Societatea de Studii Istorice din România

Florea Ioncioaia

Florea Ioncioaia is a historian and journalist trained in Romania and France (INALCO, EHESS, Paris). He obtained a PHD in Intellectual History from the University of Iasi in 1999 and published in various newspapers and journals both in Romania and abroad. Research interests: Social History of Education, Student Migration in Modern Europe, Media History and Professional Ethics; some key publications: ”Les Promesses de l’Harmonie. Disciples et traces du fourierisme roumain” , Cahiers Charles Fourier, 17-, (2006) : 7-24, 18 (2007): 79-90; ”; Oglinda și amalgamul. Istorie, politică şi morală în România de astăzi [Mirror and Amalgam. History, Politics and Morals in Recent Romania] (2011). E-mail: Ioncioaia@Yahoo.com / IONCIOAIA@Web.de

Area of Interest:

Social history of education

Media history and professional ethics

Affiliation:
Faculty of Letters, Alexandru-Ioan Cuza University of Iaşi, Romania
Education:

1999 Ph. D., Intellectual History, Alexandru-Ioan Cuza University of Iasi, Romania

1992 D. E. A. (M. A.), Etudes slaves et orientales, INALCO, Paris, France

1988 B. A., Faculty of History and Philosophy, Alexandru-Ioan Cuza University, Iasi

Professional experience:

2003: Associate Professor, Department of Letters, Alexandru-Ioan Cuza University of Iaşi

1999 Senior Researcher, A.- D. Xenopol Institute Iași Romania

1999 Associate Lecturer, Alexandru -Ioan Cuza University of Iasi, Romania

1990 Researcher, A.D. Xenopol Institute, Iasi, Romania

1988 Teacher, High-School, Gheorgheni, Harghita, Romania

Publications:
  1. Books

Introducere în presa scrisă / Introduction to Press Culture, Iasi, Editura Universităţii „Alexandu-Ioan Cuza”, 2000.

Oglinda și amalgamul. Istorie, politică şi morală în România de astăzi  / The Mirror and the Amalgam. History, politics and press in Recent RomaniaIași, Institutul European, 2011, 441 p.

b. Studies

1. Tineri români şi greci la studii în Franţa/Young Greeks and Romanians at Studies in France, în Badarau, Gabriel et alii (eds.), Istoria ca lectura a lumii, volum în onoarea profesorului Alexandru Zub, Iaşi, Editura Fundației Academice „A.D. Xenopol”, 1994, p. 525-542.

2. O revoltă eşuată: Iaşi, 14 decembrie 1889/ A Failed Rebellion, in Memoria ca forma de justitie, Comunicari prezentate la Simpozionul de la Sighetul Marmatiei (10 – 12 June 1994), Bucarest, 1994, p. 260 – 277; reprint in Analele Sighet, t. I, Bucureşti, 1996, p. 273 – 294.

3. Le métèque, le païen et l’apostat. La représentation de l’étranger dans la mentalité roumaine du XIX-eme siècle, in Alexandru Zub (ed.), Identitate/alteritate, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandu-Ioan Cuza”, 1996, p. 158 – 177.

4. Viena, 1838. Relatările de călătorie şi imaginarul politic european la mijlocul secolului XIX/ The Voyage Accounts and the Political European Imaginary at the Middle of 19th Century, in Badarau, Gabriel (ed.), Itinerarii istoriografice, volum în onoarea profesorului Leonid Boicu, Iaşi, Editura Fundației Academice „A.D. Xenopol”, 1996, p. 415 – 438.

5. Das Bild Europas in den rumänischen Fürstentümern (1800-1830), in Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 1997, p. 106 – 130.

6. Tineri din Principate la studii în Europa (1800-1834). O tentativă de sistematizare /Young Men from Romanian Principalities at Studies in Western Europe. A Systematic View, in Anuarul Institutului de cercetari socio-umane “Gheorghe Sincai”, t. I, Tg. Mures, 1998, p. 20-46.

7. Nicolae Iorga, historien de l’education, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iasi, t. XXXVII, 2000, p. 321-240.

8. Europa unde seine Darstellungen in der rumänischen Geisteswelt des 19. Jahrhunderts, in vol.: Alexander Rubel (Hg.), Rumänien in Europa, Geschichte, Kultur, Politik,  Konstanz-Iaşi, Hartung-Gorre Verlag/Editura Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi, 2002, p. 51-75.

