Societatea de Studii Istorice din România

Mihai Chiper

Curriculum Vitae

Nume: CHIPER

Prenume: MIHAI CEZAR

Data şi locul naşterii: 6.03.1975, Iaşi

Starea civilă: căsătorit, un copil.

Domiciliu: Sr. Gării, nr.5, Bl. L17, ap. 20, Iași.

E-mail: mihaichiper75@yahoo.com

 

Studii.

– Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (1993-1997) .

– doctorat, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi (2002-2009).

 

Evoluţie profesională:

-1.01.2000 – 1.05.2002, redactor SC „Nord Est” SA Iași

-1.05.2002 – 1.01.2009, asistent cercetare la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi

– 1.11.2002 înscrierea la doctorat, cu tema Pașoptismul în cultura română. Memoria  revoluționară în a doua jumătate a secolului XIX.

– din 20.06.2009 doctor în istorie al Universităţii „Al.I. Cuza”.

– din 1.01.2009 –  1.06.2015, cercetător la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi.

– din 1.06.2015 – 1.08.2017, cercetător gradul III la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi.

-din 1.08.2017 – prezent, cercetător gradul II la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi.

 

Domenii de interes:

 1. Memorie și uitare în Vechiul Regat.
 2. Istoria emoțiilor. Onoarea în modernitatea românească.
 3. Iașul, oraș decadent. Între regionalism și centralizare (1859-1940).
 4. Antisemitism economic ( secolul XIX).

 

Burse şi deplasări pentru cercetare în străinătate:

– 1-30 iulie 2011, L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris.

– 1 octombrie-30 noiembrie 2011,  Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germania.

 

Societăţi ştiinţifice şi culturale, borduri editoriale:

-Societatea de Studii Istorice din România (SSIR) – membru fondator, vicepreşedinte (2007-2009).

– Revista „Archiva Moldaviae” Iași, redactor-șef adjunct.

 

Granturi

În calitate de principal investigator, de director sau de coordonator al unor echipe:

 1. 2005-2006: director al proiectului doctoral CNCSIS, TD cod 362, Memoria revoluţiei de la 1848 în a doua jumătate a secolului XIX.
 2. 2007-2008: director al proiectului doctoral CNCSIS PN II, cod 224/2007 cu tema: Pașoptismul în cultura română. Memoria revoluționară în a doua jumătate a secolului XIX.
 3. 2010-2012: director al proiectului postdoctoral CNCSIS-UEFISCU PN II-RU-PD, cod 546/2010 cu titlul O societate în căutarea onoarei. Duel şi masculinitate în sfera publică din România (1859-1918).
 4. Contract/bursă de cercetare posdoctorală POSDRU (contract 89/1.5/S/61104), în programul Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX, cu proiectul personal Iaşul mitic: nostalgie, istorie şi memorie culturală (1859-1940). 1.03.2011-29.02.2012.

 

În calitate de membru:

 1. 2018-2020: membru al grantului Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326.
 2. 2003-2004: membru al grantului Academiei Române nr. 10/2003, Învăţământ istoric şi politici educative în sec. XX, coord. Acad. Al. Zub.
 3. 2006-2007: membru al grantului CNCSIS cod 1466/2006, Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz. Universitatea din Iaşi (1860-1950), conf. Florea Ioncioaia.
 4. 2006-2008: membru al grantului CNCSIS, cod 1472/2006, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, actori, strategii, CP. I. Dumitru Ivănescu.

 

Competențe lingvistice

Limba maternă: română

Limbi străine: engleză, franceză.

 

Participare la manifestări științifice naționale și internaționale.

