Societatea de Studii Istorice din România

Bogdan-Petru Maleon

Bogdan – Petru Maleon is PhD in History and Associate Professor at the Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania. Since December 2010 he is the manager of the University Museum and from April 2015, the director of the Central University Library “Mihai Eminescu” of Iaşi. His areas of research refer to ecclesiastical history and to the ideology, symbols and rituals of power in Byzantine and post-Byzantine world (with focus on the rituals of war and the violence applied in the political sphere). The latest field of research regards the history of academic education, with a special focus on the University of Iaşi.

Area of Interest:
 • Ideology, symbols and rituals of power within the Byzantine and post-Byzantine area (especially the rituals of war and violence as attribute of princes).
 • Institutional dimension and the social statute of secular clergy in Orthodox world (especially within the Byzantine Empire and the countries in Balkans, including Walachia and Moldavia).
 • The image of the other – referring to the way in which the Catholic missionaries perceived the Orthodox confession in medieval Moldavia.
 • History of higher education and academic institutions.
 • History of higher education, in particular the history of the University of Iaşi.
Affiliation:
Faculty of History, Alexandru-Ioan Cuza University of Iaşi, Romania
Education:
 • July 2006 – Ph. D. Thesis: Orthodox Secular Clergymen in Mediaeval Moldavia (14th-16th centuries). Advisor: Ion Toderaşcu, Professor of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
 • 1999 – Master of History, regarding “The Sources of Ancient and Medieval History”.
 • 1998 – Graduated the Faculty of History, at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
Professional experience:
 • December 2010 ongoing – manager of the University Museum, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
 • 2009 ongoing – Associate Professor at the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
 • 2006 – 2009 Lecturer at the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
 • 2003 – 2006 Assistant at the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
 • 2000 – 2003 Instructor at the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania.
Publications:

Author books:

 • O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (în colaborare cu Alexandru-Florin Platon şi Laurenţiu Rădvan), (A History of Western Europe in Middle Ages. Since the Late Roman Empire to the Great Geographical Discoveries (in collaboration with Alexandru-Florin Platon and Laurenţiu Rădvan), Iaşi, Editura „Polirom”, 2010, 548 p.
 • Clerul de mir din Moldova secolelor XIV-XVI (Orthodox Secular Clergymen in Moldavia of the 14th-16th centuries), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 551 p.

Coordinated volumes and translations:       

 • The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday. Edited by Florin Curta and Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 797 p. (ISBN: 978-973-703-933-0).
 • Warren Treadgold, Bizanţul şi armata sa, 284-1081, translation by Anda-Elena Maleon and Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura „Speculum”, 2012, 334 p. (ISBN: 978-93030-0-9).
 • The Forgotten Origins of Universities in Europe. “Birthday Seminar” on the 25th anniversary of the Coimbra Group. Editor: Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 124 p. (ISBN: 978-973-640-650-8).
 • Ideologii şi reprezentări ale puterii în Europa. Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, (Ideologies and representations of power in Europe. Studies reunited by Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon and Liviu Pilat), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.
 • Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society. Translated by Mihai – Eugen Avădanei. Edition by Victor Spinei and Bogdan – Petru Maleon. Preface by Victor Spinei, Iaşi, Institutul European, 2004, vol. I: 683 p., vol. II:   356 p.
 • Confesiune şi cultură în Evul Mediu. Studii reunite de Bogdan-Petru Maleon şi Alexandru-Florin Platon (Confession and Culture in Medieval Age. Studies reunited by Alexandru – Florin Platon and Bogdan – Petru Maleon), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004,  356 p.

Studies and articles published in collective volumes:

