Societatea de Studii Istorice din România

Lansarea revistei Archiva Moldaviae, vol. II/2010, III/2011, IV/2012

Lansarea revistei Archiva Moldaviae, vol. II/2010, III/2011, IV/2012, şi dezbaterea Istoria regională astăzi, sub egida Societății de Studii Istorice din România, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 11 iunie 2014 (vezi înregistrarea video pe: http://www.privesc.eu/Arhiva/42831/Evenimentul-de-lansare-a-revistei-Archiva-Moldaviae–volumele-II-2010–III-20111–IV-2012-si-dezbaterea-Istoria-regionala-de-astazi).

Miercuri, 11 iunie 2014, orele 16.00, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corpul H (Casa Catargi), Sala H1 (Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi), Societatea de Studii Istorice din România (SSIR) organizează lansarea revistei Archiva Moldaviae, volumele II/2010, III/2011, IV/2012, şi dezbaterea Istoria regională astăzi.

Vor participa membri ai comunităţii academice din Iaşi şi Chişinău, inclusiv ai consiliului ştiinţific al revistei, membri ai redacţiei, autori etc. Intrarea este liberă, oricine este interesat de istorie, în particular de cea a Moldovei, a României, a Europei central-răsăritene fiind binevenit.

***
Archiva Moldaviae este o revistă cu specific istoric şi arhivistic, cu apariţie anuală, în cadrul căreia materialele sunt redate în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională. Ea urmăreşte să aducă în circuitul ştiinţific studii savante şi surse inedite, în special documente de arhivă, referitoare în principal la trecutul Moldovei, la România modernă şi contemporană, în contextul istoriei Europei central-răsăritene. Publicaţia – cu sediul la Iaşi – se adresează în mod deosebit istoricilor şi arhiviştilor, dar ea este declarat deschisă pentru cercetători din câmpuri variate de cunoaştere, care apelează (şi) la documentele păstrate în arhive publice sau private ori în biblioteci. Revista publică studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România, Republica Moldova etc., istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții ștințifice.

Cele trei numere care vor fi lansate cu această ocazie ating o varietate de teme, din diverse epoci istorice. Rubricile revistei cuprind: Studii de istorie, Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice, Documente, Restitutio, Dezbateri, Recenzii, Note bibliografice, Viaţa ştiinţifică. Studiile de istorie ale celor trei numere apărute sunt reunite în secţiuni intitulate: Genealogii, Curente culturale, reprezentări ale trecutului în secolul XIX, Istorie instituţională, O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii, Universitatea din Iaşi de la sfîrşitul secolului XIX până la al Doilea Război Mondial, Primul Război Mondial, Mişcarea Legionară – organizare locală, forme de mobilizare politică, Comunismul românesc şi moştenirea sa, Protestantismul est-european şi românesc în secolul XX. Reflecţii postcomuniste, Moldova de la Est de Prut. Construcţie şi dileme identitare, dispute polititce, Comunismul românesc: ilegalitatea, preluarea puterii, edificarea şi prăbuşirea.

Autorii (70 la număr) materialelor publicate în cele trei volume activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România, Republica Moldova, Franța, Austria, Germania, Polonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

Volumele II/2010, III/2011 și IV/2012 ale revistei Archiva Moldaviae au apărut graţie unei finanţări nerambursabile acordate de Consiliul Judeţean Iaşi potrivit Legii nr. 350/2005.
***
Societatea de Studii Istorice din România, iniţiatoarea dezbaterii, este o asociaţie profesională înfiinţată în 2003 de un grup de cercetători ieşeni care îşi propune să promoveze valorile istoriografiei occidentale moderne şi să militeze pentru respectarea criteriilor academice universal acceptate.

Pentru informaţii suplimentare: Dorin Dobrincu – tel. 0724586106, Mihai Chiper – tel. 0721441707.

2014_2b_SSIR_Lansare Archiva Moldaviae_Comunicat_11iunie2014