Societatea de Studii Istorice din România

Leonidas Rados

Leonidas Rados is researcher at the „A.D. Xenopol” Institute of History, Department of Cultural Studies. His fields of interest include history of the Byzantinology, Neohellenic Studies, history of the Romanian education, history of the universities, history of students and of the student movement, history of Romanian feminism. He is a member in various national and international profesional associations, involved in academic projects in his area of expertise.

Area of Interest:

Byzantine History and Neohellenic Studies

History of the Romanian education

History of the universities

History of students and of the student movement

History of Romanian feminism

Affiliation:
Institute of History ”A. D. Xenopol” Iaşi, Romanian Academy
Education:

– 1990-1995    Faculty of History, University Al. I. Cuza, Iaşi

– 1995-1996    Master at the Faculty of History, Al. I. Cuza University, Iaşi

– 1996-2004 – Ph D in History, magna cum laude, University Al. I. Cuza, Iaşi

Professional experience:
 • December 1 1995, assistant at the A. D. Xenopol History Institute of Iaşi
 • January 1 1998 – research assistant at the at the A. D. Xenopol History Institute of Iaşi
 • December 1 2000 – scientific researcher at the A. D. Xenopol History Institute
 • July 1 2003 – scientific researcher III at the A. D. Xenopol History Institute
 • From 2008 – scientific researcher II at the A. D. Xenopol History Institute
 • From 2009 – head of the Department of Cultural History at the A. D. Xenopol History Institute
Publications:

Books:

Leonidas Rados (editor), Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX) [Romanian and Greek Mutual Influences (15-20th centuries)], Iasi, „A. D. Xenopol” Academic Foundation, 2003, 286 p.

Leonidas Rados, Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918 [Under the Eagle’s Sign. Interest in Byzantinology Up to 1918], Bucureşti, Omonia Publishing House, 2005, 474p.

Leonidas Rados (editor), Şcolile greceşti din România (1857-1905). Restituţii documentare [The Greek Schools in Romania 1857-1905. Documents], Bucureşti, Omonia Publishing House, 2006, 318 p.

Veniamin Ciobanu, Leonidas Rados, Alexandru Istrate (eds), Europe and the Porte. New documents on the Easter Question. Vol. VI. British and Swedish Diplomatic Reports 1799-1814, Iași, Junimea Publishing House, 2008, 253 p.

Veniamin Ciobanu, Leonidas Rados, Alexandru Istrate, Europe and the Porte. New documents on the Easter Question. Vol. VII. Swedish Diplomatic Reports 1811-1814, Iaşi, Junimea Publishing House, 2009, 268 p.

Ariadna Camariano-Cioran, Studii filologice și istorice (Secolele XIV-XIX) [Philological and historical studies (14th-19th centuries)], Edition, introductory study, chronology, the translation of Greek and notes by Leonidas Rados, București, Omonia Publishing House, 2008, 766 p.

Leonidas Rados (editor), Primele studente ale Universității din Iași. Vol 1. Facultatea de Litere și Filosofie (1879-1897) [The first female students of the Iasi University. Vol. 1. The Faculty of Letters  and Filosofy (1879-1897)], Al. I. CuzaUniversity Publishing House, 2010, 504 p.

V.A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane (1838-1882) [The secrets of live. Contemporary Memories], Edition, introductory study, chronology and notes by Leonidas Rados, Iași, Polirom Publishing House, 2014, LXXI + 472 p.

Studies  (selection):

Mărturii privind instrucţia fraţilor Sturdza într-un pension din Atena (mijlocul veacului XIX) [Records Concerning the Sturdza Brothers’ Education at a Boarding School in Athens (mid-19th Century)], in „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, XXVIII, 2001, pp.77-97.

Societatea “Junimea” şi interesul pentru istoria bizantină [The “Junimea” Society and the Interest for Byzantine History], in „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, nr. 41, 2004, pp. 513-528.

O pagină controversată din istoria bizantinisticii române. “Dosarul” numirii lui Demosthene Russo la Universitatea din Bucureşti (1915) [A Controversial Event in the History of Romanian Byzantinology. The “File” Concerning Demosthene Russo’s Appointment at the Bucharest University (1915)], „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, nr. 42, 2005, pp. 585-602.

Bursieri români la Universitatea din Atena. Portretul unui grup [The Romanian Fellowes at the Athens University. Portrait of a group], in „Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, nr. 46/2006, pp. 183-212.