 • Competing Social and Cultural Identities in Funeral Spaces of Iaşi City
  during the Medieval and Modern Eras
  , în Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery, Iulian Moga (coordinator), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 476-484 (ISBN: 978-973-703-860-9).
 • La periferia Imperiului Bizantin: exilul în Marea Neagră, în Aut viam inveniam aut faciam. In honerem Ștefan Andreescu, Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, George Lazăr (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 79-90 (978-973-703-779-4).
 • Prima excursie ştiinţifică a studenţilor Universităţii din Iaşi la Sfânta Mănăstire Putna, in vol. Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Bucureşti, Editura „Oscar Print”, 2011, p. 51-64 (ISBN: 978-973-703-703-547-9).
 • The Imperial High School of Constantinople, in vol. The Forgotten Origins of Universities in Europe. “Birthday Seminar” on the 25th anniversary of the Coimbra Group. Editor: Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 41-62 (ISBN: 978-973-640-650-8).
 • Practicile punitive ale Domniei în viziunea lui Dimitrie Cantemir, in vol. „Moldova între tradiţie şi actualitate”. Conferinţă ştiinţifică dedicată jubileului de 300 de ani de la înscăunarea lui Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, 2010, p. 13-26.
 • Geografiile excluderii: o tipologie a exilului în Imperiul Bizantin, in vol. De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coordinators), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 413-425 (ISBN: 978-973-703-703-547-9).
 • Le rôle de la mutilation dans la lutte politique à Byzance. Genèse et évolution jusqu’au XIe siècle. Travaux cu colloque Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine, 1 novembre 2008, Bucarest, coordinateurs: Constanţa Vintilă-Ghiţulescu et Alexandru-Florin Platon, Bucureşti, New Europe College, 2010, p. 125-146 (ISBN: 978-973-88304-3-1).
 • Mutilarea politică în Imperiul Bizantin. Geneză şi tipologie, in vol. Ideologii şi reprezentări ale puterii în Europa. Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 83-116 (ISBN: 978-973-703-437-3).
 • Stephen the Great and John Hunyadi: Opinions of Historiography, in Mélanges ďHistoire Générale. Nouvelle Série, vol. I/2, Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. Edited by Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon, Cluj-Napoca, Romanian Academy Center for Transylvanian Studies, IDC Press, 2009, p. 379-385 (ISBN: 978-973-7784-38-4).
 • În drum spre „lumea de dincolo”. Ierarhii urbane reflectate în ritualul de înmormântare din Iaşii secolelor XVI-XVIIl, in vol. Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în sec. XIV-XIX. Contribuţii, editat de Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 161-175 (ISBN 978-973-703-439-7).
 • Destine ale documentelor dispărute – mărturii de viaţă cotidiană din Moldova medievală, în vol. In honorem Ioan Ciupercă. Studii de Istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, edited de Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Constantin Mâţă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 193-210 (ISBN: 978-973-703-287-4).
 • Între slavonismul cultural şi scrisul în limba română: clerul de mir ortodox din Moldova medievală, in vol. In medias res. Studii de istorie culturală, editat de Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 331-349 (ISBN: 978-973-703-278-2).
 • Clerul de mir ortodox din Moldova medievală. Între credinţa populară şi disciplina ecleziastică, in vol. Etnie şi confesiune în Moldova medievală, coordonat de Ion Toderaşcu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 27-83 (ISBN: (13) 978-973-703-164-8).
 • Preliminarii la o istorie a clerului de mir orăşenesc din Moldova  secolelor XV-XVI, in vol. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 9-40 (ISBN: 973-703-149-0; 978-973-703-149-5)
 • Statutul fiscal al clerului de mir în Moldova medievală, in vol. Confesiune şi cultură în Evul Mediu. Studii reunite de Bogdan-Petru Maleon şi Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, p. 145-160 (ISSN: 1221-843X).
 • Ştefan cel Mare şi întemeierea Episcopiei Rădăuţilor, in vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Iaşi, Editura „Alfa”, 2003, p. 77-91 (ISBN: 973-8278-27-9).
 • Clerul şi societatea în Evul mediu românesc. Repere istoriografice şi abordări metodologice, in vol. Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa (secolele XVII-XX). Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Cristiana Oghină Pavie şi Jacques-Guy Petit, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 216-225 (ISBN: 973-8243-68-8).
 • Istoria Bizanţului  – Profesionalizarea unei discipline universitare la Iaşi (1834-1940), in vol. Istoria – O meditaţie asupra trecutului. Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, coordonat de Gabriel Bădărău, Gheorghe Cliveti, Mihai Cojocariu, Iaşi, Editura „Tipo Moldova”, 2001, p. 147-154 (ISBN: 973-85301-1-3).

