Societatea de Studii Istorice din România

Bogdan Petru Maleon

Bogdan – Petru Maleon este doctor în istorie și cadru didactic la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, unde predă cursuri de istorie medievală. Domenii de cercetare: istoria ecleziastică; ideologia, simbolurile şi ritualurile puterii în spaţiul bizantin şi post-bizantin; istoria învăţământului superior și a Universităţii din Iaşi. Din decembrie 2010 deține funcţia de director al Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar din aprilie 2015 este directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. E-mail: maleonb@uaic.ro

Domenii de interes:

Istoria ecleziastică

Ideologia, simbolurile şi ritualurile puterii în spaţiul bizantin şi post-bizantin

istoria învăţământului superior și a Universităţii din Iaşi

Poziţia în SSIR:
Afiliere:
Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași
Studii:

La 15 iulie 2006 am susţinut, în şedinţă publică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, lucrarea de doctorat intitulată Clerul de mir în Moldova secolelor XIV-XVI, pentru care am obţinut titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie (calificativul foarte bine şi distincţia magna cum laude).

Între anii 1998 şi 1999 am urmat Studii aprofundate la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea „Izvoare istorice”.

În perioada 1994-1998 am fost student la la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea „Istorie medievală”.

În perioada 1990-1994 am urmat Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; profil istorie-ştiinţe sociale.

Evoluţie profesională:

Din decembrie 2010 dețin funcţia de director al Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În această calitate am îndeplinit următoarele atribuții principale: coordonarea procesului de constituire a colecțiilor permanente, amenajarea spațiilor muzeografice, organizarea unor expoziții permanente și a manifestărilor științifice ale Muzeului, între care cea mai importantă o reprezintă Zilele Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, manifestare care are loc în fiecare an, la sfârșitul lunii noiembrie. Textele acestor comunicări sunt publicate în revista Muzeului, „Historia Universitatis Iassiensis”, care a ajuns acum la tomul cinci.

Din 2009 sunt conferenţiar la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Aici susţin cursuri şi seminarii de Istoria Bizanţului, la anul II de studii; Relaţii şi instituţii culturale internaţionale, la masterul de „Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale”, anul II; Instituţii politice şi ideologia puterii în Bizanţ, la masterul „Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa”, anul I; Cultură şi societate în Bizanţ, la masterul „Patrimoniu şi turism cultural”, anul I.

În perioada 2006-2009 am fost lector doctor la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi am susţinut cursuri şi seminarii de Istorie medievală universală şi Istoria Bizanţului.

În perioada 2003-2006 am fost asistent la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi am susţinut seminarii de Istorie medievală universală şi Istoria Bizanţului.

În perioada 2000-2003 am fost preparator la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi am susţinut seminarii de Istorie medievală universală şi Istoria Bizanţului.

În perioada 1998-2000 am fost profesor titular la şcoala „Moldova” din Târgu Frumos unde am predat disciplinele IstorieCultură Civică şi Geografie.

Publicaţii:

Cărţi de autor:

O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (în colaborare cu Alexandru-Florin Platon şi Laurenţiu Rădvan), Iaşi, Editura „Polirom”, 2010, 548 p. (ISBN: 978-973-46-1595-7). Recenzii/prezentări: Bogdan Murgescu, Civilizaţia medievală occidentală. O perspectivă ieşeană, în „Dilemateca”, mai 2010, p. 44; Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, în „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. XXVIII, 2010, p. 267-269.

Clerul de mir din Moldova secolelor XIV-XVI, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 551 p. (ISBN: 978-973-703-273-7). Recenzii/prezentări: Petronel Zahariuc, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LIV-LV, 2008-2009, p. 387-389; Lucian-Valeriu Lefter, în „Analecta catholica”, t. IV, 2010, p. 425-427.

Volume coordonate şi traduceri:

The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday. Edited by Florin Curta and Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 797 p. (ISBN: 978-973-703-933-0).

Warren Treadgold, Bizanţul şi armata sa, 284-1081, traducere de Anda-Elena Maleon şi Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura „Speculum”, 2012, 334 p. (ISBN: 978-93030-0-9).

The Forgotten Origins of Universities in Europe. “Birthday Seminar” on the 25th anniversary of the Coimbra Group. Editor: Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 124 p. (ISBN: 978-973-640-650-8).