 1. Dimensiunea romantică a exilului paşoptist. Cazul Ion Heliade Rădulescu, la Zilele Academiei Ieşene, Iași, 17 septembrie 2002.
 2. Cinematograful, de la artă la propagandă, în cadrul simpozionului Public şi privat în România democraţiei populare, 4 decembrie 2003.
 3. 1848 în memorialistica și corespondența exilaților, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, 8 aprilie 2004.
 4. Ştefan cel Mare în viziunea paşoptiştilor, în cadrul simpozionului Ştefan cel Mare şi epoca sa, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” și Alexander von Humboldt Stiftung, Goethe Zentrum, Iaşi, 18-19 iunie, 2004.
 5. Politici ale monumentelor publice în 1948, în cadrul simpozionului Public şi privat în România regimului democraţiei populare, Iaşi, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, 29 septembrie. 2004.
 6. Un dosar controversat: jubileul din 1898 al revoluției pașoptiste, Institutul de istorie A.D. Xenopol”, 20 ianuarie 2005.
 7. Europa ca model de modernizare din perspectiva generaţiei paşoptiste româneşti, în cadrul simpozionului Modelul european şi modernizarea Europei centrale şi de sud-est, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Alexander von Humboldt Stiftung, Goethe Zentrum, Iaşi, 23 septembrie 2005.
 8. Societatea de medici şi naturalişti din Iaşi şi înfiinţarea facultăţii de medicină din Iaşi în cadrul simpozionului Istoria universităţii şi a personalului universitar. Surse, probleme, metodologie, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, 26 octombrie, 2006.
 9. Codul onoarei, prestigiu și statut social în România (secolul XIX), Fifth International Congress on Romanian Studies, Constanța, România, 25-28 iunie
 10. Patria ingrată. În căutarea osemintelor lui Bălcescu, în cadrul simpozionului „Murire şi moarte în România secolelor XIX-XX, organizată de Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia, 11-12 octombrie 2007.
 11. Bilanţul conservator al revoluţiei de la 1848 la jubileul din 1898, în cadrul simpozionului Anul 1848 la români. Istoriografie şi memorie culturală, Iaşi, Facultatea de Istorie, „Universitatea Al.I. Cuza” Iași, 14-15 noiembrie 2008.
 12. Repere ale memoriei paşoptiste: 11 iunie în calendarele româneşti, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași, 27 noiembrie 2008.
 13. Onoare, masculinitate, duel. Ofițer în România, 1859-1918, Institutul de istorie „A.D. Xenopol”, Iași, 11 martie 2010.
 14. Honor and Death in Romanian Militarist Discourse (1859-1918), la conferinţa internaţională Dying and Death in 18th-21st Century Europe. Refiguring Death Rites in Europe, 3-5 septembrie, 2010, Alba Iulia, Romania.
 15. Iașul mitic: nostalgie, istorie, memorie culturală, la conferința internațională Noi și ceilalți. Construcții identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași, 6-7 aprilie 2011.
 16. Militarismul românesc: influențe europene și dezbateri publice (1859-1914), în cadrul seminarului Educație, artă și societate în secolele XVII-XX. Modele, receptări, dezbateri, Iași, organizat de Institutul de istorie „A.D.Xenopol”, 5 mai 2011.
 17. The Month of Iaşi: The Holidays of a Decadent City in the Interwar Period (1935-1938), la conferința internațională Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de Academia Română, Austrian Academy of Sciences (Vienna), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), București, 25-28 septembrie 2011.
 18. The most famous Romanian affair of honour: Filipescu-Lahovari(1897). The implications of deadly duel, la conferința internațională Dying and Death in 18th-21st Century Europe, organizată de Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 28 septembrie-1 octombrie 2011.
 19. Conferința invitată „O modernitate ignorată: „Afacerile de onoare” în România (1859-1914), susținută la Colegiul Noua Europă în cadrul GRiP (Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), București, 18 octombrie 2012.
 20. Discursuri şi reprezentări ale decăderii în Iaşul interbelic, în cadrul workshopului formativ organizat de POSDRU 89/1.5/S/61104, Academia Română Iași, 20 februarie 2012.
 21. Emoțiile modernității: virtuțile civice ale onoarei (1859-1914), comunicare prezentată la simpozionul Revoluţii, Reforme, Modernităţi în lungul secol al XIX-lea, organizat de GRiP (Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), București, Colegiul Noua Europă, 18-19 ianuarie
 22. Reinventarea regionalismului în Iașul interbelic, în cadrul conferinței Regionalism și regionalizare în România. Interpretări istorice și provocări contemporane, Iași, organizat de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (CSCP), Societatea de Studii Istorice din România (SSIR), Iași,  30-31 mai 2013.
 23. Types of economic anti-Semitism in Iași, 1882-1884, în cadrul conferinței Israel – Culture, Nation and State, organizată de Facultatea de Științe Politice București, Centrul de Istorie a Evreilor și Ebraistică „Dr. Al. Șafran”, Iași, 25-26 iunie 2013.
 24. Dinamica panteonului pașoptist din România (1848-1898), în cadrul atelierului GRiP (Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), Iași, 8-9 noiembrie 2013.
 25. Olteni contra evrei. Antisemitism economic în Iașul decăzut (1882-1884) în cadrul colocviului Societatea de curte și viața cotidiană în spațiul românesc (secolele XVI-XIX), Cluj Napoca, organizat de GRiP (Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), 7-8 noiembrie 2014.
 26. Duelul și onoarea în viața studenților bucovineni și ardeleni (1880-1940), comunicare prezentată la simpozionul organizat cu prilejul Zilelor Muzeului Universității „Al. I. Cuza” Iași, Iași, 26 noiembrie 2014.
 27. „Țâța creștinelor nu este pentru prunci evrei”. Regulamentele servitorilor și segregarea pieței muncii din Iași, în cadrul atelierului GRiP (Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), „Medicul, evreul, poetul și visele: patru teme de istorie socială și culturală”, București, Colegiul Noua Europă, 5 decembrie 2016.
 28. Duelul și onoarea în rândul extremei drepte interbelice românești: discurs și practică, conferință susținută la Universitatea din București, Facultatea de Istorie, 7 decembrie 2016.
 1. 1848 și capcanele memoriei, prezentare susținută la Atelierul de memorie culturală: „Imaterialitatea monumentelor”, Iași, 24 mai 2018, în cadrul conferinței Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdiciplinarity, Iași, Universitatea Al. I. Cuza, 23-24 mai 2018.

