Societatea de Studii Istorice din România

Ovidiu Buruiană

Ovidiu Buruiană este cadru didactic la Universitatea din Iași, având ca domeniu de cunoaştere România în perioada interbelică. Cărţile şi studiile sale analizează evoluţia liberalismului românesc, istoria Iaşului între cele două războaie mondiale şi istoria comunităţii evreieşti din acest oraş. Email: ovidiu.buruiana@uaic.ro

Domenii de interes:

Istoria ideilor politice

Istoria politică şi socială interbelică

Cultura politică şi discursurile articulate în perioada interbelică

Istoria comunismului

Afiliere: Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași

Studii:

 • 2008 Doctor în Ştiinţele Sociale, specialitatea Istorie, cu teza Partidul Naţional Liberal în anii 1927-1933. Lucrarea a fost realizată sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei şi a fost apreciată de către comisia de referenţi de specialitate cu Magna Cum Laude.
 • 1998-1999 MA în “Românii în relaţii internaţionale în perioada modernă şi contemporană”, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi; titlu obţinut pe baza dizertaţiei intitulate Democratia si autoritarismul în presa interbelică ieşeană: „Însemnări ieşene” şi „Gândul Vremii”, (nota 10).
 • 1994-1998 Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi; absolvent ca şef de promoţie, cu media generală de 9,83; licenţă obţinută pentru lucrarea cu titlul Forme ale propagandei comuniste în perioada de impunere a noului regim (1944-1948), apreciată cu nota 10.

Evoluţie profesională:

 • Din februarie 1999, preparator universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, în cadrul Catedrei de de istoria contemporană a românilor şi universală.
 • Asistent universitar din februarie 2001 în cadrul aceleeaşi Facultăţi.
 • Din octombrie 2006, lector universitar în cadrul Facultăţii de Istorie din Iaşi, Catedra de Istorie contemporană.
 • Conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Istorie din Iaşi, Catedra de Istorie contemporană (octombrie 2013).

Publicaţii:

Cărţi de autor:

Construind opoziţia. Istoria politică a Partidului Naţional Liberal între anii 1927 şi 1933, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 696 p., ISBN: 978-973-703-930-9

Liberalii. Structuri şi sociabilităţi politice liberale în România interbelică, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 694 p., ISBN: 978-973-703-929-3

Capitole în lucrări colective

Coautor al volumului Ion Agrigoroaiei, Ovidiu Buruiană, Gheorghe Iacob, Cătălin Turliuc, România interbelică în paradigma modernizării. Studii, Iaşi, Editura “Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, 2005, 319 p.; capitolele:

Liberalismul doctrinar românesc şi problema modernizării, p 121-179.

 • Liberalismul românesc şi identitatea sa europeană, p. 224-270.
 • Constantin Rădulescu-Motru şi “Ideea Europeană”. Culegere de articole, p. 275-307 (împreună cu I. Agrigoroaiei).

Coautor al volumului Gheorghe Iacob (coord.), Iaşii. Memoria unei capitale, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2008, 539 p., cu subcapitolele:

 • Tendinţe şi evoluţii în viaţa politică din Iaşul interbelic, p. 272-296
 • Incursiune în cotidianul Iaşului interbelic. Despre Iaşi şi ieşeni între cele două războaie mondiale, p. 297-342

Volume coordonate

 • Împreună cu Liviu Brătescu, am coordonat numărul tematic al revistei „Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol»”, intitulat Liberalismul românesc. Idei, structuri, personaje, tendinţeXIII, 2005, 1-4, 268 p. Vezi şi volumul cu  titlul Liberalismul românesc. Tendinţe, structuri, personalităţi, apărut pe baza numărului din revistă la Editura Universităţii din Iaşi, 2013, 312 p., ISBN: 978-973-703-879-1

Studii şi articole:

Modernizarea în discursul propagandistic comunist (1944–1949), în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”, VI, 1998, 1–2, p. 122-133.

România şi sfârşitul celui de – al doilea război mondial. Câteva consideraţii istoriografice, în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D. Xenopol”, VI, 1998, 3–4, p. 106–117.

Antifascism şi naţionalism ca pretexte în strategia de comunizare a României(1944–1948), în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”, VII, 1999, 1–2, p. 1–16.

Democraţie şi totalitarism în opinia publică: Gândul Vremii şi  Însemnări ieşene în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul XLII – XLIII, 1996 – 1997, p. 159 – 178.