9. Discursive Identity: Ethno-nationalism and European Ethos in the Romanian Public Discourse at the Beginning of the Twentieth Century, in Southeastern Europe/L’Europe du Sud-Est, 30/2003, p. 33-43.

10. Universitarii şi istoria universităţii. I. Istoriografia Universităţii: tipologie, obiect, probleme/The Academics and History of University. I. The University Historiography: A Methodological Overview, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii A. I. Cuza. Istorie, Tomul LI, 2005, p.409-436.

11. Les Promesses de l’Harmonie. Disciples et traces du fourierisme roumain (Première partie), in Cahiers Charles Fourier, no. 17, 2006, p. 7-24.

12. Titu Maiorescu şi primul rectorat la Universitatea din Iaşi (1863-1864), în vol. Gh. Iacob (ed.): Istoria universităţii din Iaşi. Studii istorice, Iaşi, Editura Universităţii, 2006, vol. I, p. 32-58.

13. Les promesses de l’Harmonie : disciples et traces du fouriérisme en Roumanie (seconde partie), Cahiers Charles Fourier, n° 18, décembre 2007, pp. 79-90 [disponible en ligne : http://www.charlesfourier.fr/article.php3?id_article=522].

14. Le grain et l’allégeance. Des universitaires de Jassy à l’Ecole Normale Supérieure, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii A. I Cuza. Istorie, Tomul LII-LIII, 2006-2007, p. 235-272.

15. Utopism şi context istoric în Principatele Române, În jurul unui epistolar /Utopian thought and Historical Background. About a epistolary change, in  Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca, tom. XLVIII, 2009, p. 221- 244

16. Foreigners in Town: Urban Immigration and Local Attitudes in the Romanian Principalities at the Middle of the Nineteenth Century (1830-1859), in vol. Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, Florian Riedler , Edited by, The City in the Ottoman Empire. Migration and the Making of Urban Modernity, Routledge, 2011, p. 51-74.

17. Fondarea şi începuturile Universităţii (1860-1864) / Foundation and Beginning of University, in vol. Istoria Universitatii din Iasi (eds. Gheorghe Iacob şi Alexandru-Florin Platon) Iaşi, Editura Universităţii, 2010, p. 129-150.

18. Istorie intelectuală și referință ideologică : Preistoria Universității din Iași,  in Historia Universitatis Iassiensis, 1, 2010, p. 13-36.

19. „Profesori evrei la Universitatea din Iași, 1889-1940” /Jews Professoriate of Iasi University, in vol. Iancu, Carol/Platon, Florin-Alexandru, eds.: Profesori și studenți evrei la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene (XIX-XX), Iaşi Editura Universităţii Alexandru-Ioan Cuza, 2012, p. 246-272.

20. „Immigration et sociogenèse au monde urbain de la Principauté de Moldavie (1800-1860)”in Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Șincai, nr. 14/2011, p. 181-192

21. „Mobilités étudiantes et configuration de soi: les jeunes roumains en France (1800-1940). Une mise en question”, in Francopoliphonie : l’interculturalité à travers la linguistique et la littérature, vol. I, Numéro 7, Chișinău, 2012, p. 313-321.

c. Articles

1. Revolta ierarhiei. O discutie asupra temei elitelor sociale şi a proiecţiei sale istoriografice/ The Rebellion of Hierarchy. The Ruling Class Topic in Romanian Historiography, in  Xenopoliana. Buletin al Fundatiei “A.D. Xenopol”, Iasi, t. IV, 1996, p. 56-83.

2. The End of Historians: Public Debate and Scholarly Discourse in Current Romania”, in Jasna Dragovic-Soso/Nevenka Martin/Wendy Bracewell (Eds.): History of the Present, London, CSEES-SEES, Univesity College of London, 2002, p. 55-59.

3. Iași, 14 decembrie 1989: Ce știm, ce am vrea să știm / Iasi, 14th December 1989, What we know, what should we know, in Gh. Florescu/Casian Maria Spiridon, Iași, 14 Decembrie 1989 începutul recoluție române?, Oradea, Editura Cogito, 2000, p. 30-38.