Constantin Litzica et les études Roumaines de byzantinologie au déebut du XX-e siècle, in Revue Roumaine d’histoire, tome XLIV (2005), 1-4, pp. 263-277.

Instrucţia tinerilor în şcolile greceşti din România în ultima jumătate a secolului XIX şi la începutul secolului XX  (The Instruction of the Youth in the Greek Schools of Romania in the Second Half of the 19th Century), in „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, nr. XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 223-253.

Greek Schools of Romania at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century (in Greek), in The Greek World Between the Enlightenment and the 20th Century, Athens, Ellinika Grammata, 2007, vol. I, pp. 141-148.

Un proiect interbelic eșuat: Mélanges Russo (1929-1930) [A inter-war failed project: Mélanges Russo (1929-1930)], in Anuarul Institutului „George Barițiu” din Cluj-Napoca, seria Historica, XLIX, 2010, pp. 259-288.

Studenții universității (1860-1914) [The students of the University (1860-1914)] in Istoria Universității din Iași [History of the University of Iasi], Gheorghe Iacob, Alexandru-Florin Platon, editors, Iași, University Press, 2010, pp. 177-229.

Specializarea universitarilor din România în Germania la finele secolului XIX. Cazul bizantinistului Demosthene Russo[Specialization of Romanian academics in Germany at the end of the nineteenth century. Case of study: Demosthenes Russo], in „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, XLIX, 2012, supliment 130 ani de relaţii diplomatice germano-române 1880-2010, pp. 31-51

Un student teolog la începuturile Universităţii din Iaşi (1860-1864) [A theologian student at the beginnings of the University of Iasi ], in „Historia Universitatis Iassiensis”, III, 2012, pp. 75-120

Jewish Students and Jewish‑Gentile Relations in the University of Iaşi (1860–1900), in Politici culturale şi modele intelectuale în România [Cultural politics and intellectual models in Romania], ed. Lucian Nastasă şi Dragoş Sdrobiș, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, pp. 153-165.

“We went to aquire knowledge and bring it back to our country”. The ideological motif of the Romanian young man studying abroad in the mid-19th century, in Iulian Boldea (coord.), Studies on litterature, discourse and multicultural dialogue, Section History, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2013, p. 396-402

Între aplecarea spre învăţătură şi utilitatea civică: studiile teologice ale lui Constantin Erbiceanu la Universitatea din Atena [Between learning and civic utility: Constantine Erbiceanu’s theological studies at the University of Athens], „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, L, 2013, pp. 305-321

Complexul provinciei în viața academică interbelică. Cazul Universității din Iași [Provincial complex in inter-war academic life], in „Archiva Moldaviae” III/2011, pp. 103-123

„Fructul interzis”. Studențimea ieșeană și tentația politicii (1860-1914) [“The Forbidden fruit”. The students in Iasi and the temptation of politics (1860-1914)], in Irina Nastasă-Matei, Laurenţiu Vlad (coordonatori), Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală (secolele XIX-XXI), Bucharest, Bucharest University Publishing House, 2014, pp. 217-229.

The development of the Student Societies in the City of Iași during the Second Half of the 19th Century. European Models and Local Forms, in Globalization and intellectual dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Section: History (ed. Iulian Boldea), Târgu Mureș, Arhipelag XXI Press, 2014, p. 322-329.

Conferences:

Since 2001, translated in English:

The Young Moldavians’ Education in Greek Schools. The Sturdza Brothers at a Boarding School in Athens in 1841A.D. Xenopol Institute, April 26th, 2001.

The Greek Culture of the 1848 Generation (Cultura greacă a generaţiei paşoptiste), Representatives of the 1848 Generation Symposium, organized by the A.D.Xenopol History Institute during the Academic Days of Iasi, Iaşi, September 17th, 2002.

