Societatea de Studii Istorice din România

Florea Ioncioaia

Studii universitare în istorie și filozofie la Iași (1984-1988). Master (DEA) la INALCO-EHESS Paris (1991-1992). Doctor în istorie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1999). Conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Domenii de interes: istoria socială a educațieiperegrinarea studențească în secolul XIXistoria presei și eticile profesionale în media. Cea mai recentă apariție editorială: Oglinda și amalgamul. Istorie, politică şi morală în România de astăzi, Iași, Institutul European, 2011. E-mail: Ioncioaia@Yahoo.com / IONCIOAIA@Web.de

Domenii de interes:

Istoria intelectuală a secolului XIX:  istoria educaţiei şi a sistemului universitar

Eticile profesionale în media

Poziţia în SSIR:
President
Studii:

– 1984 -1988: studii de licenţă, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea Istorie-filosofie

– 1991-1992:  INALCO /EHESS, Paris, Franţa

– sept., 1992: Diplome d’Etudes Approfondies (M. A.), INALCO, Paris, cu lucrarea „Elite, sociabilité juvenile et projet politique: le cas de la génération quaranthuitarde roumaine (1830 – 1859)”, specializarea: „Etudes slaves et est-européennes”, menţiunea: très bien

– aprilie, 1999: doctor în ştiinţe istorice, Universitatea „A.- I. Cuza”, Iaşi, specializarea „Istoria culturii româneşti”, cu teza „Stat, cultură şi societate în Principatele Române”, sub conducerea prof. dr. Alexandru Zub, cu menţiunea: summa cum laudae

Evoluţie profesională:

– 1988 – 1990: profesor de istorie şi ştiinţe sociale la Liceul de matematică-fizică „Salamon Ernö”, Gheorgheni, judeţul Harghita

– 1990 – 1998: cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, departamentul „Istoria culturii româneşti”

– 1996 – 1999: asistent şi lector asociat la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi, pentru disciplinele: „Tendinţe şi curente în istoriografia contemporană” (seminar; titular de curs: acad. Alexandru Zub); „Tradiţie şi modernitate în cultura română modernă” (seminar, titular curs: acad. Alexandru Zub); „Mentalităţi şi tendinţe în sud-estul Europei (sec. XVIII-XIX)”, curs şi seminar

– 1998 – 2000: cercetător ştiinţific principal II la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi

– 1998 – 2000: cadru didactic asociat la departamentul de jurnalistică al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi

– din oct. 2000 : conferenţiar titular la Departamentul de Românistică, Jurnalism-Științe ale Comunicării, Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi

Publicaţii:

Volume

Introducere în presa scrisă, Iaşi, Editura Universităţii „A.-I. Cuza”, 2000

Oglinda și amalgamul. Istorie, politică şi morală în România de astăzi, Iași, Institutul European, 2011

Studii şi articole

– „Tineri români şi greci la studii în Franţa”,  in Bădărău, Gabriel et alii (ed.), Istoria ca lectură a lumii, volum în onoarea profesorului Alexandru Zub Iaşi, 1994, p. 525-542

– „O revoltă eşuată: Iaşi, 14 decembrie 1989″in Memoria ca formă de justiţie, Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetul Marmaţiei (10 – 12 iunie 1994), Bucureşti, 1994, p. 260-277; reimprimată in Analele Sighet, t. I, Bucureşti, 1996, p. 273-294

– „Le métèque, le païen et l’apostat. La représentation de l’étranger dans la mentalité roumaine (XVIIIe – la première moitié du XIXe siècle)”, in Alexandru Zub (ed.), Identitate/alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi, Editura Universităţii „A.I. Cuza”, 1996, p. 158 – 177

-„Revolta ierarhiei. O discuţie asupra temei elitelor şi a proiecţiei sale istoriografice”, in Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei „A.D. Xenopol”, Iaşi, t. IV, 1996, p. 56 – 83

