caşu, eds. Fără termen de prescripţie: Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa. Chişinău: Cartier, 2011, pp. 725-768

27. „Problema Basarabiei de Sud în discursul imperial rus după 1878: viziuni ale alterităţii şi transferuri instituţionale”, in: Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, Sorin Radu, coord. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. [Vol.6]. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale / Editura Kriterion, 2011, pp.203-215

28. (în colaborare cu Igor Sarov). “Bessarabien im russischen Zarenreich” [Basarabia în componenţa Imperiului Rus], in: Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Victoria Reinhardt (eds.). Handbuch: Republik Moldova [Republica Moldova: Ghid Enciclopedic], Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2012, pp. 38-59

29. “Constantin Stere, the ‘Bessarabian Question’ and Romanian Foreign Policy Debates in the Early 20th Century,” in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Vol. 60 (2012), Heft 1, pp. 204-225

30. «Политика памяти» и «историческая политика» в постсоветской Молдове» [„Politica memoriei” şi „politica istorică” în Moldova post-sovietică], in: А. Миллер, М. Липман, ред. Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. Москва: Новое Литературное Обозрение, 2012, pp. 256-291

31. “The “Politics of Memory” and “Historical Policy” in Post-Soviet Moldova” [Politica memoriei şi „politica istorică” în Moldova post-sovietică],” in: Alexei Miller and Maria Lipman, eds. The Convolutions of Historical Politics. Budapest – New York: CEU Press, 2012, pp. 175-210

32.“Prefaţă”,  in: Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru Negură, eds. Al Doilea Război Mondial: memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei. Chisinau: Cartier, 2013, pp. 7-24

33. Flavius Solomon, Andrei Cușco. ”Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898). Studiu introductiv / Дипломатические документы российских представителей в Румынии (1888-1898 гг.). Введение”, in: Flavius Solomon, Bogdan Ceobanu, Andrei Cușco, Grigorii Șkundin, eds. Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898). Iași: Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2014, pp. 17-48 (versiunea română) și pp. 49-85 (versiunea rusă)

34. ”1878, Before and After: Romanian Nation-Building, Russian Imperial Policies, and Visions of Otherness in Southern Bessarabia,” in: EUXEINOS: Governance and Culture in the Black Sea Region, Vol. 15/16 (2014): ”Moldova: A Borderland’s Fluid History,” pp. 20-33

35. ”Nationalism and War in a Contested Borderland: The Case of Russian Bessarabia (1914-1917)”, in: Eric Lohr, Vera Tolz, Alexander Semyonov, and Mark von Hagen, eds. The Empire and Nationalism at War (Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2014), pp. 137-162

Articol în enciclopedie

“Commission for the Study and Evaluation of the Totalitarian Communist Regime in the Republic of Moldova / Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova,” in: Encyclopedia of Transitional Justice, edited by Lavinia Stan and Nadya Nedelsky, Volume 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, pp. 48-53. ISBN 0521196248, 9780521196246.

Comunicări:

Titlul comunicării: “Some problems of the identity of the Bessarabian Romanians reflected in the Russian historiography (1812/1918).” Prezentată la Conferinţa Internaţională Studenţească CEP “Restitutio in Integrum (24 februarie 2001).

Titlul comunicării: „Hayden White and his Critics: History vs. Literature and the Problem of Narrative” prezentată la Conferinţa Internaţională „Istorie, cultură şi educaţie în societăţile post-totalitare” (organizată de CEP şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), Chişinău, 10-13 aprilie 2003

Titlul comunicării: “Estate Interest vs State Service: The (Un)easy Integration of the Bessarabian Nobility into the Russian Imperial System” prezentată la Workshop-ul „Intercultural Communication: New Perspectives in European History” organizat de Departamentul de Istorie şi Civilizaţie (EUI, Florenţa) şi Departamentele de Istorie şi Sociologie/Antropologie Socială (CEU, Budapesta), European University Institute (Florenţa), 3-4 iunie 2004

Titlul comunicării: “Între „Orientalism” şi obiectivitate: etnografia rusă şi Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, prezentată la Simpozionul Internaţional Vorbild „Europa“  und die Modernisierung Mittel- und Südosteuropas/ Modelul european şi modernizarea Europei Centrale şi de Sud-Est/, Iaşi, 22-24 septembrie 2005 (în curs de apariţie în 2008).