Studies and articles published in history journals:

 • Histories of the University of Iași: historiographical reflections, in „Historia Universitatis Iassiensis”, IV/2013, p. 19-27.
 • Frederick I’s corpse and the destructuring of the Third Crusade, in “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, V/2013, p. 5-27.
 • Preliminary Notes on Byzantine Imperial Biographies of the 6th – 12th Centuries, in „Classica et Christiana”, nr. 8/1, 2013, 187-198.
 • Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri (în colaborare cu Gabriela Dima), în „Analele Putnei”, t. VIII, 2012, nr. 2, p. 111-140.
 • Studiul umanioarelor la Universitatea din Iaşi și constituirea bibliotecilor specializate, în „Historia Universitatis Iassiensis”, II/2011, p. 237-259.
 • The Impossible Return. About the Status of Deposed and Mutilated Emperors, in “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, III/2011.
 • Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene, în Analele Putnei VII, 2011, 1.
 • A crowning in Constantinople on august, 1st, 1203 and its significances, in “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, II/2010, p. 39-69.
 • Byzantine History at University of Iaşi, în „Classica et Christiana”, nr. 6/1, 2010.
 • A New Approach to the Context of the Great Schism, in “Transylvanian Review”, vol. XIX, Supplement No. 3, 2010, Aspects of Confessional Diversity within the Romanian Space. Edited by Ioana Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Ana Victoria Sima, p. 87-100.
 • An Introduction to Byzantine Political Exil, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie”, t. XXI, 2010, p. 173-187.
 • Preliminary Notes on Public Exposure of Convicts’ Corpses in Medieval Moldavia, in “Istros”, t. XVII, 2011, p. 285-304.
 • Violenţa politică exprimată ca discurs al puterii între tradiţie şi modernitate în principatele române (in collaboration with Cristian Ploscaru), in “Studia Universitatis Petru Maior. Historia”, vol. 10, 2010.
 • Imperial Death in Byzantium. A Preliminary View Regarding the Negative Funerals, in “Transylvanian Review”, vol. XIX, Supplement No. 1, 2010, p. 19-42.
 • Some notes on the clerical exile in the Byzantine Empire. Since the end of antique world to the Macedonian ascension, in “Classica et Christiana”, 5/2, 2010, p. 351-367.
 • Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea ecleziastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local, in “Analele Putnei”, t. V, 2009, nr. 1, p. 5-15.
 • Byzantine intellectuals in Italy at the end of Middle Ages. In search for an identity between East and West, in “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, t. I, 2009, no. 1-4, p. 23-43.
 • Veniturile mitropoliei şi episcopiilor moldoveneşti în vremea lui Ştefan cel Mare. Provenienţă şi modalităţi de colectare, in “Analele Putnei”, t. III, 2007, nr. 2, p. 43-54.
 • Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale moldoveneşti. Mănăstirea Putna în secolul al  XV-lea, in “Analele Putnei”, t. III, 2007, nr. 1, p. 11-38.
 • Mănăstirea Probota  –  între ierarhia ecleziastică şi domnie. Semnificaţiile unor privilegii din secolele XV-XVI, in “Studii şi materiale de istorie medie”, vol. XXIV, 2006, p. 131-150.
 • Familii moldoveneşti cu ascendenţă clericală la cumpăna secolelor XVI-XVII – între ascensiune şi declin social, in “Revista de Istorie Socială”, t. X-XII, 2005-2007, p. 53-64.
 • Observaţii privind originea şi evoluţia socială a clerului de mir din Moldova secolelor XIV-XVI, in „<<Ioan Neculce>> Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă)”, t. X-XII, 2004-2006, p. 9-22.
 • Ştefan cel Mare şi ritualurile războiului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LI, 2005, p. 37-67.
 • O schimbare de domn la mijlocul secolului al XVI-lea şi rolul elitei clericale moldoveneşti, in “Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XLII, 2005, p. 57-69.
 • Ritualurile puterii şi funcţia mediatoare a clerului de mir. „Rugătorii” lui Ştefan cel Mare, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. L, 2004, p. 53-68.
 • Comemorări medievale în deceniul nouă, in “Analele Sighet”, 2003, nr. 10, (Anii 1973-1989: Cronica unui sfârşit de sistem), p. 334-340.
 • Ortodocşii români în faţa „clericului viator” (sfârşitul sec. XVI – prima jumătate a sec. XVII), in “Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XXXVIII, 2001, p. 49-66.
 • Evul Mediu în comemorările naţional-communiste, in “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice <<A. D. Xenopol>> din Iaşi”, t. IX, 2001, nr. 1-4, p. 122-128.
 • Preoţii de mir în Evul Mediu românesc. Note preliminare, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi (serie nouă). Istorie”, t. XLII-XLIII, 1996-1997, p. 5-12.