Ideologii şi reprezentări ale puterii în Europa. Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 403 p. (ISBN: 978-973-703-437-3). Recenzii/prezentări: Radu Cucuteanu, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LIV-LV, 2008-2009, p. 412-413; Georgiana Zaharia, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XLVIII, 2011, p. 447-449.

Confesiune şi cultură în Evul Mediu. Studii reunite de Bogdan-Petru Maleon şi Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, 356 p. (ISSN: 1221-843X). Recenzii/prezentări: Marcel Bartic, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. L, 2004, p. 276-277.

Warren Treadgold, O istorie a statului şi societăţii bizantine. Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. Ediţie de Victor Spinei şi Bogdan-Petru Maleon. Prefaţă de Victor Spinei, Iaşi, Institutul European, 2004, vol. I: 683 p., vol. II: 356 p. (vol. I: ISBN: 973-611-312-4; 973-611-313-2; vol. II: ISBN: 973-611-317-5). Recenzii/prezentări: Ion Toderaşcu, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LI, 2005, p. 451-455 şi în „Classica et Christiana”, 2/2007, p. 329-333.

Albume și  broșuri:

Universitatea din Iași – Universitatea din București Mobilitate academică (1864-1948). Volum editat de Ion Toderașcu, Bogdan-Petru Maleon și Cătălin Botoșineanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 143 p. (ISBN: 978-606-714-040-8).

Universitatea din Iași. Brevis historia (cu variante în engleză, franceză, germană, rusă, italiană și spaniolă). Selecția textului și a ilustrației de Ion Toderașcu și Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 2012-2014, 38 p. (ISBN: 978-973-703-834-0).

Studii şi articole publicate în volume colective:

Competing Social and Cultural Identities in Funeral Spaces of Iaşi City
during the Medieval and Modern Eras
, în Angels, Demons and Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery, Iulian Moga (coordinator), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 476-484 (ISBN: 978-973-703-860-9).

La periferia Imperiului Bizantin: exilul în Marea Neagră, în Aut viam inveniam aut faciam. In honerem Ștefan Andreescu, Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, George Lazăr (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 79-90 (978-973-703-779-4).

Prima excursie ştiinţifică a studenţilor Universităţii din Iaşi la Sfânta Mănăstire Putna, în vol. Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Bucureşti, Editura „Oscar Print”, 2011, p. 51-64 (ISBN: 978-973-668-296-4).

The Imperial High School of Constantinople, in vol. The Forgotten Origins of Universities in Europe. “Birthday Seminar” on the 25th anniversary of the Coimbra Group. Editor: Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 41-62 (ISBN: 978-973-640-650-8).

Practicile punitive ale Domniei în viziunea lui Dimitrie Cantemir, în vol. „Moldova între tradiție și actualitate”. Conferință științifică dedicată jubileului de 300 de ani de la înscăunarea lui Dimitrie Cantemir, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, 2010, p. 13-26.

Geografiile excluderii: o tipologie a exilului în Imperiul Bizantin, în vol. De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 413-425 (ISBN: 978-973-703-703-547-9).

Le rôle de la mutilation dans la lutte politique à Byzance. Genèse et évolution jusqu’au XIe siècle. Travaux cu colloque Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine, 1 novembre 2008, Bucarest, coordinateurs: Constanţa Vintilă-Ghiţulescu et Alexandru-Florin Platon, Bucureşti, New Europe College, 2010, p. 125-146 (ISBN: 978-973-88304-3-1).

Mutilarea politică în Imperiul Bizantin. Geneză şi tipologie, în vol. Ideologii şi reprezentări ale puterii în Europa. Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon şi Liviu Pilat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 83-116 (ISBN: 978-973-703-437-3).

Stephen the Great and John Hunyadi: Opinions of Historiography, în Mélanges ďHistoire Générale. Nouvelle Série, vol. I/2, Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. Edited by Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon, Cluj-Napoca, Romanian Academy Center for Transylvanian Studies, IDC Press, 2009, p. 379-385 (ISBN: 978-973-7784-38-4).

În drum spre „lumea de dincolo”. Ierarhii urbane reflectate în ritualul de înmormântare din Iaşii secolelor XVI-XVIIl, în vol. Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în sec. XIV-XIX. Contribuţii, editat de Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 161-175 (ISBN 978-973-703-439-7).