Titlul comunicării: “From an Imperial Borderland to a “European Frontier:” History, Politics, and the Ambiguity of Belonging (The Case of Bessarabia/ Moldova),” prezentată la Simpozionul Internaţional “The Borders of Europe,” organizat de Colegiul Noua Europă şi Goethe-Institut, Bucureşti, 24-25 noiembrie 2006

Titlul comunicării: “Reflections on the Comparative History of Empires: The Current State of Research and Prospects for the Future,” prezentată la Workshop-ul Internaţional “Istoria Comparativă: Teorie şi Practică”, organizat la Chişinău (Universitatea de Stat din Moldova), 1-2 iunie 2007

Participant la prima sesiune a seminarului HESP ReSET “Metodologia istoriei.” Locaţia: Universitatea Naţională “Academia Movileană din Kiev” (NAUKMA), Kiev, Ucraina. Durata: 16- 21 decembrie 2007

Participant la a treia sesiune de vară a Seminarului Regional HESP pentru Excelenţă în Predare (RESET). Titlul proiectului: Rethinking Social Time and Space: National, Regional and (G)local Paradigms in Teaching Eastern and Central Europe. Locaţia: Lviv/Vâşkiv, Ucraina. Durata: 9-25 iulie 2008

Titlul comunicării: “Constructing Bessarabia: Imperial and National Models of Province-Building,” prezentată la Conferinţa Internaţională “Imperium inter pares: Reflections on Imperial Identity and Inter-Imperial Transfers in the Russian Empire (1700-1917),” organizată de Institutul Istoric German (DHI), Moscova, 8-12 septembrie 2008

Participant la a treia sesiune a seminarului HESP ReSET “Metodologia istoriei.” Locaţia: Universitatea Naţională “Academia Movileană din Kiev” (NAUKMA), Kiev, Ucraina.  Durata: 29 septembrie- 3 octombrie 2008

Titlul comunicării: „Controversa ruso-română din 1878 şi problema Basarabiei de Sud,” prezentată la Simpozionul de Relaţii Internaţionale „Diplomaţie şi conflict în relaţiile internaţionale,” organizat de Asociaţia „Est-Democraţia”, Iaşi, 3-4 decembrie 2008

Titlul comunicării: „Identité, mémoire et discours historique en Moldavie postsoviétique : une approche critique », prezentată la Colocviul Internaţional « Mémoire et réconciliation », organizat de Alianţa Franceză din Republica Moldova, Chişinău. 8-9 decembrie 2008

Titlul comunicării: „Bessarabia as a Borderland: Imperial Legacies and Fluid Identities in the 19th and 20th Century”, prezentată la  Sesiunea Inter-Regională AFP a Grupurilor Disciplinare în domeniul antropologiei, studiilor culturale, studiilor gender, istoriei şi sociologiei, Istanbul, Turcia, 14-18 mai 2009

Titlul comunicării: „Basarabia în discursul naţional românesc şi rolul emigraţiei basarabene din Regat: o încercare de istorie intelectuală”prezentată la Seminarul Discurs istoric şi diplomaţie: Românii din Transilvania şi Basarabia în politica externă a României (1877-1947), Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 30 iulie 2009

Titlul comunicării: “Metageography and the Construction of Space in the Late 19th and Early 20th Century: A Comparative Study of the Russian and Romanian Cases”, prezentată la Sesiunea Inter-Regională AFP a Grupurilor Disciplinare în domeniul antropologiei, studiilor gender, istoriei, psihologiei şi sociologiei, Odesa, Ucraina, 22-25 octombrie 2009

Titlul comunicării: „Intelectuali şi naţionalisme în Basarabia şi Transnistria: de la periferie imperială la independenţă litigioasă”, prezentată la Colocviul A fi român în afara României. Adaptare, identitate, imagine, Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 27 noiembrie 2009

Titlul comunicării: „Reflectarea activităţii Comisiei Cojocaru în mass-media şi atitudinea actorilor politici” (împreună cu Petru Negură), prezentată la Conferinţa internaţională Totalitarism vs. Democraţie: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani (în calitate de membru al Comisiei Prezidenţiale pentru Studierea şi Aprecierea Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova), Bucureşti, România, 29-31 martie 2010.