4. Les Normaliens. The Romanian Students at The Ecole Normale Supérieure of Paris, in Peter Harmuth/Victor Karady/Nathalia Tikhonov (Eds.), The Academic Migration in Europe : Sources and Issues, Budapest, Central European University Press, 2005, p. 381- 403.

5. Liberalismul sălbatic. Cîteva note asupra istoriografiei liberalismului românesc în secolul XIX/ The Savage Liberalism. Some Notes ons the Romanian Historiography of Liberalism, in Xenopoliana, 2005, p. 23-56.

5. Revolta de la Iași în contextul anului 1989 / Rebellion of Iași in 1989 Context, in Nicolae Panaite  (ed.), Iaşi, Scânteia Libertăţii, 14 Dec. 1989 – 14 Dec. 2009, Iaşi, Editura Alfa, 2009, p. 60-70.

6. “Posteritatea unui gazetar uitat. Grigore Gafencu şi a treia versiune a ziarului Timpul”, Studiu introductiv  in vol. Grigore Gafencu, Învațamintele istoriei,  Articole, discursuri, interviuri şi relatări din presa exilului, Ediţie, cuvânt înainte şi note de Dan Taloş, Bucureşti, Editura Paideia, 2010, p. 5-27.

7. „Întoarcerea unui diplomat”, in Timpul, 10, 2011

8. „Războiul unui mare caracter”, Prefață, la vol. Livia Ciupercă, O carte cît o Istorie, Editura PIM, Iași, 2012, p.  9-11.

d. Others Publications

Editor/Translation:

Discurs istoric si integrare/ The Historical Discourse and European Integration, număr special al revistei /Special issue of/ Xenopoliana, Iaşi, 1993

Elitele sociale. Repere, secvente, controverse / The Social Ruling Class. The Guiding Marks, Sequencies, Controversies, Special issue of Xenopoliana, Iaşi, 1996

Heinen, Armin: Die Legion “Erzengel Michael” in Rumänien, Soziale Bewegung und politische Organisation, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999

J.-C. Schmitt : Histoire des Jeunes, 2 vols., Iaşi, Editura Institutului European, 2000

Notes and Book Reviews (recently)

Alexandru Zub/Sorin Antohi: Oglinzi retrovizoare, Istorie, memorie şi morală în România, Dialoguri (Polirom, 2002), book review, in Anuarul IRIR, 2/2003, p. 365-370

Despre cultul vulgar al trecutului /About the Trivial Cult of Past, in „Tribuna”, Cluj-Napoca, 33/2004

Grigore Gafencu, Préliminaires de la guerre à l’est/Preliminariile războiului din răsărit , Curtea Veche, 2011, in History of Communism in Europe, new series, vol. II/2011

Conferences:

(recently)

April, 2003, Iaşi, Le Jurnalisme et le recours au service du citoyen contre les dérives et les abus des trois pouvoirs ordinaires (législatif / exécutif /judiciaire), Conférence  „Déontologie des medias” ; Organizer: University of Lillle (France) and Centre Culturel Français of Iaşi.

May, 2003, Die Leipziger Jahren: Rumänische Studenten zu Universität Leipzig, Conference „Peregrinatio Academica in Sudosteuropa“, Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca.

Oktober, 2003, Timişoara, Junge Leute aus den Rumänischen Fürstentümern zum Studium in Deutschlandt (1800-1850), Conference „Deutschlandt und Rumänien: Neue Beziehungen, neue Geschichte“, Organizer:  Deutsches Kultur Zentrum of Timişoara.

April, 2005, Budapest, Les Normaliens. Les étudiants de l’Est à l’Ecole Normale Superieure de Paris: sources et problèmes (1867-1931), Conference: ”Academic Migration, Elite Formation and Modernization of Nation States”, Budapest, Organizer: Central European University Budapest.

May, 14-15, 2005, Iaşi, Comment peut-on etre européen? Identité locale et universalisme dans le débat sur l’unification européenne, Conference: «European Building and National Identity », Organizer: Alexandru-Ioan Cuza University Iaşi.

June 2005, Paris, Transfer culturel et configuration de soi. La migration étudiante roumaine en France (1825-1940), lecture at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHEES).