Destine ale documentelor dispărute – mărturii de viaţă cotidiană din Moldova medievală, în vol. In honorem Ioan Ciupercă. Studii de Istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, editat de Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Constantin Mâţă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 193-210 (ISBN: 978-973-703-287-4).

Între slavonismul cultural şi scrisul în limba română: clerul de mir ortodox din Moldova medievală, în vol. In medias res. Studii de istorie culturală, editat de Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 331-349 (ISBN: 978-973-703-278-2).

Clerul de mir ortodox din Moldova medievală. Între credinţa populară şi disciplina ecleziastică, în vol. Etnie şi confesiune în Moldova medievală, coordonat de Ion Toderaşcu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 27-83 (ISBN: (13) 978-973-703-164-8).

Preliminarii la o istorie a clerului de mir orăşenesc din Moldova  secolelor XV-XVI, în vol. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 9-40 (ISBN: 973-703-149-0; 978-973-703-149-5).

Statutul fiscal al clerului de mir în Moldova medievală, în vol. Confesiune şi cultură în Evul Mediu. Studii reunite de Bogdan-Petru Maleon şi Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, p. 145-160 (ISSN: 1221-843X).

Ştefan cel Mare şi întemeierea Episcopiei Rădăuţilor, în vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Iaşi, Editura „Alfa”, 2003, p. 77-91 (ISBN: 973-8278-27-9).

Clerul şi societatea în Evul mediu românesc. Repere istoriografice şi abordări metodologice, în vol. Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa (secolele XVII-XX). Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Cristiana Oghină Pavie şi Jacques-Guy Petit, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 216-225 (ISBN: 973-8243-68-8).

Istoria Bizanţului   Profesionalizarea unei discipline universitare la Iaşi (1834-1940), în vol. Istoria  O meditaţie asupra trecutului. Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, coordonat de Gabriel Bădărău, Gheorghe Cliveti, Mihai Cojocariu, Iaşi, Editura „Tipo Moldova”, 2001, p. 147-154 (ISBN: 973-85301-1-3).

Studii şi articole publicate în reviste de specialitate:

Histories of the University of Iași: historiographical reflections, în „Historia Universitatis Iassiensis”, IV/2013, p. 19-27.

Frederick I’s corpse and the destructuring of the Third Crusade, in “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, V/2013, p. 5-27.

Preliminary Notes on Byzantine Imperial Biographies of the 6th – 12th Centuries, in „Classica et Christiana”, nr. 8/1, 2013, 187-198.

Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri (în colaborare cu Gabriela Dima), în „Analele Putnei”, t. VIII, 2012, nr. 2, p. 111-140.

Studiul umanioarelor la Universitatea din Iaşi și constituirea bibliotecilor specializate, în „Historia Universitatis Iassiensis”, II/2011, p. 237-259.

The Impossible Return. About the Status of Deposed and Mutilated Emperors, in “Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, III/2011, p. 31-49.

Studiile de istorie la Universitatea din Iași până la începutul perioadei interbelice (I), în „Archiva Moldaviae”, III/2011, p. 57-85.

Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene, în „Analele Putnei”, t. VII, 2011, nr. 7-20.

A New Approach to the Relationship between Political Power and Ecclesiastical Authority in Moldavia (Mid Fifteenth – Mid Sixteenth Centuries), in „Revista istorică”, tom XXII, 2011, nr. 3-4, p. 221-232.

Byzantine History at University of Iaşi, în „Classica et Christiana”, nr. 6/1, 2011, p. 135-151.

Preliminary Notes on Public Exposure of Convicts’ Corpses in Medieval Moldavia, în „Istros”, t. XVII, 2011, p. 285-304.

A crowning in Constantinople on august, 1st, 1203 and its significances, in „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, II/2010, p. 39-69.

Byzantine Latin Ideology and the Clash with the Latin West, în „Transylvanian Review”, vol. XIX, Supplement No. 2, 2010, Worlds in Change II, Transforming East-Central Europe. Edited by Florin Fodorean, Alexandru Simon, Daniel Mihail Șandru, Attila Varga; IV. Administrative, Legal and Philosophical Constructs IV.1. Lands and Means of Faith. Edited by Christian Gastgeber, Adrian Magina, Bogdan-Petru Maleon, Alexandru Simon, p. 651-673.

A New Approach to the Context of the Great Schism, în „Transylvanian Review”, vol. XIX, Supplement No. 3, 2010, Aspects of Confessional Diversity within the Romanian Space. Edited by Ioana Mihaela Bonda, Cecilia Cârja, Ana Victoria Sima, p. 87-100.