Masă rotundă: Politica memoriei comunismului în Europa de Est (în colaboraee cu Igor Caşu şi Petru Negură), Reuniunea Inter-Regională AFP (Antropologie, studii gender, istorie, psihologie, sociologie), Antalya, Turcia, 30 aprilie- 3 mai 2010.

Titlul comunicării: „Politica istoriei şi politica memoriei în Europa Centrală şi de Est în secolul al XX-lea”, prezentată la Şcoala de vară (seminarul) Şcolii doctorale francofone din Bucureşti. Chişinău, UPS “I. Creanga”, 21-29 iunie 2010.

Tilul comunicării: „Tendinţe istoriografice recente în domeniul „studiilor imperiale”: de la analiza structurală la „noua istorie imperială”, prezentată la Conferinţa internaţională Societatea românească între frontiere imperiale (secţiunea „Centru şi periferie în istoria românilor: modele, transferuri, interacţiuni”), Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 7-9 octombrie 2010

Titlul comunicării: „The Dynamics of the “Imperial Gaze” on Bessarabia: Towards a Phenomenological Reading of Space and Territoriality”, prezentată la Reuniunea Inter-Regională AFP (Antropologie, studii gender, istorie, filozofie, psihologie, sociologie), Fethiye, Turcia, 14-17 octombrie 2010

Titlul comunicării: „Conceptele de „naţiune” şi „popor” în contextul Basarabiei din secolul al 19-lea”, prezentată la Conferinţa Internaţională Naţiune, identitate, stat de drept: Istoria conceptelor în spaţiul românesc, MIL, Leipzig, Germania, 2-4 decembrie 2010

Titlul comunicării: „Constructing Bessarabia: Institutional Transfers and Province-Building in the 19th and Early 20th Centuries”, prezentată la Workshop-ul internaţional “Moşteniri istorice în regiunea Mării Negre”, New Europe College, Bucureşti, 29-30 aprilie 2011

Titlul comunicării: “Alteritate, “caracterologie naţională” şi orientalism: Viziuni “în oglindă” ale Imperiului Rus în scrierile lui B. P. Hasdeu şi Dimitrie C. Moruzi,” prezentată la seminarul “Educaţie, artă şi societate în secolele XVII-XX. Modele, receptări, dezbateri”, Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi, 5 mai 2011

Prezentare: « Vers une « micro-histoire » des intellectuels : Idéologie nationale, visions de l’alterité et dilèmes identitaires en Bessarabie / Moldavie », ţinută la Şcoala de Vară (Seminarul) Şcolii Doctorale Francofone în Ştiinţe Sociale (EDSS) din Bucureşti, 1

Profesor invitat (Resource Faculty), Prima sesiune de vară a proiectului ReSET Mobilitate socială şi modernizare în Europa de Est în secolul XX (organizat de Catedra Istorie Universală, Facultatea de Istorie,  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”), Chişinău, 1-15 august 2011

Titlul comunicării: The Holy Alliance and “European Unity” in 1815: Christian Universalism, Mysticism, and Political Utopia,” prezentată la Reuniunea Inter-Regională AFP (Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Jurnalism, Istorie), Istanbul, Turcia, 10-13 noiembrie 2011

Titlul comunicării: “The “Politics of Memory” and “Historical Policy” in Post-Soviet Moldova,” prezentată la Conferinţa “Knowledge in a Transforming World: Universities, Democracy and Social Change” (în cadrul Reuniunii Inter-Regionale AFP), CEU, Budapesta, Ungaria, 22-26 martie 2012