Constantin Litzica and Romanian Studies on Byzantinology at the Beginning of the 20th Century  (Constantin Litzica şi studiile româneşti de bizantinistică la începutul secolului XX), Days of the Al.I.Cuza University, Iaşi, November 8th 2002

The Greek Influence in the Romanian Culture after 1821. Occurrences and Tendencies (Influenţa greacă în cultura română după 1821. Manifestări şi tendinţe), at the Symposium entitled Romanian Area at the confluence between East and West. Political, cultural and religious influences, “A.D.Xenopol” History Institute, Iaşi, October 8-9, 2004

Romanian Academic Minorities in Greece (Athens) in the Second Half of the Nineteenth Century, UNIVERSITIES AND MINORITIES FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT, Conference organized by The International Commission for the History of Universities, Carlsberg Academy, Copenhagen, November 24-26, 2005

The Greek Schools in Romania (end of the nineteenth – beginning of the twentieth century)  III-ed Congress of the the Europeean Society of Neogreek Studies (Bucharest, 2-4 of June, 2006)

The Periphery Complex in the Romanian Inter-War Academic Life. The case of the Iasi University, Conference  History of the University and of the academic Staff. Sources, problems, methodologie, Institute “A.D. Xenopol”, Iaşi, 26/10/2006

 Between reserve and acceptance. The first female students at the Iasi University, Conference Structures and social mobilities in the seventeenth-twentieth century, Institute “A.D. Xenopol”, Iaşi, 30/11/2006

Jewish and Non-Jewish Female Students at the University of Iasi at the end of the 19th century, Second International SCOPES Workshop “Ethno-cultural minorities and new university-trained elites in Eastern and Central Europe during the long 19th century”, Château de Coppet, Institut européen, Geneva University, Switzerland, March 23rd-24th 2007

 Romanian Academic Migrations in 19th Century Athens. The State of the Research, National Foundation for Research, Athens, Institute for Modern Greek Studies, 15 of June 2007

 The Feminisation of the Higher Romanian Education. The First Female Students in the Faculty of Letters of the Iasi University, International Conference ”Integrarea europeană între tradiție și modernitate”, ediția a II-a, Universitatea ”Petru Maior” Târgu-Mureș, 20-21 of September 2007.

The External Pattern in the Education of the University Staff of the Faculty of Letters of the Iasi University, International Conference Universitari și universități în context european 1800-1945. Peregrinatio academica, Cluj-Napoca, 14-15 of December 2007

Conflicts between Romanian and Hebrew students at the University of Iasi in the late nineteenth and early twentieth century, International Symposium Hebrew Professors and Students at the Iasy University and others romanian and foreighn UniversitiesIași, 1-3 of September 2010

The impossible choice: Greek or Romanian at the mid 19th century. The brothers Ioan, Constantin and Grigore Sturdza, Forth Congress of the Europeean Society of Neogreek Studies, Granada, Spain  (9-12 September 2010)

Specialization of Romanian academic Staff in Germany at the end of the 19th century. The case of the bizantinist Demosthene Russo, International Symposium 130 years of German-Romanian diplomatic relations (1880-2010), Iaşi, September 29 –October 3, 2010

The ”Peregrinatio academica” and the Iasi University in the first years of its existence (International SeminarEducation, Art and Society, 17th-20th centuries, Iasi, 5th of May, 2011)

Between temperaments and strategic positioning: the conflict between Nicolae Iorga and Demosthene Russo], Convention SSIR 2010, Symbolic Conflicts in Romania, Iași, 10 octombrie 2010.

Greek-Romanian interferences in the interpretation of Demosthene Russo’s “school”, Internaional Conference We and the others. Identity constructs in the history of Romania, (Iași, 6-7 April 2011).

A researcher of the Phanariote Regime (Constantin Erbiceanu) and his studies at the University of Athens (1865-1868), Internationa Conference Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, București, 25-28 September 2011.

„Jewish Students and Jewish-Gentile Relations in the University of Iasi, 1860-1900”,  Conference Jews in Pre-Socialist Educated Elites (19-20. centuries) , Budapesta, CEU, 4-5 November 2011.

Group Spirit and National Movement in the Second Half of the 19th Century. The Case of Iași Students, in the “Asociaționism și propășire națională în Bucovina în secolele XIX-XX” Conference [Group Spirit and National Prosperity in 19th-20th Century Bucovina], organized by “Bucovina” Institute and “A.D. Xenopol” Institute of Iași, Rădăuți, 28.06.2012.

Toward Neo-Latin Countries: Official Change in Romanian Student Migration in the Early 1860s, 2012 International Conference of the Society for Romanian Studies, Europeanization and Globalization: Romanians in their Region and the World, University „Lucian Blaga” din Sibiu, 2-4 July 2012.