Anniversary:

 • Ion Toderaşcu la 70 de ani, in “Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XLV, 2008, p. 496-497.
 • Profesorul Ion Toderaşcu la a 70-a aniversare, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LIV-LV, 2008-2009, p. 523-525.
 • Victor Spinei la a 65-a aniversare, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LIV-LV, 2008-2009, p. 528-532.
 • Victor Spinei and the research on the Eurasian steppe lands (în colaborare cu Florin Curta), în The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday. Edited by Florin Curta and Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 797 p. 9-12.
 • Cercetătorul şi Profesorul Victor Spinei la 70 de ani, în „Banatica”, 23/2013, p. 13-17.
Conferences:

International lectures:

 • Violent death in Moldavia public space during the 17th-18th centuries, within the international coloquim „l’Avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? « Corps » du peuple; « corps de la nation », sexualité et modernité”, organized by the Group of reflection on political and social history of 18th-19th centuries and by the research teams in CNCS-UEFISCDI projects PN-II-ID-PCE-2012-4-0079 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0730, with help from New Europe College, Bucharest, Oct. 17-18, 2014.
 • Studying in Iași, at the oldest Romanian University in a Cultural City, Historisches Seminar, Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte, Romanisches Seminar, Deutsch-Rumänische Akademie, Zweigstelle Mainz der Südosteuropa Gesellschaft, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 29 July, 2014 (http://www.geschichte.uni-mainz.de/geschichtsdidaktik/265.php.
 • Eye language in the Byzantine po­li­tical ideology, within Convegno Internazionale (IX Romeno-Italiano), Ideologia del potere – potere dell’ideologia: forme di espressione letteraria, storiografica e artistica nell’Antichità e nel Medioevo, Iaşi, 17-20 May 2014.
 • Imperial Biographies in Byzantium during the 6th – 12th Centuries, Scuola di Ricerca Tradizione e innovazione fra antichità e medioevo: prosopografia – biografia – epigrafia (Iaşi, 08-14 octombrie, 2012). (http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Cooperation/studii_avansate/programscoala.pdf).
 • Political Mutilation Punishments in the Byzantine Tradition, în cadrul Vienna Dialogues: Conversation and Collaborations, held by the Department of Byzantine and Modern Greek Studies of the University of Vienna at the Institut für Byzantinistik und Neogräzistik on April 21, 2012.
 • The Methods of Physical Coercion Used in Juridical Inquiry in Wallachia and Moldavia, International Medieval Congress, Leeds (9-12 July 2012). (http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/IMC2012/MainProgramme2012.pdf).
 • Competing Social Identities and Cultural-Artistic Mutations in the Moldavian Cemetery in the 19th Century, in the International Symposium Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public? (26th of September 2011), Bucharest, Lecture Hall, Nicolae Iorga Institute of History (http://www.acad.ro/com2011/doc/programComplet-Conferinta25-28sept.doc).
 • A Byzantine Custom in Romanian Principalities as reflected in the Western and Eastern Sources. Mutilation of the Usurpers, 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011 (http://22byzantinecongress.org/program_08-08-2011.pdf).