An Introduction to Byzantine Political Exil, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Filologie”, t. XXI, 2010, p. 173-187.

Violenţa politică exprimată ca discurs al puterii între tradiţie şi modernitate în principatele române (în colaborare cu Cristian Ploscaru), în „Studia Universitatis Petru Maior. Historia”, vol. 10, 2010, p. 29-37.

Imperial Death in Byzantium. A Preliminary View Regarding the Negative Funerals, în „Transylvanian Review”, vol. XIX, Supplement No. 5: 4, 2010, p. 9-33.

Some notes on the clerical exile in the Byzantine Empire. Since the end of antique world to the Macedonian ascension, în „Classica et Christiana”, 5/2, 2010, p. 351-367.

Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea ecleziastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local, în „Analele Putnei”, t. V/2009, nr. 1, p. 5-15.

Byzantine intellectuals in Italy at the end of Middle Ages. In search for an identity between East and West, in „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, t. I, 2009, no. 1-4, p. 23-43.

Veniturile mitropoliei şi episcopiilor moldoveneşti în vremea lui Ştefan cel Mare. Provenienţă şi modalităţi de colectare, în „Analele Putnei”, t. III, 2007, nr. 2, p. 43-54.

Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale moldoveneşti. Mănăstirea Putna în secolul al  XV-lea, în „Analele Putnei”, t. III, 2007, nr. 1, p. 11-38.

Mănăstirea Probota    între ierarhia ecleziastică şi domnie. Semnificaţiile unor privilegii din secolele XV-XVI, în „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. XXIV, 2006, p. 131-150.

Familii moldoveneşti cu ascendenţă clericală la cumpăna secolelor XVI-XVII – între ascensiune şi declin social, în „Revista de Istorie Socială”, t. X-XII, 2005-2007, p. 53-64.

Ştefan cel Mare şi ritualurile războiului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LI, 2005, p. 37-67.

O schimbare de domn la mijlocul secolului al XVI-lea şi rolul elitei clericale moldoveneşti, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XLII, 2005, p. 57-69.

Observaţii privind originea şi evoluţia socială a clerului de mir din Moldova secolelor XIV-XVI, în „<<Ioan Neculce>> Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă)”, t. X-XII, 2004-2006, p. 9-22.

Ritualurile puterii şi funcţia mediatoare a clerului de mir. „Rugătorii” lui Ştefan cel Mare, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. L, 2004, p. 53-68.

Comemorări medievale în deceniul nouă, în „Analele Sighet”, 2003, nr. 10, (Anii 1973-1989: Cronica unui sfârşit de sistem), p. 334-340.

Ortodocşii români în faţa „clericului viator” (sfârşitul sec. XVI    prima jumătate a sec. XVII), în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XXXVIII, 2001, p. 49-66.

Evul Mediu în comemorările naţional-communiste, în „Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice <<A. D. Xenopol>> din Iaşi”, t. IX, 2001, nr. 1-4, p. 122-128.

Preoţii de mir în Evul Mediu românesc. Note preliminare, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi (serie nouă). Istorie”, t. XLII-XLIII, 1996-1997, p. 5-12.

Texte omagiale:

Ion Toderaşcu la 70 de ani, în „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol>>”, t. XLV, 2008, p. 496-497.

Profesorul Ion Toderaşcu la a 70-a aniversare, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LIV-LV, 2008-2009, p. 523-525.

Victor Spinei la a 65-a aniversare, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Istorie”, t. LIV-LV, 2008-2009, p. 528-532.

Victor Spinei and the research on the Eurasian steppe lands (în colaborare cu Florin Curta), în The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th Birthday. Edited by Florin Curta and Bogdan-Petru Maleon, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 797 p. 9-12.

Cercetătorul şi Profesorul Victor Spinei la 70 de ani, în „Banatica”, 23/2013, p. 13-17.

Comunicări:

Conferinţe internaţionale:

Violent death in Moldavia public space during the 17th-18th centuries, în cadrul colocviului internațional „l’Avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? « Corps » du peuple; « corps de la nation », sexualité et modernité”, organizat de Grupul de Reflecție asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea și de colectivele de cercetare ale proiectelor CNCS-UEFISCDI nr. PN-II-ID-PCE-2012-4-0079 și CNCS-UEFISCDI nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0730, cu sprijinul New Europe College, București, 17-18 oct. 2014.