-„Viena, 1838. Relatările de călătorie şi imaginarul politic european la mijlocul secolului XIX”, in Bădărău, Gabriel et alii (ed.), Itinerarii istoriografice, volum în onoarea profesorului Leonid Boicu, Iaşi, 1996, p. 415 – 438

-„Das Bild Europas in den rumänischen Fürstentümern (1800-1830)”, in vol. Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 1997, p. 106 – 130

-„Tineri din Principate la studii în Europa (1800 – 1834). O tentativă de sistematizare”, in Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, t. I, Tg. Mureş, 1998, p. 20 – 46

-„Iaşi, 14 Decembrie 1989: ce ştim şi ce am vrea să ştim”, in Florescu, Gh./Spiridon Cassian Maria (ed.), Iaşi, 14 Decembrie 1989, Începutul revoluţiei române?, Oradea, Editura Cogito, 2000, p. 30 – 37

-„Nicolae Iorga, istoric al educaţiei”, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, t. XXXVII/2000, p. 319 – 340

-„Identitate etno-culturală şi europenism în discursul politic românesc de la începutul secolului XX”, în vol.: Dumitru Ivănescu et alii., Vârstele unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Iaşi, 2001, p. 147 – 156

– „Europa unde seine Darstellungen in der rumänischen Geisteswelt des 19. Jahrhunderts“, in vol.: Alexander Rubel (Hg.), Rumänien in Europa, Geschichte, Kultur, Politik,  Konstanz-Iaşi, Hartung-Gorre Verlag/Editura Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi, 2002, p. 51-75

-„The End of Historians: Public Debate and Scholarly Discourse in Current Romania”, în vol. Jasna Dragovic-Soso, Nevenka Martin, Wendy Bracewell (Eds.), History of the Present, London, CSEES-SEES, Univesity College of London, 2002, p. 55-59

-„Discursive Identity: Ethno-nationalism and European Ethos in the Romanian Public Discourse at the Beginning of the Twentieth Century”, in Southeastern Europe/L’Europe du Sud-Est, 30/2003, p. 33-43

– «Les Normaliens. The Romanian Students at The Ecole Normale Superieure of Paris », in  Peter Harmuth/Victor Karady/Nathalia Tikhonov (Eds.), The Academic Migration in Europe : Sources and Issues, Budapest, Central European University Press, 2005, S. 381- 403.

– „Liberalismul sălbatic. Cîteva note asupra istoriografiei liberalismului românesc”, in Xenopoliana, 2005, p. 23-56.

– „Universitarii şi istoria universităţii. I. Istoriografia Universităţii: tipologie, obiect, probleme, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii A. I Cuza, , Istorie, Tomul LI, 2005, p.409-436.

-„Les Promesses de l’Harmonie. Disciples et traces du fourierisme roumain (première partie)”, in Cahiers Charles Fourier, Printemps, no. 17, 2006, p. 7-24.

– „Titu Maiorescu şi primul an de rectorat la Universitatea din Iaşi (1863-1864)”, in vol. Gh. Iacob (ed.): Universitatea din Iaşi, De la modelul francez la sistemul Bologna, Iaşi, Editura Universităţii, 2006, vol. I., p. 32-58.

– „Le grain et l’alegeance. Universitari ieseni la Ecole Normale Superieure, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii A. I Cuza, , Istorie, Tomul LII-LIII, 2006-2007, p. 235-272.

– „Les promesses de l’Harmonie : disciples et traces du fouriérisme en Roumanie (seconde partie) ”, Cahiers Charles Fourier, n° 18, décembre 2007, pp. 79-90.

– „Utopism şi context istoric. În jurul unui epistolar” , in  Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca, tom. XLVIII, 2009, p. 221- 244.

– „Posteritatea unui gazetar uitat. Grigore Gafencu şi a treia versiune a ziarului Timpul”, Studiu introductiv in vol. Grigore Gafencu, Învațamintele istoriei. Articole, discursuri, interviuri şi relatări din presa exilului, Ediţie, cuvânt înainte şi note de Dan Taloş, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, p. 5-27.