 • O perspectivă diacronică asupra expresiilor sociale şi culturale ale spaţiilor funerare urbane din Moldova. Cazul oraşului Iaşi (A Historical Perspective on Social and Cultural Expressions of Urban Funeral Space in Moldavia. The Case of Iaşi City), the International Symposium Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, April 6-7, 2011, the Library of “A. D. Xenopol” Institute of History, Iaşi. (http://iit.iit.tuiasi.ro/adxenopol/images/simpoz_1apr11.pdf).
 • Magnaura – The Imperial University of Constantinople, in Coimbra Group 25th Anniversary. Birthday Seminar on 25 October, „The Forgotten Origins of Universities in Europe”, Brussels, 25 October, 2010 (http://www.coimbra-group.eu/uploads/2010-2011/Birthday%20Seminar%20Programme.pdf).
 • Byzantine Political Succession between Traditional Model and External Factors, in the international symposium Between Worlds: The Age of the Jagiellonians, organized by the Austrian Academy of Sciences and Romanian Academy of Sciences, Cluj-Napoca, 22nd-24th of October 2010.
 • Thanatos’ Metamorphoses. Cultural Expressions of Funeral Spaces in Moldavia during the 16th – 20th centuries, in the workshop Recent Studies on Past and Present: Archaeology, History, Religion and Culture in Comparative Perspective, Cluj-Napoca, 21st- 22nd of October 2010.
 • Political non-Capital Punishments in the Byzantine Custom. The Case of the Romanian Medieval Principalities, Südosteuropa Gesellschaft & Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 29 June, 2010 (http://www.osteuropa.geschichte.uni-mainz.de/Dateien/Vortrag.Maleon.pdf).
 • Byzantine History at Iaşi University, Convegno Internationale (VII Romeno-Italiano) Le scienze dell’Antichità nelle Università europee: passato, presente, futuro. 150 anni di ricerca nell’Università di Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Università degli Studi di Bari. Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, Iaşi, 10-13 mai 2010.
 • Political Exile in the Byzantine Empire (5th-10th centuries), International Conference Ovid, Myth and (Literary) Exile, Ovidius University Constanţa, Romania, Faculty of Letters, English Department, Centre for Cross-Cultural Studies; The National History and Archaeology Museum, Constanţa, România, Constanţa, September  10-12, 2009 (http://www.univ-ovidius.ro/litere/dOCUMENTE/Ovid_Sessions_.pdf).
 • Le rôle de la mutilation dans la lutte politique à Byzance, Colloque international Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine (Programme NEC-LINK) New Europe Collège-Institut d’Études Avancées, Bucarest, 1 Novembre 2008 (http://lett.ubbcluj.ro:8888/phpBB2/viewtopic.php?t=763&sid=3a857ac9b813e6af56e941960736f361).
 • Mutilation in Byzantine Fight for Power, in „Work-in-Progress Seminar. A Forum about Research Conducted at the Gennadius Library”, Athens, March 13, 2008 (http://www.ascsa.edu.gr/index.php/news/newsDetails/work-in-progress-seminar1/).
 • Violenţa în cadrul deposedării de putere. Note pe marginea unui ritual medieval (Violence within Dispossessing of Power. Notes regarding a medieval ritual), in the International Colloquium Political Ideologies and Representations of Power in Europe, organized by the staff of the CNCSIS (1210/2007) grant Moldavia Land between Byzantine Commonwealth and Respublica Christiana. Metaphors, Rituals, Symbols and Conceptions of Power during the 14th-15th Centuries, Iaşi, 30.11.2007- 01.12.2007.
 • Realităţi şi percepţii interconfesionale în Moldova medievală (Interconfesional Realities and Perceptions in Medieval Moldavia), in the symposium Healing of Memories zwischen Kirchen, Religionen und Kulturen in Rumänien. Interkonfessionelle Konferenz, May, 3-5, 2006