Studying in Iași, at the oldest Romanian University in a Cultural City, Historisches Seminar, Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte, Romanisches Seminar, Deutsch-Rumänische Akademie, Zweigstelle Mainz der Südosteuropa Gesellschaft, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 29 Juli, 2014 (http://www.geschichte.uni-mainz.de/geschichtsdidaktik/265.php.

Eye language in the Byzantine po­li­tical ideology, în cadrul Convegno Internazionale (IX Romeno-Italiano), Ideologia del potere – potere dell’ideologia: forme di espressione letteraria, storiografica e artistica nell’Antichità e nel Medioevo, Iaşi, 17-20 mai 2014.

Imperial Biographies in Byzantium during the 6th – 12th Centuries, Scuola di Ricerca Tradizione e innovazione fra antichità e medioevo: prosopografia – biografia – epigrafia (Iaşi, 08-14 octombrie, 2012).

(http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Cooperation/studii_avansate/program…)

Political Mutilation Punishments in the Byzantine Tradition, în cadrul Vienna Dialogues: Conversation and Collaborations, held by the Department of Byzantine and Modern Greek Studies of the University of Vienna at the Institut für Byzantinistik und Neogräzistik on April 21, 2012.

(http://www.byzneo.univie.ac.at/institut/einzelansicht/article/vienna-dia…).

The Methods of Physical Coercion Used in Juridical Inquiry in Wallachia and Moldavia, International Medieval Congress, Leeds (9-12 July 2012). (http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/IMC2012/MainProgramme2012.pdf).

Competing Social Identities and Cultural-Artistic Mutations in the Moldavian Cemetery in the 19th Century, în cadrul Simpozionului Internaţional Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public? (26th of September 2011), Bucharest, Lecture Hall, Nicolae Iorga Institute of History (http://www.acad.ro/com2011/doc/programComplet-Conferinta25-28sept.doc).

A Byzantine Custom in Romanian Principalities as reflected in the Western and Eastern Sources. Mutilation of the Usurpers, 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011 (https://www.propylaeum.de/fileadmin/upload/program_08-08-2011_02.pdf).

O perspectivă diacronică asupra expresiilor sociale şi culturale ale spaţiilor funerare urbane din Moldova. Cazul oraşului Iaşi, în cadrul Simpozionului Internaţional Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, 6-7 aprilie 2011, Biblioteca Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi. (http://iit.iit.tuiasi.ro/adxenopol/images/simpoz_1apr11.pdf).

Magnaura – The Imperial University of Constantinople, în cadrul Coimbra Group 25th Anniversary. Birthday Seminar on 25 October, „The Forgotten Origins of Universities in Europe”, Brussels, 25 October, 2010 (http://www.coimbra-group.eu/uploads/2010-2011/Birthday%20Seminar%20Programme.pdf).

Byzantine Political Succession between Traditional Model and External Factors, în cadrul simpozionului internaţional Between Worlds: The Age of the Jagiellonians, organizat sub egida Austrian Academy of Sciences şi Romanian Academy of Sciences, Cluj-Napoca, 22nd-24th of October 2010.

Thanatos’ Metamorphoses. Cultural Expressions of Funeral Spaces in Moldavia during the 16th – 20th centuries, în cadrul workshop-ului Recent Studies on Past and Present: Archaeology, History, Religion and Culture in Comparative Perspective, Cluj-Napoca, 21st- 22nd of October 2010.

Political non-Capital Punishments in the Byzantine Custom. The Case of  the Romanian Medieval Principalities, Südosteuropa Gesellschaft & Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 29 June, 2010 (http://www.osteuropa.geschichte.uni-mainz.de/Dateien/Vortrag.Maleon.pdf).

Byzantine History at Iaşi University, Convegno Internationale (VII Romeno-Italiano) Le scienze dell’Antichità nelle Università europee: passato, presente, futuro. 150 anni di ricerca nell’Università di Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Università degli Studi di Bari. Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, Iaşi, 10-13 mai 2010.

Political Exile in the Byzantine Empire (5th-10th centuries), International Conference Ovid, Myth and (Literary) Exile, Ovidius University Constanţa, Romania, Faculty of Letters, English Department, Centre for Cross-Cultural Studies; The National History and Archaeology Museum, Constanţa, România, Constanţa, September  10-12, 2009 (http://www.univ-ovidius.ro/litere/dOCUMENTE/Ovid_Sessions_.pdf).