 

LISTĂ DE LUCRĂRI

 

Carte de autor pe baza tezei de doctorat:

1848: Memorie și uitare în România celei de-a doua jumătăți a secoluluI XIX, Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 2014, 358 p., ISBN: 978-6067141382.

 

Volume publicate:

 1. O societate în căutarea onoarei. Duel și masculinitate în România(1859-1914), Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 2012, 308 p., ISBN: 978-973-703-781-7.
 2. Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români, București, Editura Humanitas, 2016, 355 p., ISBN 978-973-50-5471-7.

 

Volume editate:

 1. Liviu Brătescu, Mihai Chiper (coordonatori), Conservatorismul românesc. Origini, evoluții, perspective, Iaşi, Editura Pim, 2008, 234 p., ISBN: 978-606-520-038-8.
 2. „Archiva Moldaviae”, V, 2013, 608 p., ISSN: 2067-3930.
 3. „Archiva Moldaviae” , VI, 2014, 630 p., ISSN: 2067-3930.
 4. Suplimentul Studii de istorie socială. Noi perspective al revistei „Archiva Moldaviae”. VI, 2014, 170 p., ISSN: 2067-3930.
 5. „Archiva Moldaviae”, VII, 2015, 476 p., ISSN: 2067-3930.
 6. „Archiva Moldaviae” VIII, 2016, 462 p., ISSN: 2067-3930.
 7. „Archiva Moldaviae” IX, 2017, 510 p., ISSN: 2067-3930.

 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de CNCSIS.

 