National lectures:

 • Istoriile Universității din Iaşi: reflecții istoriograficewithin ”Zilele Muzeului Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi”, 27-38 November 2013.
 • Corpul împăratului Frederick I și destructurarea cruciadei a III-a, în cadrul colocviului Cruciadă, propagandă și reprezentări politice: expresii ale istoriei puterii, Bucureşti, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 18 octombrie 2013.
 • Despre unele stăpâniri ale Mănăstirii Probota, în cadrul „Colocviilor Putnei”, XIV, Putna, 04 – 07 septembrie 2013.
 • Metamorfozele corporale ale împăraţilor bizantini: expresii şi semnificaţii ideologice, în cadrul colocviului Direcţii de cercetare ale istoriei puterii: între teologia politică şi antropologia istorică, Iaşi, 20 iunie 2013.
 • Continuitate şi ruptură în definirea conceptului bizantin de putere, în cadrul Ediţiei a IV-a a colocviilor naţionale organizate de Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică, Bestiarul puterii: discursuri, practici, manifestări, Iaşi, 25-26 octombrie 2012.
 • Spaţii funerare şi identităţi sociale în Iaşii secolului al XIX-lea (Funeral Space and Social Identities in Iaşi during the 19th century), in the conference “Retorica politică modernă în Europa Centrală şi de Sud-Est. Origini şi forme de manifestare (secolele XVI-XX)”, Iaşi, November 03-05, 2011.
 • Moldova lui Ştefan cel Mare în scrierile lui Iulius Ruggieri (Moldavia under Stephen the Great in Iulius Ruggieri’s writings), in “Colocviile Putnei”, XI, Putna, August 31 – September 03, 2011.
 • Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene (Observations on Ascending to Princely Power in Moldavia under Stephen the Great), in “Colocviile Putnei”, IX, Putna, July 14-17, 2010.
 • Trupul ca expresie a diferenţei în Iaşii secolelor XVI-XVIII (The body as an expression of dissimilarity in Iaşi during the 16th – 18th centuries), in the symposium Oraşul Iaşi – 600 de ani de atestare documentară, organizat de Faculty of History, “Zilele Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, October 25, 2008.
 • În drum spre „lumea de dincolo”. Ierarhii urbane reflectate în ritualul de înmormântare din Iaşii secolelor XVI-XVIIl (To the Underworld. Urban Hierarchies reflected by the burial ritual in Iaşi during the 16th-18th centuries), in the national symposium 600 de ani de atestare documentară a oraşului Iaşi, organized under “Zilele Academice Ieşene” by the “A. D. Xenopol” Institute of History of Iaşi, The City Hall of Iaşi, “Moldova” National Museum Complex of Iaşi and the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, September 23, 2008.
 • Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea eclesiastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local (Relations between Political Power and Ecclesiastic Authority in Moldavia under Stephen the Great. The Orthodox Tradition and Local Specific), in “Colocviile Putnei”, VI, Putna, July 9-13, 2008.
 • Venituri ecleziastice în Moldova lui Ştefan cel Mare (Ecclesiastic Incomes in Moldavia of Stephen the Great), within the Colloquium Stephen the Great. Sources and Interpretations. 550 years from his Coronation in Moldavia, organized by “The Program of researches regarding the Medieval Ideology of Power” and “Centre <<Stephen the Great>> of Holy Monastery Putna”, Iaşi, March 15, 2007.
 • Preoţii de mir din satele mănăstirii Putna (Secular Clergy from the villages of Putna Monastery), within the Colloquiums of Putna, III (540 years since the founding of Putna Monastery), Putna, July 9-11, 2006.
 • Familii moldoveneşti cu ascendenţă clericală la cumpăna secolelor XVI-XVII – între ascensiune şi declin social (Moldavian Families with Clergy Ascendance at the cross of 16th – 17th Centuries – between Social Ascension and Fall), within the symposium Social Structures and Evolutions within the Romanian area (17th – 19th Centuries),organized by „A. D. Xenopol” Institute of History, Iaşi, and the Faculty of History, „ Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, November 30, 2006.
 • Ritualurile puterii şi rolul mediator al clerului de mir. „Rugătorii” lui Ştefan cel Mare (The Rituals of Power and Interceding function of secular clergy. Stephen the Great’s “prayers”), within the Symposium Stephen the Great and his Epoque, organized by the Institute of History „A. D. Xenopol” Iaşi and the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, June 18-19, 2004.

Local lectures:

