Societatea de Studii Istorice din România

Cătălin Botoşineanu

Cătălin Botoșineanu este doctor în istorie și arhivist la Arhivele Naționale din Iași (director între 2008-2012), interesat mai ales de istoria învățământului românesc în perioada interbelică și de arhivele comunismului românesc. A publicat studii pe subiecte precum numirile profesorilor universitari în România, politica de partid în Universitate, implicarea personalului didactic universitar ieșean în Primul Război Mondial, Facultatea de Medicină și victimele de război, chestiunea evreiască la Universitatea din Iași etc. E-mail  catalin_botosineanu@yahoo.com

Domenii de interes:
  • Istoria intelectualilor
  • Istoria spaţiului universitar
  • Istoria învăţământului
  • Arhivistică
Poziţia în SSIR: Trezorier
Afiliere: Arhivele Naţionale Iaşi

Studii:

Martie 2011, doctor în istorie, Facultatea de Istorie, Iaşi.

Doctorand, 2005-2010, Şcoala doctorală, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, cu tema Universitatea din Iaşi în primul deceniu interbelic. Profesorii universitari şi viaţa politică, sub conducerea domnului prof. univ. dr. Gheorghe Iacob.

2003-2005, Masterul „Românii şi Europa”, Facultatea de Istorie, „Universitatea Al. I. Cuza”, Iaşi.

1999-2003, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

1995-1999, Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, Botoşani, profil Filologie

Evoluţie profesională:

  – Director al Arhivelor Naţionale din Iaşi, sept. 2008 –   aprilie 2012.

– Arhivist  la Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivele Naţionale, din martie 2008.

– Seminarul Politică şi personalităţi în românia interbelicăla Facultatea de Istorie, „Universitatea Al. I. Cuza”, 2012-2014.

– Seminarul Politică şi Cultură în România modernă, la Facultatea de Istorie, „Universitatea Al. I. Cuza”, octombrie-decembrie 2007.

– Stagiu de cercetare doctorală, Bursă Socrates- Erasmus, iunie-august 2007, Universitatea din Angers, Franţa

– Profesor, 2003-2008, la Botoşani şi în judeţul Iaşi

Publicaţii:

– „Sursele Pogromul. Cazul Arhivelor din Iaşi”, în vol. Pogromul din Iaşi, coord. Al. Florin Platon, Carol Iancu, în curs de apariţie.

– Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Iaşi. Recrutarea corpului profesoral în primul deceniu interbelic, în „AŞUI”- ist, LX, 2014, în curs de apariţie.

– „Chişinăul în documentele Arhivelor din Iaşi. Cazul colecţiilor Stampe şi Fotografii, Planuri  şi Hărţi”, în vol. Identităţile Chişinăului, ediţia a II-a, coord. Sergiu Musteaţă, Chişinău, 2015, p. 293-296.

– Instrumente de înregistrare şi evidenţă în structurile MAI. Aspecte practice, în „Acta Bacovensia”, VIII, Bacău, 2013, p. 545-553.

– Între cariera universitară şi cea politică. Alegerea senatorului Universităţii din Iaşi în primul deceniu interbelic, în „AŞUI”- ist, LIX, 2013, p. 273-291

– Şcolile normale din oraşul Iaşi în perioada interbelică. Documente, în „Archiva Moldaviae” , IV, 2012, p. 335-351.

– Ioan Strat, Filaret Scriban sau Titu Maiorescu. Cine a fost primul rector al Universităţii din Iaşi, în „Historia Universitatis Iassiensis”, Iaşi, III, 2012, p. 45-75.

– Învăţământul interbelic în Moldova. Documente despre liceele Negruzzi, Laurian şi Codreanu, în „Ioan Neculce. Buletinul Muezului de Istorie a Moldovei”, XIII-XV, 2007-2009, Iaşi, 2011.

–  „Atitudinea corpului profesoral al Universităţii din Iaşi faţă de violenţele studenţeşti”, în  vol. Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi, coord. Al.F. Platon, Carol Iancu, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2012, p. 317-339.

–  „Ordinea juriştilor”. Recrutarea profesorilor Facultăţii de Drept ai Universităţii din Iaşi în primii ani interbelici, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XLIV, 2012, p. 315-339.

–  Vera Myller, prim profesor universitar din Românie. În jurul numirii sale la Universitatea din Iaşi, în „Historia Universitatis Iasiensis”, Revista Muzeului Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi,  II, 2011, p. 59-75.

– Şcolile primare din oraşul Bacău. Documente, în „Acta Bacovensia”, VII, Bacău, 2012, p. 273-281.