”Student Movement in Romania during the Blakan Wars: Ideology, Discourse and Action” Conference Balkan worlds:Ottoman past and Balkan nationalism (4 – 7 October 2012), University „Macedonia” Thessaloniki, Greece.

The first stage of the student movement in Iasi: the socialists,  Conference of the University Museum, Iași, 29-30 November 2012.

 Female Student Admission in Romania: the Case of University of Iasi, workshop Women in Educated Elites of Pre-Socialist and Early Socialist East Central European Societies, 11-13 April 2013, University of Geneva.

“It was decided in the Student Club”: the first Student Strike and the City of Iasi, Conference Student Revolt, City and Society – From the Middle Ages until Today19-21 June 2013, organised by the International Commission for the History of Universities & Network of University Historians, Finland.

From Iasi to Athens. Data on the education of Constantine Erbiceanu, Commemorative Session, Romanian Academy, Bucharest, 24 October 2013.

“Facendo i loro studi nelle scuole italiane”: Romanian students at the University of Torino after the Union of the Principalities, Conference of the University Museum, Iaşi, 27 November, 2013.

 “We went to acquire knowledge and bring it back to our country”. The Ideological Motif of the Romanian young man studying abroad in the mid-19th century, Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, University „Petru Maior” din Târgu-Mureş, 5 December 2013.

The development of the Student Societies in the City of Iași during the Second Half of the 19th Century. European Models and Local Forms, Conference GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND NATIONAL IDENTITY, 29-30 May 2014, Târgu Mureș, University „Petru Maior”.

The unpublished correspondence of an famous scholar: Demosthenes Roussos (1869-1938), 5th Congress of the Europeean Society for Neogreek Studies Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Litterature, Thessaloniki, Greece, 2-5 October 2014.

A few pages in the history of my life: memory transmission at the end of the 19th century. Case study: V.A. Urechiaʹs autobiography, la Conferința internațională COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY, 23-24 October 2014, Târgu-Mureș, University „Petru Maior”.

„At the end of the line”. Perceptions of inter-war institutional marginalization among the academics of Iasi, la 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology (SASC 2014), UBB Cluj-Napoca, 21-22 November 2014, panel The Anthropology of the Universities’ History in Eastern Europe.

Oreste Tafralis specialisation in Paris (1907-1913). Details aut of an unpublished epistolary, Conference of the University Museum, Iasi, 26 November 2014.

The 1848 Revolution and the ideological changes in Romania. Reflections on the development of the anti-Phanariote discourse during the second half of the 19th century, Internatrional Conference Balkan Worlds II, Thessaloniki, Greece, University „Macedonia”, 27-29 November 2014.

A Violent Birth in the Romanian Academia: Medieval and Modern Greek Studies in the Early 20th Century. Case Study: N. Iorga vs. Dem. Roussos, Freie Universität Berlin, Institut für Griechische und Lateinische Philologie, 27 Ianuary 2015.

Awards:

Distincția Magna cum laude pentru teza de doctorat susținută în 2005.
Premiul “Gh. Brătianu” decernat la 08.09.2006 de Filiala Iaşi a Academiei Române pentru lucrarea Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918, Bucureşti, Editura Omonia, 2005, 474 p.
Nominalizare la premiile Revistei „Timpul”, 2014, categoria Memorie și istorie. Desemnarea câștigătorilor este fixată pentru 13.12.2014.

Projects:
 • Member in the research grant University Staff in Romania 1860-1950 (director Florea Ioncioaia, 2005-2007)
 • Member in the research grant Ethnic minorities East of the Carpathians (director Mihai-Ștefan Ceaușu, 2005-2006)
 • Member in the research grant The relations between the Romanian Principalities and the Eastern Churches in the 14th-19th centuries   (director Petronel Zahariuc, 2006-2008)
 • Personal research grant Onassis conducted in Athens, Greece, in 2007 with the title Romanian Academic Migration in Greece during the 19th century
 • Member in the research grant The international status of the Romanian Principalities reflected in foreign sources  (director Veniamin Ciobanu, 2007-2008)
 • Director of the UEFISCDI RO research grant Student societies and associations of the University of Iasi in the modern period (1860-1918) (implementation 2012-2014)
 • Mentor in the UEFISCDI RO post-doctoral research grant of Cătălina Mihalache, Women who shaped public education in Romania, in the late 19th and early 20th centuries (implementation 2013-2015)

Email:
leorados@yahoo.com
rados@xenopol.acadiasi.ro