– „Foreigners in Town: Urban Immigration and Local Attitudes in the Romanian Principalities at the Middle of the Nineteenth Century (1830-1859)”, in vol. Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, Florian Riedler , eds, The City in the Ottoman Empire. Migration and the Making of Urban Modernity, Routledge, 2011, p. 51-74.

– „Fondarea şi începuturile Universităţii (1860-1864)”, in vol. Istoria Universitatii din Iasi (eds. Gheorghe Iacob şi Alexandru-Florin Platon) Iaşi, Editura Universităţii, 2010, p. 129-150.

– „Immigration et sociogenèse au monde urbain de la Principauté de Moldavie (1800-1860)in Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Șincai, nr. 14/2011, p. p. 181-192.

– „Istorie intelectuală și referință ideologică : Preistoria Universității din Iași”,  in Historia Universitatis Iassiensis, 1, 2012, p. 13-36.

– „Profesori evrei la Universitatea din Iași, 1889-1940” /Jews Professoriate of Iasi University, in vol. Iancu, Carol/Platon, Florin-Alexandru, eds.: Profesori și studenți evrei la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene (XIX-XX), Iaşi Editura Universităţii Alexandru-Ioan Cuza, 2012, p. 246-272.

– „Mobilités étudiantes et configuration de soi: les jeunes roumains en France (1800-1940). Une mise en question”, in Francopoliphonie : l’interculturalité à travers la linguistique et la littérature, vol. INuméro 7Chișinău, 2012, p. 313-321.

– „Elite à l’attente. Etudiants et universitaires d’origine juive à l’Université de Jassy  (1896-1940)”, Anuarul  Institutului de Științe Sociale „Gh. Șincai”, din Tg. Mureș, t. XVI/2013, p. 129-142.

 

                        Alte publicaţii

a. Publicistică istorică

– „Iași, 14 decembrie 1989: Ce știm, ce am vrea să știm in Gh. Florescu/Casian Maria Spiridon, Iași, 14 Decembrie 1989 începutul revoluției române?, Oradea, Editura Cogito, 2000, p. 30-38.

– „Revolta de la Iași în contextul anului 1989, in Nicolae Panaite  (ed.), Iaşi, Scânteia Libertăţii, 14 Dec. 1989 – 14 Dec. 2009, Iaşi, Editura Alfa, 2009, p. 60-70.

-. „Întoarcerea unui diplomat”, in Timpul, 10, 2011

– „Războiul unui mare caracter”, Prefață, la vol. Livia Ciupercă, O carte cît o Istorie, Editura PIM, Iași, 2012, p.  9-11.

b. Comentarii şi note (cele mai recente):

– Alexandru Zub/Sorin Antohi, Oglinzi retrovizoare, Istorie, memorie şi morală în România, Dialogurii (Polirom, 2002), recenzie Anuarul IRIR, 2/2003, p. 365 – 370;

– Despre cultul vulgar al trecutului /Fără anestezie, despre rosturile istoriei, astăzi, intervenţie la masa rotundă organizată de Fundaţia a Treia Europă şi Centrul Cultural German din Timişoara (31 oct. 2003), reprodusă în revista „Tribuna”, nr. 33 (16-31 ian.) şi 34 (1- 15 febr.)/2004, Cluj.

– Grégoire Gafenco/ Préliminaires de la Guerre à l`Est/ Grigore Gafencu, Preliminariile războiului din Răsărit, București, Curtea Veche, 2011, review in History of Communism in Europe, new series, vol. III/2012, „Communism, Nationalism and State Building in Post-War Europe; http://www.zetabooks.com/history-of-communism-in-europe.html)

c. Coordonare numere tematice:

– Discurs istoric şi integrare,  număr special al revistei Xenopoliana, Iaşi 1993.