Le rôle de la mutilation dans la lutte politique à Byzance, Colloque international Le corps et ses hypostases en Europe et dans la société roumaine du Moyen Âge à l’époque contemporaine (Programme NEC-LINK) New Europe Collège-Institut d’Études Avancées, Bucarest, 1 Novembre 2008 (http://lett.ubbcluj.ro:8888/phpBB2/viewtopic.php?t=763&sid=3a857ac9b813e6af56e941960736f361).

Mutilation in Byzantine Fight for Power, în cadrul „Work-in-Progress Seminar. A Forum about Research Conducted at the Gennadius Library”, Atena, 13 martie 2008 (http://www.ascsa.edu.gr/index.php/news/newsDetails/work-in-progress-seminar1/).

Violenţa în cadrul deposedării de putere. Note pe marginea unui ritual medieval, în cadrul colocviului internaţional Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, organizat de colectivul grantului CNCSIS (1210/2007) Ţara Moldovei între commonwealth-ul bizantin şi respublica christiana. Metafore, ritualuri, simboluri şi concepţii ale puterii în secolele XIV-XV, Iaşi, 30. 11. 2007 – 01. 12. 2007.

Realităţi şi percepţii interconfesionale în Moldova medievală, în cadrul proiectului Healing of Memories zwischen Kirchen, Religionen und Kulturen in Rumänien –  Interkonfessionelle Konferenz, Iaşi, 3-5 mai 2006.

Conferinţe naţionale:

Un „Rubicon” al istorie Moldovei: râul Prut, în cadrul sesiunii anuale de comunicări a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” cu tema Puterea cuvintelor – cuvintele puterii. Discurs, propagandă, cuvinte memorabile, Bucureşti, 08 decembrie 2014.

O dimensiune puțin explorată a vieții monahale moldovenești în Evul Mediu: producția și schimbul de bunuri, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 24 octombrie 2014.

Corpul împăratului Frederick I și destructurarea cruciadei a III-a, în cadrul colocviului Cruciadă, propagandă și reprezentări politice: expresii ale istoriei puterii, Bucureşti, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 18 octombrie 2013.

Despre unele stăpâniri ale Mănăstirii Probota, în cadrul „Colocviilor Putnei”, XIV, Putna, 04 – 07 septembrie 2013.

Metamorfozele corporale ale împăraţilor bizantini: expresii şi semnificaţii ideologice, în cadrul colocviului Direcţii de cercetare ale istoriei puterii: între teologia politică şi antropologia istorică, Iaşi, 20 iunie 2013.

Continuitate şi ruptură în definirea conceptului bizantin de putere, în cadrul Ediţiei a IV-a a colocviilor naţionale organizate de Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică, Bestiarul puterii: discursuri, practici, manifestări, Iaşi, 25-26 octombrie 2012.

Spaţii funerare şi identităţi sociale în Iaşii secolului al XIX-lea, în cadrul conferinţei „Retorica politică modernă în Europa Centrală şi de Sud-Est. Origini şi forme de manifestare (secolele XVI-XX)”, Iaşi, 03-05 noiembrie 2011.

Moldova lui Ştefan cel Mare în scrierile lui Iulius Ruggieri, în cadrul „Colocviilor Putnei”, XI, Putna, 31 august – 03 septembrie 2011.

Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene, în cadrul „Colocviilor Putnei”, IX, Putna, 14-17 iulie 2010.

Trupul ca expresie a diferenţei în Iaşii secolelor XVI-XVIII, în cadrul simpozionului Oraşul Iaşi – 600 de ani de atestare documentară, organizat de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 25 octombrie 2008.

În drum spre „lumea de dincolo”. Ierarhii urbane reflectate în ritualul de înmormântare din Iaşii secolelor XVI-XVIIl, în cadrul simpozionului naţional 600 de ani de atestare documentară a oraşului Iaşi, organizat la „Zilele Academice Ieşene” de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Complexul Naţional Muzeal „Moldova” din Iaşi şi Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 23 septembrie 2008.

Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea eclesiastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local, în cadrul „Colocviilor Putnei”, VI, Putna, 9-13 iulie 2008.