May, 2008, Berlin, Foreigners in Town: Urban Immigration and Local Attitudes in the Romanian Principalities at the Middle of the Nineteenth Century (1830-1859) at the Conference: Migration and Urban Institutions in the Late Ottoman Reform Period; Organizer: Zentrum Modernen Orient.

May, 27 – 29, 2010 Budapest, “Academia in Soviet Times. The University of Iasi Professoriate in Early Communist Romania, 1945-1960”, Comparative Studies of Communism: New Perspectives, Third Annual Conference of th OSI-CEU Comparative History Project, Budapest, Central European University.

September, 2-3, 2010, Iaşi: „Des Professeurs de l’origine juive a l’Université de Jassy (1900-1940)”, International Conference: Profesori și studenți evrei la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene (XIX-XX), Iaşi, 1-3 septembrie 2010; Organizers:  Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi; Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales de l’Université „Paul Valéry” – Montpellier III , École des Hautes Études du Judaïsme de France.

Awards:

1988: The Amfiteatru Review Award for Essay

1996: The Monitorul Prize, Columnist of the Year

2000: The Corneliu Coposu Award for Citizen Engagement

Fellowships:

1991 (January-March), Fellow DAAD-Stipendium, Universität zu Freiburg i. Br., Germany

1991- 1992, Fellow, INALCO-EHESS, Paris, France

1993 (April-June), Fellow Tempus, EHESS, Paris, France

1997 (October-December), Chercheur-invité, CNRS, Paris, France

2000 (September-October), Fellow Europe-Institute, Budapest, Hungary

2001, (January-April), Mellon Fellow, EHESS, Paris, France

2001 (September-October) : Fellow Exner Stipendium, Südosteuropa Gesellschaft, Munich, Germany

2001-2002: Fellow KAAD Stipendium, Munich and Leipzig, Germany

2002 (April-June): Junior Fellow, Central European University Budapest, Hungary

2004-2005: Enseignant- chercheur invité, EHEES, Paris, France

Projects:

1993-1995: Histoire des élites à l’Est (1848-1948), coordinators: Catherine Durandin (INALCO, Paris) and Sorin Alexandrescu (University of Amsterdam); collaborator.

1996-1998: Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, coordinator: Harald Heppner (Institut für Geschichte, Graz Universität, Austria); collaborator.

1998-1999: Strukturen Europäischer Ordnung und Ihre Erweiterung nach Osten (1699-1914), Ideen und Verwirkung; Coordinator: Lothar Maier (Historische Seminar der Westfalischen Wilhelms-Universität Münster, Germany); collaborator.

2001-2002: The East European Historiography since 1990: New Research Topics, Institutions, Profiles, Coordinator: Ulf Brunnbauer (Universität zu Graz, Austria); collaborator.

2004-2007: Meritocraţie şi excelenţă intelectuală: personalul universitar în România modernă (Universitatea din Iaşi, 1860-1950)/ Meritocracy and Academic Power. The Case of Iasi University Faculty, Grant CNCSIS – Idei. Director of Project.

2006-2007: Migration and Urban Institutions in the Late Ottoman Reform Period, Berlin, 2007, Coordinator: Nora Lafi, Ulrike Freitag, Malte Führmann; collaborator.

2009-2010: University, Knowledge and Politics of Higher Education in Central and Eastern Europe (1860-1989, Central European University, Budapest, Curriculum Resource Center (CRC) Program, Coordinator.

2008-2011: Negocierea identităţii-retorica diferenţei. Reprezentări ale minorităţilor româneşti din străinătate în mass-media. Studiu comparativ: România-Republica Moldova-Elveţia-Italia-Spania, Grant CNCSIS-Idei. Director of Project: D. Popa, Alexandru-Ioan Cuza University, Iaşi; collaborator.

2011-2014: Asociații și societăți studențești la Universitatea din Iași în perioada modernă, 1860-1918, grant CNCSIS, cod PN-II-RU-TE- 2011-3-0165, Coordinator:: dr. Leonidas Rados; collaborator.

2012-2013: Rețea transnatională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postdoctorală) și program de burse, finanțare Posdru/89/1.5/S/63663; collaborator.

2014-2015: Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate, proiect POSDRU/159/1.5/S/133652, Coordinator: dr. Dorin Popa; collaborator.


Email:
Ioncioaia@yahoo.com
IONCIOAIA@Web.de