Societatea de Studii Istorice din România

Membrii SSIR

Echipă

Cătălin Botoşineanu

Cătălin Botoșineanu este doctor în istorie și arhivist la Arhivele Naționale din Iași (director între 2008-2012), interesat mai ales de istoria învățământului românesc în perioada interbelică și de arhivele comunismului românesc. A publicat studii pe subiecte precum numirile profesorilor universitari în România, politica de partid în Universitate, implicarea personalului didactic universitar ieșean în Primul Război Mondial, Facultatea de Medicină și victimele de război, chestiunea evreiască la Universitatea din Iași etc.

Ovidiu Buruiană

Ovidiu Buruiană este cadru didactic la Universitatea din Iași, având ca domeniu de cunoaştere România în perioada interbelică. Cărţile şi studiile sale analizează evoluţia liberalismului românesc, istoria Iaşului între cele două războaie mondiale şi istoria comunităţii evreieşti din acest oraş. Email: ovidiu.buruiana@uaic.ro

Igor Cașu

Igor Cașu este doctor în istorie al Universității din Iași, director al Centrului de Studiere a Totalitarismului și conferențiar în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Chișinău. Bursier Fulbright (2000), expert în ‘Comisia Tismăneanu’ (2006) și vice președinte al Comisiei Prezidențiale de studiere și evaluare a regimului comunist totalitar din Republica Moldova (2010).

Mihai Chiper

Mihai Chiper este cercetător gradul II la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi. Domenii de interes: Memorie și uitare în Vechiul Regat, Istoria emoțiilor. Onoarea în modernitatea românească, Iașul, oraș decadent. Între regionalism și centralizare (1859-1940), Antisemitism economic ( secolul XIX).

Adrian Cioflâncă

Adrian Cioflâncă este membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii.

Andrei Cușco

Andrei Cușco este doctor în istorie și cercetător asociat la Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova. Are preocupări științifice precum istoria modernă a Europei de Est și de Sud-Est, istoria comparată a imperiilor moderne din spațiul euro-asiatic, istoria intelectuală a Europei de Est și de Sud-Est sau geografia simbolică a Imperiului Rus, României și Basarabiei.

Dorin Dobrincu

Dorin Dobrincu este cercetător științific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi (Academia Română, Filiala Iași) și director al Centrului de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Printre domeniile sale de interes se numără istoria politică şi socială a României contemporane, istoria creştinismului din România, istoria regională (cu specială privire asupra Moldovei în context central-est european). Este implicat în diverse proiecte academice naționale și internaționale, precum și în proiecte de interes public.

Florea Ioncioaia

Studii universitare în istorie și filozofie la Iași (1984-1988). Master (DEA) la INALCO-EHESS Paris (1991-1992). Doctor în istorie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1999). Conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Hans-Christian Maner

Originar din România, Hans-Christian Maner este doctor în istorie (1996) și Profesor la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (2010). Este specializat în  istoria modernă şi contemporană a Europei Centrale și de Est, inclusiv istoria României. În cărțile și studiile sale  a abordat teme de istorie culturală, politică și ecleziastică.

Leonidas Rados

Leonidas Rados este doctor în istorie și cercetător științific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Departamentul de Istoria Culturii. Printre domeniile sale de interes se numără istoria bizantinisticii, studiile neogrecești, istoria educației românești, istoria universităților, istoria studențimii și a mișcării studențești, istoria feminismului românesc. Este membru în diferite organizații profesionale naționale și internaționale și s-a implicat în proiecte academice în aria sa de competență.

Oliver Schmitt

Oliver Jens Schmitt este profesor titular la catedra de Istoria Europei Sud-Răsăritene la Universitatea din Viena, cu preocupari privind România în perioada interbelică. Studiile sale se ocupă în special de istoria socială a Mișcării Legionare. A publicat mult și pe teme precum istoria medievală a spațiului balcanic sau societățile urbane în Imperiul Otoman (sec. XIX-XX). Oliver.schmitt@univie.ac.at

Flavius Solomon

Flavius Solomon este cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi. Şi-a susţinut doctoratul în 1995, cu o teză privind istoria ecleziastică a Moldovei în Evul Mediu. Ulterior, interesul ştiinţific a cuprins: istoria genezei conştiinţei naţionale în Europa de Est; istoria minorităţilor etnice; istoria relaţiilor internaţionale. A fost bursier al DAAD, Fundaţiei Humboldt şi Imre-Kertész-Kolleg Jena. Este colaborator extern al Institutului de Istorie a Europei de Est şi Sud-Est din Regensburg.

Daniel Ursprung

Daniel Ursprung este cercetător ştiinţific şi docent la catedra de Istorie a Europei de Est a Universităţii din Zürich (Elveţia), cu specializare pe istoria Europei de sud-est şi istorie românească. Are cercetări şi publicaţii pe istorie de la evul mediu târziu până la istoria contemporană, între altele cu o monografie despre legitimarea puterii în spaţiul românesc (sec. XVII-XX), studii despre istoria comparată a cultului personalităţii în regimurile comuniste şi în istoria Ţării Româneşti.

 


Foști membri SSIR

Bogdan Petru Maleon

31 august 1976 – 25 decembrie 2017

Bogdan – Petru Maleon este doctor în istorie și cadru didactic la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, unde predă cursuri de istorie medievală. Domenii de cercetare: istoria ecleziastică; ideologia, simbolurile şi ritualurile puterii în spaţiul bizantin şi post-bizantin; istoria învăţământului superior și a Universităţii din Iaşi. Din decembrie 2010 deține funcţia de director al Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar din aprilie 2015 este directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Conducerea SSIR