Venituri ecleziastice în Moldova lui Ştefan cel Mare, în cadrul colocviului Ştefan cel Mare. Izvoare şi interpretări. La împlinirea a 550 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei, organizat de „Programul de cercetări privind ideologia medievală a puterii” şi „Centrul  <<Ştefan cel Mare>> al Sfintei Mănăstiri Putna” în cadrul „Colocviilor Putnei”, IV, Iaşi, 15 martie  2007.

Preoţii de mir din satele mănăstirii Putna, în cadrul „Colocviilor Putnei”, III (540 ani de la aşezarea temeliei mănăstirii Putna), Putna, 9-11 iulie 2006.

Familii moldoveneşti cu ascendenţă clericală la cumpăna secolelor XVI-XVII – între ascensiune şi declin social, în cadrul simpoziomului Structuri şi mobilităţi sociale în spaţiul românesc (secolele XVII-XIX), organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi şi Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 30 noiembrie 2006.

Ritualurile puterii şi rolul mediator al clerului de mir. „Rugătorii” lui Ştefan cel Mare, în cadrul simpoziomului Ştefan cel Mare şi epoca sa, organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi şi Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 18-19 iunie 2004.

Conferinţe locale:

Istoriile Universității din Iaşi: reflecții istoriograficeîn cadrul „Zilelor Muzeului Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi”, 27-38 noiembrie 2013.

Paradigme de dezvoltare la începuturile modernității: Occidentul și Orientul,  în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” – POSDRU/89/1.5/S/63663, Iaşi  vineri, 29 iunie 2012.

Organizarea studiilor de istorie la Universitatea din Iaşi până la Primul Război Mondialîn cadrul „Zilelor Muzeului Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi”, 29-30 noiembrie 2012.

Studenţii în umanioare ai Universităţii din Iaşi şi limitele orizontului livresc la cumpăna secolelor XIX-XXîn cadrul „Zilelor Muzeului Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi”, 29-30 noiembrie 2011.

Note preliminare despre locul trupului în strategiile punitive din Moldova premodernã, în cadrul Convenţiei anuale a Societăţii de Studii Istorice din România „Conflicte simbolice în lumea românească”, Iaşi, 11 decembrie 2011.

Un proiect eşuat: colonia franceză de la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Iaşi la începutul perioadei interbelice, în cadrul seminarului Educaţie, artă şi societate în secolele XVII-XX. Modele, receptări, dezbateri, Filiala Iaşi a Academiei Române, 04 mai 2011.

„Funeraliile imperiale negative” în Bizanţ, în cadrul sesiunii de comunicări organizată de „Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii” şi „Centrul de Studii Clasice şi Creştine”, Iaşi, 09 decembrie 2010.

Continuitate şi fragmentare în studiul istoriei la Universitatea din Iaşi până în primul deceniu interbelic, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 9 decembrie 2010.

Mutilarea ochilor în Imperiul Bizantin, în cadrul şedinţei de comunicări a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, 10 iunie 2010.

O încoronare din Constantinopol la 1 august 1203 şi semnificaţiile sale, în cadrul sesiunii de comunicări organizată de „Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii”, Iaşi, 20 aprilie 2010.

O tipologie a exilului politic în Imperiul Bizantin, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 23 octombrie 2009.

Forme şi expresii ale solidarităţii urbane în lumea clerului de mir din Iaşii secolelor XVI-XVII, în cadrul simpozionului spiritual-academic Iaşi, oraşul bisericilor, organizat de „Institutul cultural-misionar <<Trinitas>>”, Iaşi, 16-17 iunie 2008.

Preoţi de mir şi familiile lor în Moldova secolelor XV-XVI, în cadrul sesiunii de comunicări organizată de „Comisia de heraldică, genealogie şi sigilografie. Filiala Iaşi”, Iaşi, 14 martie 2006.

Mănăstirea Probota în secolele XV-XVI. Semnificaţiile unor privilegii juridice, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 28 octombrie 2005.

O schimbare de domn la mijlocul secolului al XVI-lea şi rolul elitei clericale moldoveneşti, în cadrul „Sesiunii Ştiinţifice a Doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, Universitatea <<Alexandru Ioan Cuza>>”, Iaşi, 27 octombrie 2005.

Clerul de mir între puterea seculară şi autoritatea ecleziastică. Expresii şi practici juridice în Moldova secolului al XV-lea, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 29 octombrie 2004.