– Învăţământul secundar din oraşul Bacău în perioada interbelică. Date statistice, în „Acta Bacovensia”, VI, Bacău, 2011, p. 137-149.

-Între competenţe şi „ritualuri ale cooptării”. Numirea lui Mihai Ralea la Universitatea din Iaşi, în „AŞUI”-ist., tom LIV-LV, 2008-2009, Iaşi, 2011, p. 247-267.

– Demisia în spaţiul universitar ieşean. Cazul profesorilor Facultăţii de Drept din anul 1925, în „Arhiva Moldaviae”, III, 2011, p. 87-103.

– „Instituţia rectoratului (1860-1940). Alegerile pentru funcţia de rector şi evoluţia demnităţii rectorale”în Istoria Universităţii din Iaşi, coord. Gh. Iacob, Al. F. Platon, Editura „Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi, 2010, p. 419-451.

– Politica „capetelor sparte” la Universitatea din Iaşi. Alegerile succesive pentru funcţia de rector din 1923, în „Arhiva Moldaviae”, I, 2009, p. 54-79.

– „Învăţământul primar şi secundar în Iaşul interbelic”, în Gheorghe Iacob, Iaşi. Memoria unei capitale, Editura „Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008, p. 251-262.

– Recrutarea corpului profesoral la începutul epocii interbelice. Cazul Petre Andrei, în „Anuarul Institutului de Istorie Gh. Bariţiu”, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, tom XLVII, 2008, p. 219-237.

– Profesorii Universităţii din Iaşi şi primul război mondial. Cazul Facultăţii de Litere, în „Analele Universităţii Al.I. Cuza”-Istorie, LII-LIII, 2006-2007, p. 273-289.

– „Disensiuni administrative şi polemici politice. Cazul conflictului dintre Traian Bratu şi A. C. Cuza”, în Universitatea din Iaşi. De la modelul francez la Sistemul Bologna, coord. Gh. Iacob, Iaşi, 2007, p. 477-495.

– Mircea Eliade şi ideologia legionară, în „Opţiuni Istoriografice”, VIII-1, 2007, p. 173-192.

– Mihail Sebastian şi problema intelectualului evreu în România anilor 30, în „Studia Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”, X, Bucureşti, Editura Hasefer, 2007, p. 177-200.

– Recrutarea corpului profesoral al Universităţii din Iaşi, la începutul epocii interbelice. Cazul Facultăţii de Drept, în „Caietele Şcolii Doctorale”, Iaşi, I, 2007.

– Nicolae Titulescu reflectat în literatura memorialistică, în „Opţiuni Istoriografice”, VII-2, 2006, p. 145-162.

– „În jurul suspendării lui Constantin Stere de la Universitatea din Iaşi”în vol. Pro Basarabia- repere istorice şi naţionale, coord. M.C. Ghenghea, M.B. Atanasiu, Iaşi, 2007, p. 139-145.

Comunicări:

– noiembrie 2014, Muzeul Universităţii „Al. I Cuza”, Iaşi, în cadrul manifestărilor Zilele Muzeului,  Universitarii în campaniile electorale din Iaşi. Profesorii ţărănişti (1919-1926).

– februarie 2014, Muzeul Universităţii „Al. I Cuza”, simpozionul „Gen şi egalitatea de şanse”, organizată de Facultatea de Psihologie, comunicarea Recrutarea personalului universitar feminin la Universitatea din Iaşi, în perioda interbelică.

– 27 noiembrie 2013, Muzeul Universităţii „Al. I Cuza”, Iaşi, în cadrul simpozionului Zilele Muzeului, comunicarea Recrutarea corpului profesoral al Facultăţii de Litere şi Filosofie, în primul deceniu interbelic.

– 31 oct. 2013, Piatra Neamţ, Muzeul de Istorie, sesiunea anuală: Legăturile dintre Serviciul regional Iaşi şi depozitul de la Roman (1952-1956).

– 31 mai 2013, Conferinţa Internaţională „Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane”, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, comunicarea PNŢ şi încercarea de descentralizare a administraţie interbelice. Directoratul Ministerial VI Moldova.

– Muzeul Judeţean Botoşani, noiembrie 2012, în cadrul Simpozionului Nicolae Iorgacomunicarea Nicolae Iorga şi problema învăţământului superior.

– Academia Română, Filiala Iaşi, Conferinţa Internaţională „Basarabia. Problemă naţională, implicaţii internaţionale”, Iaşi-Chişinău, mai 2012, comunicarea: Basarabia interbelică în documentele de arhivă din Iaşi.