– Elitele. RepereSecvenţe. Controverse, număr special al revistei Xenopoliana, Iaşi, 1996

d. Control ştiinţific şi note:

– Heinen, Armin, Die Legion „Erzengel Michael” in Rumänien, Soziale Bewegung und politische Organization, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999

– J. -C. Schmitt, Histoire des Jeunes, vol.I, Iaşi, Editura Institutului European, 2000

e. Publicistică:

– eseuri şi recenzii in principalele publicaţii ştiinţifice şi culturale din România: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”XenopolianaAmfiteatru/CuvîntulContemporanul22TimpulConvorbiri literareCronica etc.

– publicistică (note, comentarii, editoriale) în presa cotidiană („Monitorul”, „Ziarul de Iaşi” etc.), intervenţii frecvente la radio şi televiziune;

Comunicări:

– „L’historiographie des élites en Roumanie: autour d’un lapsus”, la Histoire des élites à l’Est: méthodologie, sources et concepts, Conference internationale, INALCO, Paris, 17 – 20 februarie, 1992

– „The Stranger in the Romanian Discourse of XIX-th Century”, la Conferinţa Academiei Româno-Americane, Iaşi, 1993

– „La noblesse oblige? Some Remarks about Education of Nobles Sons from Romanian Principalities at End of XVIII Century”, la Conferinţa Academiei Româno-Americane, Suceava, 1995

– „Das Bild Europas in den rumänischen Fürstentümern (1800-1830)”, Conferinţa: Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Universitaet zu Graz, 1997

– „The Democracy Test. The Secrets of Secret Police Files and the Public Sphere in the Recent Romania”, laConferinţa: History of the Present, London, CSEES-SEES, University College of London, Londra, 13-19 martie, 2000

– „Building National States in Balkans and the Minorities Question: the Romanian Case in XIX th Century”, Conference: „Migration in the Balkans: Conflict and Integration”, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Thessaloniki, Grecia, 11-14 mai, 2000

-„The Retrospective Ethics in the Post-communist Romanian Historiography”, Conferinţa: Ethics and Historiography, Cracovia, Universitatea Jagelonă, 13- 15 nov. 2001

– „The End of Historians: Public Debate and Scholarly Discourse in Current Romania”, Conferinţa: „Historians and the Future”, 18 – 24 nov. 2001, Belgrad

–  “Discursive Identity: Ethno-nationalism and European Ethos in the Romanian Public Discourse at the Beginning of the Twentieth Century”, Conference: The Balkans Heritage: Conflict and the Beyond, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Thessaloniki, Grecia, 11-14 mai 2002

– „European Networking and European Union Project”, Bruxelles, Conference European Council/Team Europe Network, 2 – 8 septembrie 2004

– “Les Normaliens. The Romanian Students at The Ecole Normale Supérieure of Paris”, Conferinţa: Academic Migration, Elite Formation and Modernization of Nation States, Budapesta, organizatori: Central European University şi Universität zu Halle, 7-9 aprilie, 2005

– The Cultural Transfer. Intellectual Migration in the XIX the Century in Europe”, Conferinţa Universităţii Româno-Americane, Constanţa, iunie, 2005

– „Comment peut-on être européen? Identité et universalisme dans l’Europe moderne”, Conferinţa: “Construcţie europeană şi identitate naţională”, Iaşi, 14-16 mai 2006, organizator: Departamentul de Studii Europene, Universitatea A. I. Cuza Iaşi/Universite de Tour (France)

– „Meritocraţie şi excelenţă intelectuală: personalul universitar în România modernă (Universitatea din Iaşi, 1860-1950), Elemente pentru o discuţie”, Conferinţa: Histoire des Universités et l’ intégration européenne, Tg. Mureş, Universitatea „Petru Maior”, oct. 2007

– „Universitari ieşeni la Ecole Normale Superieure”, Conferinţa: Peregrinatio accademica. Universitari şi universitãţi în context european 1860-1945, Cluj-Napoca, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Organizatori: Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie si Filozofie, Muzeul de Istoriei a Universităţii, 13-15 decembrie 2007