Statutul clerului rural în Occident şi Orient. Analiză comparativă, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Istorie, cu ocazia „Zilelor Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>>”, 25 octombrie 2003.

Bizantinistica la Universitatea din Iaşi, în cadrul simpoziomului Istoria la Universitatea <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi, organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 27 octombrie 2000.

Proiecte:

Sunt membru în echipa proiectului Tezaure româneşti la Muntele Athos (mănăstirea Simonopetra). Documente şi cercetări istorice, condus de Prof. Univ. Dr. Petronel Zahariuc. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi a început să se deruleze în 2013.

Stagiu de cercetare desfăşurat la la Johannes Gutenberg Universität, Mainz, iunie-iulie, 2014.

Stagiu de cercetare desfăşurat la „Central European University” din Budapesta, în noiembrie 2012.

Stagiu de cercetare desfăşurat la Institut für Byzantinistik und Neogräzistik din Viena, în august-septembrie 2012.

Stagiu de cercetare desfăşurat în Italia, la “Dipartimento di Studi classici e cristiani” de la “Università degli Studi di Bari”, iulie-august, 2011.

Stagiu de cercetare desfăşurat în Polonia, la “Biblioteka Jagiellońska” din Cracovia şi la Universitatea “Stefan Wyszyński” din Varşovia, iunie, 2011.

Sunt membru în echipa proiectului Corpul ca reprezentare metaforică a comunităţii politice şi etnice româneşti (secolele XV-XX), condus de Prof. Univ. Dr. Alexandru-Florin Platon. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi a început să se deruleze în 2011.

Titular al proiectului de cercerare postdoctorală Metamorfozele lui Thanatos. Expresii culturale ale spaţiilor funerare din Moldova secolelor XVI-XX. Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate prin cunoaştere, DMI 1. 5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării. Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale, Contract: POSDRU  89/1.5/S/61104, Beneficiar: Academia Română (durata stagiului: 01 octombrie 2010 – 30 septembrie 2011).

Director al grantului cercetare postdoctorală Activitatea Congregaţiei De Propaganda Fide în Moldova secolului al XVII-lea reflectată de izvoare din arhive şi colecţii poloneze, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), în cadrul programului „Resurse Umane” (Cod: PD 343/2010) care s-a derulart in perioada 2010-2012.

Mobilitate de predare în cadrul programului „Erasmus” la Johannes Gutenberg Universität, Mainz, iunie, 2010.

Stagiu de cercetare desfăşurat la “Historisches Seminar Byzantinistik”, Mainz, iunie-iulie, 2010.

Am fost membru în echipa proiectului Relaţiile Moldovei cu Sfântul Scaun şi Marea Biserică (secolele XIV-XVII), condus de Prof. Univ. Dr. Ştefan S. Gorovei. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi s-a derulat în perioada 2008 şi 2011.

Am fost membru în echipa proiectului Ţara Moldovei între commonwealth-ul bizantin şi respublica christiana: metafore, ritualuri, simboluri şi concepţii ale puterii în secolele XIV-XV. Un studiu al imaginarului politic, condus de Prof. Univ. Dr. Alexandru – Florin Platon. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi s-a derulat între 2006 şi 2008. A fost finalizat prin publicarea unui volum de studii.

În perioada 15 ianuarie-15 aprilie 2008 am beneficiat de un stagiu de cercetare oferit de Andrew W. Mellon Foundation, în cadrul „American School of Classical Studies” din Atena.

În august 2007 am avut o bursă de cercetare oferită de Universitatea din Konstanz, în cadrul parteneriatului cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Am fost membru în cadrul grantului Oraşul medieval între Orient şi Occident, condus de Conf. Univ. Dr. Laurenţiu Rădvan. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi s-a derulat între 2005 şi 2007. A fost finalizat prin publicarea unui volum de studii.

Am participat la echipa proiectului Personalul de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Naşterea unei elite meritocratice, condus de Conf. Univ. Dr. Florea Ioncioaia. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi s-a derulat între 2004 şi 2006.

Am fost membru în cadrul grantului Majoritari şi minoritari în Moldova medievală. O perspectivă etnică şi confesională, condus de Prof. Univ. Dr. Ion Toderaşcu. Grantul a fost acordat de CNCSIS şi s-a derulat între 2002 şi 2004. A fost finalizat prin publicarea unui volum de studii.