Partidul Naţional Liberal la sfârşitul anului 1927, în Istorie şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2001, Supliment al “Analelor Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza. Seria Istorie, tom XLVI – XLVII, 2000 – 2001, p. 330 – 344.

Coduri culturale în secolul XX, în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice A.D.Xenopol”, X, 2002, 1–4, p. 172–173.

Demisia guvernului Vintilă I. C. Brătianu (noiembrie 1928). Implicaţiile unei schimbări guvernamentale, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul XLVIII – XLIX, 2002 – 2003, p. 149 – 170.

Societate şi propagandă în România deceniului nouă. Congresul al XIV-lea al P.C.R., în “Analele Sighet 10”, Anii 1973-1989. Cronica unui sfârşit de sistem, comunicări prezentate la Simpozionul de la Memorialul Sighet (5-7 iulie 2002), Editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2003, p. 559-573.

Evoluţia neoliberalismului românesc. Probleme de metodă, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul L, 2004, p. 175-190.

Identitatea liberalismului românesc interbelic, în “Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice «A. D. Xenopol» din Iaşi”, volum 13, nr. 1-4 / 2005, p. 113-126.

Partidul Naţional Liberal în alegerile parlamentare din anul 1928, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul LI, 2005, p. 267-294.

Partidul Naţional Liberal şi actul Restauraţiei (iunie 1930). Problema puterii sub regele Carol al II-lea (I), în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi”, tom XLII, 2005, p. 271-294.

Partidul Naţional Liberal şi necesitatea reorganizării politice, în “Arhiva Istorică a României”, serie nouă, vol. II (2005), nr. 1 (3), Bucureşti, Editura Scriptorium, 2005, p. 136-153.

Partidul Naţional Liberal în opoziţie (1928 – 1930), în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p. 297-322.

Liberalii români şi problema modelului european. Aspecte metodologice, în Maria Mureşan (coord.), Experienţe istorice de integrare economică europeană, Bucureşti, Editura ASE, 2006, p. 161-174.

Liberalismul românesc şi naţionalismul economic în perioada interbelică, în Maria Mureşan (coord.), Economie, instituţii şi integrare europeană, Bucureşti, Editura. ASE, 2007, p. 143-161.

Studenţi evrei la Universitatea din Iaşi în primul deceniu interbelic, în Universitatea din Iaşi între modelul francez şi procesul Bologna, Gheorghe Iacob (coordonator), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2007, p. 414-139.

Partidul Naţional Liberal şi contestarea legitimităţii (1927-1928). Practică administrativă şi canon politic, în In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale (Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Mâţă – coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2007, p. 236-264.

The National Liberal Party and the National Peasant Party Assembly of Alba Iulia (May 1928), I, în “Revista Arhivelor”, tom LXXXIV (2007), nr. 3-4, Bucureşti, p. 203-224.

Dificila situaţie internă a Partidului Naţional Liberal după moartea lui I. G. Duca (decembrie 1933), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul LII-LIII, 2006-2007, p. 165-187.

The National Liberal Party and the National Peasant Party Assembly of Alba Iulia (May 1928), II, în “Revista Arhivelor”, tom LXXXV (2008), nr. 1, Bucureşti, p. 243-256.

Partidul Naţional Liberal şi minoritarii etnici în România interbelică. Problema naţionalismului liberal, în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coordonatori), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. III, Sibiu, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2008, p. 103-116.

Tineretul Naţional-Liberal în România anilor ’30. Instituire şi practică politică, în “Revista de istorie socială”, tom X-XII, 2005-2007, Iaşi 2009, p. 263-298.

Despre elita politică a Basarabiei interbelice, în Studii de istorie şi de relaţii internaţionale, Adrian Viţalaru, Iulian Ghercă Munteanu (coord.), Iaşi, Editura Performantica, Iaşi, 2009, p.69-78.

Ritualul politic în România interbelică. Congresul Partidului naţional Liberal din mai 1930, în Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Liviu Pilat (editori), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2009, p. 329-362.

Presa liberalilor români între cele două războaie mondiale. Cazul ziarului Ordinea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul LIV-LV, 2008-2009, p. 267-285.

