Societatea de Studii Istorice din România

Launching of the book by Igor Cașu, Dușmanul de clasă”. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924 – 1956

Launching of the book by Igor Cașu, Dușmanul de clasă”. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924 – 1956 [“Class Enemy”. Political Repression, Violence and Resistance in the Moldavian (A)SSR, 1924 – 1956], Kishinev, Cartier Publishing House, 2014, an event organised by the Romanian Society for Historical Studies, Iași, Museum of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, 14 February 2014.