Societatea de Studii Istorice din România

Universitatea din Iaşi şi dilemele sale etice. Dezbatere la Iaşi despre etica universitară

Societatea de Studii Istorice din România (SSIR), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului din cadrul Facultăţii de Istorie organizează dezbaterea intitulată Universitatea din Iaşi şi dilemele sale etice. Manifestarea va avea loc vineri, 20 februarie 2009, începând cu orele 16,00, în Sala Senatului.

Dezbaterea îşi propune să abordeze problema modelului universitar românesc. După prăbuşirea comunismului, spaţiul nostru academic a urmărit recuperarea progresivă a unor paradigme ale trecutului şi racordarea la valorile occidentale. Maniera în care se produce acestă adaptare impune o dezbatere la care să participe persoane cu rol de decizie în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în frunte cu conducătorul acesteia, profesori cu experienţă în sfera dialogului instituţional şi a relaţiilor internaţionale, precum şi cercetători specializaţi în studierea fenomenului universitar.

Această dezbatere de factura ştiintifică are în vedere cu precădere dimensiunea etică asociată modelului nostru academic şi omologiile sale europene. În acest sens, intenţionăm să pornim de la viziunea factorilor responsabili ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi privind problema reformei morale, concretizată la finalul anului 2008 în adoptarea noului Cod de Etică.

Societatea de Studii Istorice din România, iniţiatoarea dezbaterii, este o asociaţie profesională înfiinţată în 2003 de un grup de tineri cercetători ieşeni care îşi propune să promoveze valorile istoriografiei occidentale moderne şi să militeze pentru respectarea criteriilor academice universal acceptate. Această dezbatere continuă alte manifestări academice organizate de SSIR.

2009_1b_SSIR_Universitatea si dilemele sale etice_Comunicat_20feb2009