– „Foreigners in Town: Urban Immigration and Local Attitudes in the Romanian Principalities at the Middle of the Nineteenth Century (1830-1859)”, Conference:  Migration and Urban Institutions in the Late Ottoman Reform Period,organizator Zentrum Modernen Orient,  10-11 Mai 2008, Berlin

– „Revoluţia televizată? Cîteva consideraţii privind rolul jucat de media în evenimentele, După douăzeci de ani, Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe, Iaşi, 12-13 noiembrie 2009,  Organizatori: Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului/Centrul de Studiere a Comunismului/Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, din decembrie 1989”, Conferinţa 14-16, octombrie, 2009

– „Academia in Soviet Times. The University of Iasi Professoriate in Early Communist Romania, 1945-1960”, Conference Comparative Studies of Communism: New Perspectives, Third Annual Conference of th OSI-CEU Comparative History Project, Budapest, Central European University: 27 – 29 mai 2010

-„Professeurs de l’origine juive a l’Université de Jassy (1900-1940)”, International Conference: Profesori și studenți evrei la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene (XIX-XX), Iaşi, 1-3 septembrie 2010; Organizatori:  Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi; Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales de l’Université „Paul Valéry” – Montpellier III , École des Hautes Études du Judaïsme de France.

– Cronicar sub vremi: Grigore Gafencu, editorialist la “Timpul”, București, Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și științe ale Comunicării , 3-5 mai 2012

– „Mobilités étudiantes et configuration de soi: les jeunes roumains en France (1800-1940)”, Chișinău, 11 mai, 2012, International ConferenceInterculturalité et Polyfrancophonie,  Universitatea Liberă Internațională Chișinău ; 11 Mai 2012

-„Războiul ca spectacol. Presa românească și războaiele balcanice”, Tg. Mureș, International Conference Războaiele balcanice şi sfârşitul secolului cel lung, Universitatea Petru Maior, Sapienza Universita di Roma, 19-20 iulie 2012

– Alexandru S. Sturdza, critic la universității, Simpozionul Zilele Muzeului Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 29 nov. 2012,

– Păcatul originar? Reforma administrației teritoriale din timpul lui Alexandru-Ioan Cuza și sursele sale, conferința internațională „Regionalism și regionalizare în România. Interpretări istorice și provocări contemporane, Iași, 30 mai-31 mai 2013

– Walking out Dissent: Counter-Culture, Milieu, and Student Rebellion during Ceausescu’s Romania Student, Helsinki, International Conference, „Revolt, City and the Society – From Midle Ages until Today”, International Commission for the History of University, 19-23 iunie 2013

– Subversiune, protest și contracultură: lumea studențească în perioada regimului Ceaușescu, Simpozion, Iași, Istoria Universității, Muzeul Universității, Iași, 28-29 nov. 2013

– „Întoarcerea exclușilor? Universitari de origine evreiască la Universitatea din Iași, 1944-1948, Simpozion, Iași, Istoria Universității, Muzeul Universității, Iași, 28-29 nov. 2014

Distincţii:

– 1988: premiul revistei Amfiteatru pentru eseu

– 1998: premiul ziarului Monitorul, pentru comentariu

Burse:

– 15 ian. – 14 martie, bursier DAAD, Germania, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg, Germania

– oct. 1991- sept. 1992, bursier al guvernului francez, INALCO, Paris, Franţa

– apr. – iunie 1993, bursier Tempus, EHESS, Paris, Franţa

– nov. 1996, cercetător-invitat la CNRS, Paris, Franţa

– sept.-nov. 2000, cercetător-invitat la Europa-Institut, Budapesta, Ungaria

– sept – oct. 2001, Gast-DozentSüdosteuropa-Gesellschaft, München, Germania

– nov. 2001- martie 2002, bursier KAAD, München şi Leipzig, Germania

– mai-iul. 2002, Junior Fellow, Central European University, Budapesta, Ungaria

– 2004-2005, enseignant-chercheur,  EHESS, Paris; bursier Agence Universitaire Francophone,


Email:
Ioncioaia@yahoo.com
IONCIOAIA@Web.de