Titlul comunicării: “The ‘Language of the Nation’ in Early 20th-Century Bessarabia: Defining an Elusive Concept in a Contested Borderland,” prezentată la conferinţa Internaţională “Towards a Conceptual History of Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Cultures, Ideologies, Identities, Politics,” Universitatea de Vest, Timişoara, România, 25-27aprilie 2012

Titlul comunicării: “The ‘Language of the Nation’ in Early 20th-Century Bessarabia: Defining an Elusive Concept in a Contested Borderland,” prezentată la Seminarul Anual Ab Imperio “Making Sense of Exceptionalism and Diversity in Composite Polities and Societies: Past and Present,” Kazan, Rusia, 17-22 mai 2012

Titlul comunicării: « Vers une micro-histoire des intellectuels. Idéologie nationale, visions d’altérité et dilemmes identitaires chez B.P. Hasdeu, D. Moruzi et C. Stere », ţinută la Şcoala de Vară (Seminarul) Şcolii Doctorale Francofone în Ştiinţe Sociale (EDSS) din Bucureşti « Problema individului în ştiinţele sociale », Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat « I. Creangă », 9-16 iulie 2012

Profesor invitat (Resource Faculty), A doua sesiune de vară a proiectului ReSET Mobilitate socială şi modernizare în Europa de Est în secolul XX (organizat de Catedra Istorie Universală, Facultatea de Istorie,  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”), Chişinău, 1-15 august 2012

Titlul comunicării: “Basarabia în geografia simbolică a Imperiului Rus,” prezentată la Workshop-ul Exploratoriu Internaţional “Frontieră, ţinut de margine sau provincie? Istoria Basarabiei în lecturi alternative“, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, România, 20-21 septembrie 2012

Masă rotundă / prezentare (organizator): “Russian Colonialism in Question: Colonization as an Alternative Framework for Reassessing Russia’s Imperial Experience?” Prezentată la Reuniunea Inter-Regională AFP în Istorie, Relaţii Internaţionale, Jurnalism, Ştiinţe Politice şi Administraţie Publică, Istanbul, Turcia, 15-18 noiembrie 2012

Titlul comunicării: “Violenţă, mobilizare şi tendinţe naţionalizante în Imperiul Rus în timpul Primului Război Mondial (1914-1917)”, prezentată la Conferinţa Ştiinţifică internaţională “Violența în Sud-Estul european: discurs, practică și mesaj. Societate. Politică. Religie. Cultură,” Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 14-15 decembrie 2012

Titlul comunicării: “Memory Politics in Independent Moldova”, prezentată la Workshop-ul internaţional (zi de studiu) “République de Moldavie: une transition hésitante / Die Republik Moldau : Eine zögerliche Transformation,” Centrul Marc Bloch, Berlin, Germania, 17-18 decembrie 2012

Masă rotundă/prezentare: “Orientalism: The Debate and Its Legacy,” prezentată la Reuniunea Inter-Regională AFP în Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice, Studii gender, Filozofie și Sociologie,  Istanbul, Turcia, 4 – 7 aprilie 2013

Titlul comunicării: “From Ottoman Periphery to Russian Gubernia: The Construction of the Bessarabian Province in the 19th Century,” prezentată la conferința internațională “Regionalism și regionalizare în Romania: Interpretări istorice și provocări contemporane,” Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, România, 30 – 31 mai 2013

Titlul comunicării: “From Ottoman Province to Russian Guberniia: The Construction of Space in the Case of Bessarabia”, prezentată la conferința internațională Agents or Objects? Rethinking some Chapters of the History of the Black Sea Region (1812-2012), New Europe College, București, România, 21 – 22 iunie 2013

Titlul comunicării: „From Ottoman ‘Frontier’ to Contested Borderland: The Construction of Space in the Case of Bessarabia / Moldova”, prezentată la conferința internațională Europa vertikal / Vertical Europe.  Grenzen und Scheidelinien in der Ost-West-Gliederung Europas (19.20.Jh) / Borders and Limits in the East-West-Divisions of Europe (19-20th Century), Centrul Francez, Universitatea Liberă din Berlin, Germania, 27 – 28 iunie 2013