 1. Obiectivitate, relativism, adevăr în ştiinţele sociale. Note de lectură la Richard Rorty, în „Xenopoliana”, tom IX, 2001, nr. 1-4, p. 33-37.
 2. Dimensiunea romantică a exilului paşoptist. Cazul Ion Heliade Rădulescu, în „Xenopoliana”, tom X, 2002, nr. 1-4, p. 55-62.
 3. Aniversări disputate ale revoluţiei paşoptiste, în „Xenopoliana”, tom XI, 2003, nr. 3-4, p. 198-207.
 4. Ştefan cel Mare în viziunea paşoptiştilor, în Anuarul Institutului de Istorie „A. D.  Xenopol”, tom XLI, 2004,  1-21.
 5. Film şi propagandă la Iaşi în primii ani ai democraţiei populare, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom XLI, 2004, p. 383-388.
 6. Memorii concurente, grupuri competitoare şi producţii memorialistice specifice, în Analele Științifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iași, tom L, 2004, p. 111-132.
 7. Un dosar politic controversat: aniversarea revoluţiei paşoptiste la 1898, în „Caiete de antropologie istorică”, număr special, „Sărbătoare, celebrare, comemorare”, Cluj-Napoca, anul IV, nr.1(7), 2005, 151-166.
 8. Rolul funeraliilor în construcţia panteonului paşoptist, în „Xenopoliana”, tom XIV, 2006, nr. 1-4, p. 59-75.
 9. Memoria baricadelor. Anul 1848 în context comparativ, în „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, Bucureşti, vol. VIII, 2008, nr. 4, p. 793-833.
 10. Repere ale memoriei paşoptiste: 11 iunie în calendarele româneşti, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, tom LXV, 2008, p. 77-94.
 11. Memoria culturală – istoria și implicațiile unui concept, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom XLVII, 2010, p. 119-142.
 12. Când gazetarii polemizează cu pistolul: duelul mortal Prasin-Finkelstein, în „Historia”, an. X, nr. 103, iulie 2010, p. 52-55.
 13. Une société à la recherche de l’honneur. Le duel dans la Roumanie de l’ancien Royaume (1859-1912), în „Revue d’histoire du XIXesiècle”, Paris, 47, 2013/2, p.115-131.
 14. „Onoarea trădătorilor”. Cazurile general Alexandru Văitoianu și Al. Tzigara-Samurcaș, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom L, 2013, Iași, p. 321-342.
 15. Despre lamentație ca formă de rememorare. Imagini ale declinului în Iașul interbelic, în Andi Mihalache și Adrian Cioflâncă, Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2013, p. 99-114.
 16. Un dosar controversat: moștenirea pașoptistă a liberalismului la jubileul Revoluției din 1898, în Liviu Brătescu și Ovidiu Buruiană, Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2013, 93-110.
 17. Contrabilanţul conservator al revoluţiei paşoptiste la jubileul din 1898, în Mihai Cojocariu și Cristian Ploscaru (editori),Retorica politică modernă în spațiul românesc. Origini și forme de manifestare (secolele XVI-XIX), Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2013, p. 163-174.
 18. Olteni contra evrei la Iași. Lecția unei colonizări economice eșuate (1882-1884), în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, Iași, p. 157-181.
 19. „Iașii sub cuțitul hahamului”. Antisemitism economic în prohibiția cărnii trif (1867-1868), în Anuarul Institutului „A.D. Xenopol”, Iași, tom LII, 2015, 245-268.
 20. Duelul și onoarea în viața studenților bucovineni și ardeleni (1880-1940), în „Historia Universitatis Iassiensis”, tom VI, 2015, p. 1-22.
 21. „Țâța creștinelor nu e pentru prunci evrei”: segregarea forței de muncă în Iași (1867-1870), în „Archiva Moldaviae”, IX, 2017, p. 121-138.

 

Studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate.

 

 1. Coduri culturale ale duelului în societatea româneasca modernă, în Andi Mihalache și Alexandru Istrate (editori), Romantism și modernitate. Atitudini, reevaluari, polemici, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2009, 455-506. ISBN: 978-973-703-403-8.
 2. Patria ingrata. În căutarea osemintelor lui Bălcescu, în Dumitru Ivănescu și Cătălina Mihalache (editori), Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii, Iaşi, Editura Junimea, 2009, p. 63-82. ISBN: 978-973-37-1388-3
 3. Commemorations and Forgetting of 1848 Revolution up to the XXth Century, în Alexandru Zub și Adrian Cioflâncă (editori), Cultură politică şi politici culturale în România modernă, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, 2005, 83-97. ISBN: 973-703-126-1.
 4. A fi ofiţer. Onoare şi imagine de sine în România modernă (1859-1918), în Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (editori), De la fictiv la real: imaginea, imaginarul, imagologia, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2010, p. 649-679, ISBN: 978-973-703-547-9
 5. Honour and Death in Military and Militaristic Discourse in Roumania (1859-1918), în Marius Rotar și Adriana Teodorescu (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2011, 101-128. ISBN: 978-1-4438-5547-1