21-22 sept. 2012, la sediul Arhivelor Naţionale ale României, în cadrul Conferinţei Internaţionale “Arhive. Istorie şi Politică în România secolelor XIX-XX”, comunicarea refugiul Arhivelor din Iaşi în al doilea război mondial.

– Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, noiembrie 2012, Muzeul Universităţii, comunicarea: F. Scriban, I. Strat, T. Miorescu. În jurul dilemei cine a fost primul rector al Universităţii din Iaşi.

– Conferinţei naţionale „Retorica politică modernă în Europa Centrală şi de sud-est. Origini şi forme de manifestare (sec. XVI-XX)”, 25 nov. 2011, Facultatea de Istorie, Iaşi, comunicarea Universitatea din Iaşi între autonomie şi validare politică. Alegerea senatorului Universităţii în epoca interbelică.

– 18 nov. 2011, Bacău în cadrul Sesiunii naţionale de comunicări „Arhivele şi Istoria”, comunicarea Şcolile normale din oraşul Bacău în epoca interbelică,

– 27 nov. 2011, Botoşani, Teatrul Mihai Eminescu în cadrul Manifestărilor „Zilele Nicolae Iorga”, Nicolae Iorga reflectat în patrimoniul arhivistic ieşean,.

– Muzeul Universităţii „Al. I. Cuza”din Iaşi, 30 nov. 2011, Sursele istoriei Universităţii din Iaşi.

 22 septembrie 2011, Hârlău, Simpozionul internaţional “Evreii din zona Hârlău, istorie, economie, cultură, conveţuire”,comunicarea Fondurile şcolilor evreieşti de la SJAN Iaşi: date statistice.

– Colocviul Internaţional, 26-27 iunie 2011, „70 de ani de la Pogromul din Iaşi, Istorie şi Memorie”, Iaşi, Universitatea „Al. I Cuza”, comunicarea: Sursele pogromului. Cazul Arhivelor din Iaşi.

– Simpozionul Internaţional, „Studierea Regimurilor totalitare”, Chişinău, Republica Moldova,  20-22.04.2010, comunicarea Violenţele studenţeşti de la Universitatea din Iaşi şi atitudinea corpului profesoral.

– Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 8 decembrie 2010, comunicarea Recrutarea corpului profesoral la Universitatea din Iaşi. Cazul Facultăţii de Drept

– Sesiunea naţională organizată de Arhivele din Bacău,19 nov. 2010, „Arhivele şi Istoria”comunicarea Consideraţi în jurul învăţământului din Bacău în epoca interbelică

– Simpozionul naţional „Tradiţii arhivistice româneşti şi provocările noului mileniu”Cluj-Napoca, Arhivele Naţionale Cluj, 5 nov. 2010, comunicarea Arhivele Statului din Iaşi ca insituţie regională

– Simpozionul internaţional, „Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte Universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea-sfârşitul celui de-al doilea război mondial)”, Iaşi, 1-3 septembrie 2010, comunicarea “Astăzi suntem în război cu studenţii”. Discursul universitarilor faţă de violenţele studenţeşti;

– Conferinţa internaţională, „Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de sud-est”, Chişinău, Republica Moldova, 21-23 aprilie 2010, comunicarea Universitatea din Iaşi în primul deceniu interbelic. Violenţele studenţeşti şi atitudinea profesorilor universitari

– Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, 26 iunie 2008, comunicarea Politizarea funcţiei rectorale în primul deceniu interbelic la Universitatea din Iaşi.

– Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, în cadrul Simpozionului Iaşi 600, septembrie 2008, comunicarea Mişcările studenţeşti din primul deceniu interbelic şi atitudinea corpului universitar

– în cadrul Colocviilor Şcolii Doctorale, organizate de Facultatea de Istorie la 19 aprilie 2008, comunicarea

– în cadrul Zilelelor Universităţii „Al. I. Cuza”, la Facultatea de Istorie, 27 octombrie 2007, cu titlul: Numirea lui Petre Andrei la Universitatea din Iaşi

– Colocviile Şcolii Doctorale, comunicarea Profesorii Universităţii din Iaşi şi primul război mondial. Cazul Facultăţii de Litere, 14 aprilie 2007.

– Sesiunea de comunicării a doctoranzilor cu ocazia Zilelor Universităţii „Al. I. Cuza”, 26 octombrie 2006, Disensiuni administrative şi polemici politice. Cazul conflictului dintre Traian Bratu şi A. C. Cuza.

– Colocviului organizat la comunicarea Vera Myller, prima femeie profesor din Romania. În jurul numirii sale la Universitatea din Iaşi.


CV Cătălin Botoșineanu