Profesor invitat (Resource Faculty), A treia sesiune de vară a proiectului ReSET Mobilitate socială şi modernizare în Europa de Est în secolul XX (organizat de Catedra Istorie Universală, Facultatea de Istorie,  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”), Chişinău, 28 iulie -11 august 2013

Titlul comunicării: “From Ottoman Province to Russian Gubernia: Bessarabia in the Symbolic Geography of the Russian Empire during the Early 19th Century”, prezentată la conferinţa internaţională Comparisons of Empires in ‘Spaces in Between:’ The Southern Caucasian Region and the Historic Moldova Between the Russian, Ottoman, Persian, and Habsburg Empires, organizată de Forumul Cultural Austriac şi Academia Austriacă de Ştiinţe, Istanbul, Turcia, 30 septembrie – 1 octombrie 2013

Titlul comunicării: “Chestiunea bisericească” în Principatele Unite şi Regatul României în oglinda discursului imperial rus (1860-1914): între continuitate şi transformare”, prezentată la Workshop-ul Internaţional “Diplomaţie şi societate în Europa de Est: Direcţii, surse, metode de cercetare”, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, România, 21-22 noiembrie 2013

Titlul comunicării: “Basarabia ca parte a organismului naţional românesc: imobilism rural, continuitate etnică şi caracterologie naţională”, prezentată la conferinţa internaţională Specificul naţional: Perspective istorice şi critice, Domeniul Regal Sinaia, 30 noiembrie – 1 decembrie 2013

Titlul comunicării: ”Ethnic Violence in Bessarabia in the Early 20th Century: The 1903 Kishinev Pogrom and Its Implications,” prezentată la Workshop-ul Internațional Anti-Semitism in Romania and Moldova, 1881-1991, Universitatea din Leicester, Marea Britanie, 2 iulie 2014

Titlul comunicării: ”Bessarabia in the Russian Imperial Discourse (1878-1914): Visions of Otherness, Belonging and Modernity in a Contested Borderland”, prezentată la conferința internaţională Conceptualizing Modernity in the Central and Southeastern European Cultures: Notions, Discourses and Languages, Universitatea de Vest, Timișoara, 8-11 octombrie 2014

Titlul comunicării: Diversitatea umană a unei periferii disputate: “moșteniri imperiale”, construcție națională și multi-etnicitate în Basarabia / Republica Moldova”prezentată la simpozionul internaţional Diversitatea uitată a României. Istorie, Patrimoniu, Memorie, Iași, Muzeul Unirii, 23-26 octombrie 2014

Burse:

August 2008

Institutul Societăţii Deschise (OSI), Higher Education Support Program (HESP), Academic Fellowship Program (AFP)

Bursier (Returning Scholar), Septembrie 2008 – iulie 2014

Septembrie 2006

Colegiul Noua Europă (NEC), Bucureşti, România

Bursă “Petre Ţuţea” (1 octombrie 2006- 31 iulie 2007)

Decembrie 2005

Comitetul Doctoral al CEU

Distincţie pentru performanţă academic destinată studenţilor doctorali avansaţi (Academic Achievement Award for Advanced Doctoral Students)

Aprilie 2004

Institutul Societăţii Deschise (OSI)

Grant pentru cercetare doctorală (Doctoral Research Support Grant): Centrul pentru Studii Eurasiatice, Ruse şi Est-Europene (CERES), Universitatea Georgetown, Washington, D.C.

Iunie 2002

Central European University (CEU), Departamentul Istorie

Bursă de doctorat (plină)

Iunie 2001

Central European University (CEU), Departamentul Istorie

Bursă de masterat

Mai 2001

Fundaţia Soros-Moldova

Diplomă (gradul III) pentru performanţă academică şi activitate extracurriculară

Mai 2000

Fundaţia Soros-Moldova

Diplomă (gradul II) pentru performanţă academică şi activitate extracurriculară

Mai 2000

Ministerul Educaţiei al Republicii Franceze

DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise)


Cusco_CV_2015_Ro

Email:
andreicusco@yahoo.com
cuscophd@gmail.com