 • Un proiect eşuat: colonia franceză de la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Iaşi la începutul perioadei interbelice (A Failed Project: the French Colony at the Faculty of Philosophy and Letters at the University of Iaşi in the Beginning of the Interwar Period), in the seminar Educaţie, artă şi societate în secolele XVII-XX. Modele, receptări, dezbateri, Iaşi Branch of the Romanian Academy, May 04, 2011.
 • „Funeraliile imperiale negative” în Bizanţ (“Negative Imperial Funerals” in Byzantium), in the session of lectures organized by “Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii” and “Centrul de Studii Clasice şi Creştine”, Iaşi, December 09, 2010.
 • Continuitate şi fragmentare în studiul istoriei la Universitatea din Iaşi până în primul deceniu interbelic (Continuity and Discontinuity in the Study of History at the University of Iaşi until the First Interwar Decade), in the session of scientific lectures organized by the Faculty of History, during “Zilele Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, December 9, 2010.
 • Mutilarea ochilor în Imperiul Bizantin (Eye Mutilation in the Byzantiune Empire), in the session of lectures given at “A. D. Xenopol” Institute of History, Iaşi, June 10, 2010.
 • O încoronare din Constantinopol la 1 august 1203 şi semnificaţiile sale (A Crowning in Constantinople on August 1, 1203 and Its Significance), in the session of lectures at “Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii”, Iaşi, April 20, 2010.
 • O tipologie a exilului politic în Imperiul Bizantin (A Typology of Political Exile in the Byzantine Empire), in the session of lectures at the Faculty of History on “Zilele Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, October 23, 2009.
 • Forme şi expresii ale solidarităţii urbane în lumea clerului de mir din Iaşii secolelor XVI-XVII (Types and Expressions of Urban Solidarity within the Secular Clergy in Iaşi during the 16th – 17th centuries), in the symposium Iaşi, oraşul bisericilor, at “Institutul cultural-misionar <<Trinitas>>”, Iaşi, June 16-17, 2008.
 • Preoţi de mir şi familiile lor în Moldova secolelor XV-XVI (Secular Clergymen and their Families in Moldavia, during he 15th-16th Centuries), in the session of lectures organized by the “Commission of heraldic, genealogy and sigillography. Iaşi branch”, Iaşi, March 14, 2006. 
 • Mănăstirea Probota în secolele XV-XVI. Semnificaţiile unor privilegii juridice (The Monastery of Probota, between 15th-16th Centuries. Significances of some Juridical Privileges), in the symposium organized of The Days of “Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, organized by the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, October, 28, 2005.
 • O schimbare de domn la mijlocul secolului al XVI-lea şi rolul elitei clericale moldoveneşti (A Change of Reign in the Middle of the 16th Century and the Role of the Moldavian Church Elite), in the Scientific Session of the Ph. D. Candidates of the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, October, 27, 2005.
 • Clerul de mir între puterea seculară şi autoritatea ecleziastică. Expresii şi practici juridice în Moldova secolului al XV-lea (Secular Clergy between Secular Power and Ecclesiastic Authority. Juridical Expressions and Practices in Moldavia, during the 15th Century), in the Session of Scientific Communications of The Days of “Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, October, 29, 2004
 • Statutul clerului rural în Occident şi Orient. Analiză comparativă (The Statute of Rural Clergymen in Occident and Orient. A Comparative Analysis), within the Symposium of The Days of “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, October 25, 2003.
 • Bizantinistica la Universitatea din Iaşi (Byzantine Studies at the University of Iaşi), in the Symposium History at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, organized by the Faculty of History, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, October 27, 2000.
Awards:
 • Award “Alexandru D. Xenopol”, given by the Romanian Academy for the year 2007, on December 17, 2009.
 • Award <<Iustin Frăţiman>> for essential contributions to the field of ecclesiastic history (Clerul de mir din Moldova secolelor XIV-XVI, Iaşi, Editura Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> 2007, 551 p.), given by the <<Paul Gore>> Society of Genealogy, Heraldry and Archive in Chişinău, on December 5, 2008.
 • Award for “The most valuable Ph. D. dissertation in 2006 on History”, given by the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, 2007.
Fellowships:
 • Research stage at Johannes Gutenberg Universität, Mainz, June-July, 2014.
 • Research stage at „Central European University”, Budapest, November 2012.
 • Research stage at Institut für Byzantinistik und Neogräzistik din Viena, August-September 2012.
 • Research stage at “Dipartimento di Studi classici e cristiani” in the “Università degli Studi di Bari”, Bari, Italy, July-August 2011.
 • Research stage at “Biblioteka Jagiellońska”, Krakow and “Stefan Wyszyński”, Warsaw, Poland, June 2011.
 • “Erasmus” teaching mobility at the Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Germany, June 2010.
 • Research stage at the “Historisches Seminar Byzantinistik”, Mainz, Germany, June-July, 2010.
 • Mellon Research Fellowship at the American School of Classical Studies at Athens, Greece, between January 15th – April 15th 2008, on Mutilation as practice in fight for power in Byzantium.
 • Research Fellowship at the University of Konstanz, Germany, in August, 2007, with the project Violence during the Political Disorders in Middle Ages

Email:
maleonb@uaic.ro