The Cult of Brătianus between the Two World Wars in Romania. Actors, characters, means and forms of expression, în „Transylvanian Review”, vol. XIX, Supplement, No. 5: 2, 2010, Recent Studies on Past and Present, II, Power, Belief and Identity, p. 173-194.

Despre nevoia studierii Partidului Naţional Liberal şi despre mistica ideii de partid la liberalii români interbelici, în Liberalismul românesc şi valenţele sale europene, Liviu Brătescu (coord.), Iaşi, Editura PIM, 2010, p. 212-223.

Cercul de studii al Partidului Naţional Liberal: Practici politice şi mize simbolice între cele două războaie mondiale, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi”, tom XLVIII, 2011, p. 283-292.

Organizaţia financiară a Partidului Naţional Liberal între cele două războaie mondiale, în „Revista de istorie socială”, tom XIII-XV, 2008-2010, Iaşi, Polirom, 2011, p. 371-384.

Integrare şi marginalizare în mediul academic. Studenţii evrei la Universitatea din Iaşi în perioada interbelică, în Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon (coordonatori), Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte Universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război mondial) / Enseignants et étudiants juifs à l’ Université de Iaşi et dans d’ autres Universités roumaines et européenes (fin du XIXe siècle – fin de la Deuxième Guerre Mondiale), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2012, p. 191-246.

„Georgismul”. Înfiinţarea Partidului Naţional Liberal Gheorghe Brătianu (iunie 1930), în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi”, tom XLIX, 2012, p. 145-160.

De ce este România altfel ? Marginalii la lectura unei lucrări disputate, în „Convorbiri literare. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România”, anul CXLVII, nr. 3 (207), martie 2013, p. 73-74.

Din antropologia gesturilor prestabilite. Cultul familiei Brătianu în România interbelică, în Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Istoria recentă altfel. Repere culturale, Iași, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 239-252.

Partidului Naţional Liberal în perioada post Restauraţie (iunie 1930).  Rezistenţă şi adaptare politică, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tomul LVI-LVIII, 2010-2012, p. 371-409.

Le culte du leader dans la Roumanie du XXe sieclè. Continuité et innovation, în „Cahiers d’ histoire immédiate”, no 44, Dossier spécial Roumanie, p. 11-42.

Royal Ceremonies during the Reign of Carol II. 1930-1940, în volum Peter Lang, International Academic Publishers, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-ern-Wien, Series Eastern and Central European Studies, în curs de apariţie.

Proiecte:

a. Membru al granturilor CNCSIS:

 • Modernizare şi europenism în România interbelică. Instituţii politice şi sociale (în perioada 2001-2003), director: prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei
 • Invatamant istoric si politici educative in sec. XX, grant al Academiei Romana condus de Acad. Al. Zub , 2003-2004.
 • Tradiţii şi integrare în spaţiul european a învăţământului superior şi a cercetării din România. Un studiu de caz: Universitatea din Iaşi, (2004-2006), director: prof. univ. dr. Gheorghe Iacob.
 • Comisia Europeană a Dunării. 1856 – 1948 (2005-2007), director: prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei
 • Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950 (2005 – 2007), director: conf. univ. dr. Florea Ioncioaia.
 • Integrarea economică şi politică a României în Europa, grant consorţiu ASE Bucureşti (2006-2008), director: prof. univ. dr. Maria Mureşan.

b. Membru al unor proiecte internaţionale / Workshop

 • Cluj, 2001/2002, South-Eastern Europe: History, concepts, boundaries, coordonatori Constantin Iordachi, Wendy Bracewell şi Alex DraceFrancis
 • Budapesta, 2009-2010, CEU-OSI Comparative History Course Development Competititon / CRC “Teaching Comparative History in Eastern Europe: theory, methods and case studies” session scheduled from  7 – 14 March, 2009, and 8-15 March 2010/ Comparative History Course Development Competititon / participant cu tema Politics and Society in Central Europe. A Compared Perspective over the Political Forms in Romania, Czechoslovakia, Hungary and Poland during the 20th Century..

c. Post doctorat

 • POSDRU, 2010-2012, The Image of Political Leader in Romanian Society (1900-1940), în cadrul proiectului Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX, nr. 89/1.5/S/61104, Academia Romană
 • Proiect CNCSIS, PD_449 (2010-2012), Structuri şi sociabilităţi politice în România interbelică. Elite, organizaţii şi solidarităţi politice în cadrul Partidului Naţional Liberal